Moozeeck

Levitra


UPUTSTVO ZA PACIJENTALEVITRA®, film tablete, 5 mg, 4 film tablete LEVITRA®, film tablete, 10 mg, 2 ili 4 film tablete LEVITRA®, film tablete, 20 mg, 2 ili 4 film tablete


Proizvođač: Bayer Schering Pharma AG


Adresa: 51368 Leverkuzen, Nemačka


Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.


Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd, SrbijaLEVITRA®, 5 mg, film tablete LEVITRA®, 10 mg, film tablete LEVITRA®, 20 mg, film tablete


INN: vardenafil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Levitra i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Levitra

 3. Kako se upotrebljava lek Levitra

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Levitra

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LEVITRA I ČEMU JE NAMENJEN


  Levitra pripada grupi lekova koji se koriste kod problema postizanja i održavanje erekcije (erktilna disfunkcija).


  Problemi sa erekcijom

  Bar jedan od deset muškaraca u nekom periodu života ima problema da postigne ili održi erekciju. Uzrok za to

  može biti organski ili psihološki, ili kombinacija oba. Nezavisno od uzroka, posledica je ista: promene na mišićima krvnih sudova koje onemogućavaju da se dovoljno krvi zadržava u muškom polnom organu koja bi ga učinila i održala čvrstim.


  Kako Levitra deluje

  Levitra deluje samo ako ste seksualno uzbuđeni. Ona smanjuje dejstvo prirodnih supstanci u organizmu koje

  dovode do prestanka erekcije. LEVITRA omogućava dovoljno dugo trajanje erekcije za zadovoljavajući polni odnos.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LEVITRA

  Lek Levitra ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LEVITRA


  Lek Levitra uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza je 10 mg.


  Levitra tabletu uzmite 25 do 60 minuta pre polnog odnosa. Uz seksualnu stimulaciju erekcija se može postići za 25 minuta do 4 ili 5 sati posle uzimanja preparata Levitra.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Levitra, kao i svi drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Većina neželjenih dejstava su blaga ili umerena. Učestalost neželjenih dejstava je data po sledećim kategorijama:


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

 5. KAKO ČUVATI LEK LEVITRA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Levitra posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje


  Nema posebnih upozorenja za čuvanje.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Levitra

Aktivna supstanca je vardenafil.


LEVITRA, 5 mg, film tablete:

Svaka tableta sadrži 5 mg vardenafila (u obliku vardenafil-hidrohlorid, trihidrata).


LEVITRA, 10 mg, film tablete:

Svaka tableta sadrži 10 mg vardenafila (u obliku vardenafil-hidrohlorid, trihidrata).


LEVITRA,20 mg, film tablete:

Svaka tableta sadrži 20 mg vardenafila (u obliku vardenafil-hidrohlorid, trihidrata).


Ostali sastojci LEVITRA, 5 mg, 10mg, 20mg, film tablete su:

Tabletno jezgro: krospovidon, magnezijum-stearat, celuloza, mikrokristalna, silicijum-dioksid, koloidni,

bezvodni.

Film omotač: makrogol 400, hipromeloza, titan-dioksid (E171), gvožđe (III) oksid žuti (E172), gvožđe (III) oksid crveni (E172).


Kako izgleda lek Levitra i sadržaj pakovanja

LEVITRA, 5 mg, film tablete:

Okrugle tablete, narandžaste boje sa unakrsno utisnutim oznakama proizvođača Bayer sa jedne strane i sa brojem 5 sa druge.


PP/aluminijumski blisteri u kartonskim kutijama sa 4 tablete.


LEVITRA, 10 mg, film tablete:

Okrugle tablete, narandžaste boje sa unakrsno utisnutim oznakama proizvođača Bayer sa jedne strane i sa brojem 10 sa druge.

PP/aluminijumski blisteri u kartonskim kutijama sa 2 ili 4 tablete.


LEVITRA,20 mg, film tablete:

Okrugle tablete, narandžaste boje sa unakrsno utisnutim oznakama proizvođača Bayer sa jedne strane i sa brojem

20 sa druge.

PP/aluminijumski blisteri u kartonskim kutijama sa 2 ili 4 tablete.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Bayer d.o.o., Omladinskih bigada 88b, 11070 Novi Beograd, Srbija Proizvođač: Bayer Schering Pharma AG, D-51368 Leverkuzen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


LEVITRA, 4x5 mg, film tablete: 515-01-4537-10-001 od 17.05.2011. LEVITRA, 2x10 mg, film tablete: 515-01-4540-10-001 od 17.05.2011. LEVITRA, 4x10 mg, film tablete: 515-01-4538-10-001 od 17.05.2011. LEVITRA, 2x20mg, film tablete: 515-01-4541-10-001 od 17.05.2011. LEVITRA, 4x20mg, film tablete: 515-01-4539-10-001 od 17. 05.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z