Apoteke Apoteke
johnson
Apoteke

Triderm mast


UPUTSTVO ZA LEK


Triderm® mast, mast, 10mg/g + 0.5mg/g + 1mg/g Pakovanje: tuba, 1 x 15 g


Proizvođač: Schering-Plough Farma, Lda.


Adresa: Rua Agualva dos Açores, n 16, Agualva, Portugalija


Podnosilac zahteva: Schering-Plough Central East AG – Predstavništvo Beograd


Adresa: Omladinskih brigada 90b, 11 070 Beograd, Republika Srbija


Triderm® mast, 10mg/g+0.5mg/g+1mg/g, mast INN: klotrimazol, betametazon, gentamicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Triderm mast i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Triderm mast

 3. Kako se upotrebljava lek Triderm mast

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Triderm mast

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TRIDERM MAST I ČEMU JE NAMENJEN


  Triderm mast sadrži glukokortikoidni kortikosteroid u kombinaciji sa antifungicidnim i antibakterijskim agensom.


  Triderm mast se kod dece starije od godinu dana i odraslih primenjuje radi olakšanja simptoma upale kod bolesti kože koje reaguju na glukokortikoidne kortikosteroide, a kod kojih je prisutna bakterijska i gljivična infekcija, ili se sumnja na takvu infekciju.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TRIDERM MAST


  Lek Triderm mast ne smete koristiti:


  Ne koristite Triderm mast ako ste preosetljivi (alergični) na bilo koji sastojak leka.

  Ne koristite Triderm mast ako imate kožne lezije izazvane virusnim infekcijama (npr. herpes simpleks, ovčije boginje), TBC kože, acne vulgaris, rosacea i plaque psoriasis.

  Kontraindikovana je primena ovog leka kode dece mlađe od godinu dana, kod akni, rosacee, perioralne

  dermatoze, perianalnog/genitalnog pruritusa, proširene psorijaze tipa plaque i tuberkuloze kože, kod primarnih bakterijskih, virusnih ili gljivičnih infekcija kože i u slučaju preosetljivosti.


  Kada uzimate Triderm mast, posebno vodite računa:

  Triderm mast ne treba koristiti na većim površinama tela, jer se time povećava količina resorbovanog leka. Nemojte koristiti Triderm mast češće ili tokom dužeg vremenskog perioda od onog kog Vam je preporučio Vaš

  lekar. Obratite se Vašem lekaru ukoliko na obolelom delu kože dođe do pogoršanja stanja ili ako se razvije nova

  infekcija.

  Pri primeni leka tokom dužeg perioda, na velikim površinama ili pod okluzijom (uključujući pelene), mogu se ispoljiti sistemski neželjeni efekti i supresija kore nadbubrega.


  Ovaj lek je namenjen isključivo za primenu na koži. Izbegavajte kontakt sa očima.


  Zbog veće resorpcije usled veće površine kože u odnosu na telesnu masu, deca mogu pokazati veću osetljivost nego odrasli pacijenti za razvoj supresije hipotalamo-hipofizno-adrenalne osovine i Cushing-ovog sindroma delovanjem egzogenog kortikosteroida. Upotrebu lokalnih preparata kortikosteroida kod dece treba ograničiti na najmanju dozu koja ima terapijski efekat.


  Kod primene ovog leka kod dece mlađe od 2 godine potreban je oprez. Hronična kortikosteroidna terapija može delovati na rast i razvoj dece.


  Ukoliko lekar drugačije ne preporuči lek kod dece treba primenjivati 5 dana.

  U slučaju pojave iritacije ili reakcija preosetljivosti, odmah se obratite svom lekaru. Nije preporučljiv nagli prekid terapije.


  Primena drugih lekova

  Nisu poznate interakcije.


  Uzimanje Triderm masti sa hranom ili pićima


  Nije primenjivo.


  Primena Triderm masti u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Nije utvrđeno da li je sigurno upotrebljavati kortikosteroide za topikalnu primenu u trudnoći pa se preporučuje upotreba za vreme trudnoće samo ako je moguća korist veća od mogućeg rizika za fetus. Lekove te grupe trudnicama ne treba davati u velikim količinama ili dugotrajno.


  Nije poznato da li se kortikosteroidi za topikalnu primenu resorbuju u dovoljnoj količini da bi se mogli meriti

  u majčinom mleku, potrebno je doneti odluku ili o prekidu dojenja ili o prekidu uzimanja leka, uzimajući u obzir važnost leka za majku.


  Uticaj Triderm masti na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lokalna primena Triderm masti nema uticaja na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Triderm


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TRIDERM MAST


  Ukoliko mislite da lek Triderm mast suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Tanki sloj Triderm masti treba naneti na oboleli deo kože i okolnu kožu, dva puta dnevno, ujutru i uveče.


  Nemojte stavljati zavoj ili na drugi način zamotavati tretirani deo kože, ukoliko Vam to nije preporučio Vaš lekar.

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek. Lek se ne sme koristiti duže od 7 dana bez nadzora lekara.


  Ako ste uzeli više Triderm masti nego što je trebalo


  Ukoliko ste primenili veću dozu leka Triderm mast nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa vašim lekarom ili farmaceutom!


  Simptomi


  Prekomerna ili dugotrajna primena lokalnih preparata kortikosteroida može suprimirati hipofizno-adrenalnu funkciju što dovodi do sekundarne adrenalne insuficijencije.


  Lečenje


  Primenjuje se odgovarajuće simptomatsko lečenje. Akutni hiperkortikoidni simptomi su obično reverzibilni. Ukoliko je potrebno, treba korigovati poremećaj ravnoteže elektrolita. U slučaju hronične toksičnosti preporučuje se postupno ukidanje kortikosteroida.


  Ako ste zaboravili da uzmete Triderm mast


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Sledeću dozu leka primenite u vreme koje je predviđeno za nju.


  Ako naglo prestanete da uzimate Triderm mast

  Nije preporučljiv nagli prekid terapije.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Triderm mast može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Neželjene reakcije na mestu primene leka uključuju: pečenje, bol, iritacija, suva koža, pojačana dlakavost, akne, promene boje kože, iritacija ili crvenilo lica, infekcije kože, stanjenje kože sa mogućnošću nastanka modrica, strije, osip, mehurići na koži, svrab, crvenilo kože, smanjenje pigmentacije kože, izlivanje tečnosti u okolno tkivo.


  Deca i adolescenti koji treba da koriste ovaj lek moraju biti pod pažljivim nadzorom lekara, budući da se ovaj lek resorbuje preko kože te može uticati na rast ili prouzrokovati neka druga neželjena dejstva.


  Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na Triderm mast, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK TRIDERM MAST


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati lek Triderm mast van vidokruga i domašaja dece! Čuvati na temperaturi do 25˚C.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Triderm mast


Sadržaj aktivnih supstanci:

Jedan gram Triderm masti sadrži 0.5 mg betametazona (u obliku betametazondipropionata), 10 mg klotrimazola i 1 mg gentamicina (u obliku gentamicin-sulfata).


Sadržaj pomoćnih supstanci: Parafin, tečni; Vazelin, beli.


Kako izgleda lek Triderm mast i sadržaj pakovanja


Glatka mast, jednoličnog izgleda, bele do slabožućkaste boje, bez stranih čestica. Aluminijumska tuba sa 15 g masti.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Schering-Plough Central East AG – Predstavništvo

Omladinskih brigada 90b, 11070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač: Schering-Plough Farma LDA.,Rua Agualva dos Açores, n 16, Agualva, Portugalija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:

515-01-7053-10-001 od 13.07.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines