FISKocr

Corvitol 50/Corvitol 100


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Corvitol® 50, tableta, 50 mg

Corvitol® 100, tableta, 100 mg

Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta

Pakovanje: blister, 5 x 10 tableta


Proizvođač: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)


Adresa: Glieniker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka


Podnosilac zahteva: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Predstavništvo Beograd Adresa: Prilepska 1, Beograd, Srbija


Corvitol® 50, tableta, 50 mg

Corvitol® 100, tableta, 100 mg


INN: metoprolol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Corvitol 50/Corvitol 100 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Corvitol 50/Corvitol 100

 3. Kako se upotrebljava lek Corvitol 50/Corvitol 100

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Corvitol 50/Corvitol 100

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Corvitol 50/Corvitol 100 I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivni sastojak u leku Corvitol 50/Corvitol 100 je metoprolol-tartarat. Metoprolol-tartarat pripada grupi lekova koji se zovu beta-blokatori, deluje tako što snižava povišeni krvni pritisak i smanjuje frekvenciju srca (broj srčanih udara u minuti). Kod bolesnika sa anginom pektoris smanjuje učestalost i jačinu bola u grudima.


  Koristi se u lečenju :


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Corvitol 50/Corvitol 100


  Lek Corvitol 50/Corvitol 100 ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Corvitol 50/Corvitol 100


  Uvek uzimajte lek tačno kako Vam je lekar preporučio i ne prekidajte lečenje ukoliko Vam Vaš lekar ne kaže da to uradite. Ukoliko mislite da lek Corvitol 50/Corvitol 100 suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Uobičajeno doziranje iznosi:


  Povišen krvni pritisak početna doza od 100 mg dnevno se može uzeti jednokratno ili podeljeno u više doza. Lek se uzima ujutru ili u 2 pojedinačne doze, jednu tabletu ujutru i jednu uveče.Ukoliko je neophodno, Vaš lekar Vam može i povećati dozu leka.

  Angina pektoris (bol u grudima) uobičajena doza je 50 -100 mg, dva ili tri puta dnevno. I n f a r k t m i o k a r d a – 50 mg treba uzeti svakih 6 sati. Uobičajena doza održavanja je 200 mg

  dnevno u podeljenim dozama.


  P o r e m e ć a j s r č a n o g r i t m a – Uobičajeno doziranje iznosi 50 mg, dva do tri puta dnevno. Ako je neophodno, doza se može povećati i do 300 mg dnevno, u podeljenim dozama.


  P r e v e n c i j a m i g r e n e – 100-200 mg dnevno, dato u podeljenim dozama (ujutru i uveče).


  Deca

  Ne preporučuje se primena metoprolola kod dece.


  Pacijenti sa poremećajem funkcije jetre ili bubrega

  Kod tih pacijenata je potrebno prilagoditi dozu. Uvek se konsultujte sa svojim lekarom.


  Način upotrebe

  Tablete se treba progutati sa dosta tečnosti nakon obroka. U slučaju jedne doze dnevno, treba ih uzimati ujutro, a

  kada se primenjuju dvaput na dan, jednu dozu treba uzeti ujutro a drugu uveče.


  Podela tablete

  Držite tabletu sa kažiprstima i palcima obe ruke sa podeonom crtom koja je okrenuta prema gore i podelite tabletu na dve polovine po podeonoj crti pritiskom pristima.


  Ako ste uzeli više leka Corvitol 50/Corvitol 100 nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

  Uvek ponesite sa sobom pakovanje leka sa uputstvom, bez obzira da li je u njemu ostalo još leka ili ne.


  U zavisnosti od uzete doze, može doći do ozbiljnog pada krvnog pritiska (hipotenzija), smanjenje broja otkucaja srca (bradikardija) do zastoja srca, slabost srčanog mišića (srčana insuficijencija) i kardiogeni šok.

  Teškoće pri disanju, grčenje muskulatire vazdušnih puteva (bronhospazam), povraćanje, poremećaj svesti, ponekad epileptični napadi (generalizovane konvulzije) mogu dodatno nastati.


  Terapija sa lekom Corvitol 50/Corvitol 100 se mora prekinuti u slučaju predoziranja ili u slučaju značajnog pada


  broja otkucaja srca i/ili krvnog pritiska.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Corvitol 50/Corvitol 100


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće, a zatim uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Corvitol 50/Corvitol 100


  Nikada nemojte naglo prekinuti uzimanje leka Corvitol 50/Corvitol 100, jer se Vaše tegobe mogu pogoršati. Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi Corvitol 50/Corvitol 100 može da ima neželjene efekte, mada ih ne dobija svako. Sledeće frekvence su navedene kao osnova za ispitivanje neželjenih efekata:

  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek); Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek); Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek); Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek);

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek);

  nije poznato: nije bilo moguće ustanoviti na osnovu dostupnih podataka.


  Moguća neželjena dejstva: Često:


  Ukoliko neki od neželjenih dejstava postane ozbiljan, ili ukoliko primetite neki od neželjenih efekata koji nisu navedeni u ovom uputstvu, obavestite Vašeg doktora ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Corvitol 50/Corvitol 100


  Lek čuvati van vidokruga i domašaja dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 godine.


  Lek Corvitol 50/Corvitol 100 se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na blisteru i spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30ºC.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Corvitol 50/Corvitol 100


Corvitol 50:

Jedna tableta sadrži 50 mg metoprolol-tartarata.


Corvitol 100:

Jedna tableta sadrži 100 mg metoprolol-tartarata.


Ostale pomoćne supstance su: laktoza, monohidrat, povidon K-30, kroskarmeloza-natrijum, magnezijum-stearat talk, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni


Kako izgleda lek Corvitol 50/Corvitol 100 i sadržaj pakovanja


Corvitol 50/Corvitol 100 su bele, okrugle, ravne tablete sa fasetiranim ivicama i podeonom crtom na jednoj strani.


Pakovanje od 30 tableta (3 blistera sa po 10 tableta u kutiji) i uputstvom za pacijenta. Pakovanje od 50 tableta (5 blistera sa po 10 tableta u kutiji) i uputstvom za pacijenta. Blisteri su od providnog, čvrstog PVC/Aluminijumski blister.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Predstavništvo Beograd Prilepska 1, Beograd, Srbija


Proizvođač:

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Mart 2011

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Corvitol® 50:

Kutija sa 30 tableta od 50 mg (3 blistera sa po 10 tableta): 515-01-5012-10-001 od 26.04.2011

Kutija sa 50 tableta od 50 mg (5 blistera sa po 10 tableta): 515-01-5011-10-001 od 26.04.2011


Corvitol® 100:

Kutija sa 30 tableta od 100 mg (3 blistera sa po 10 tableta): 515-01-5013-10-001 od 26.04.2011

Kutija sa 50 tableta od 100 mg (5 blistera sa po 10 tableta): 515-01-5014-10-001 od 26.04.2011

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org