Moozeeck

Alphapres


UPUTSTVO ZA LEK


ALPHAPRES® , tableta, 1mg Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta ALPHAPRES® , tableta, 2mg Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


ALPHAPRES®, 1mg tableta ALPHAPRES®, 2 mg tableta


INN doksazosin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Alphapres i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alphapres

 3. Kako se upotrebljava lek Alphapres

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Alphapres

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALPHAPRES I ČEMU JE NAMENJEN


  Alphapres je lek iz grupe lekova koji se nazivaju alfa-blokatori. Upotrebljava se za lečenje visokog krvnog pritiska ili simptoma prouzrokovanih uvećanjem prostate kod muškaraca.


  U terapiji povišenog krvnog pritiska (hipertenzije), Alphapres opušta krvne sudove i na taj način krv lakše kroz njih prolazi. Ovo pomaže u snižavanju krvnog pritiska.


  Kod pacijenata sa uvećanom prostatom, Alphapres se koristi za lečenje slabog/ili učestalog mokrenja. Ovo je uobičajeno kod pacijenata sa uvećanom prostatom. Alphapres deluje tako što opušta mišiće oko izlaza mokraćne bešike i prostate, tako da mokraća može lakše da prolazi.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALPHAPRES

  Lek Alphapres ne smete koristiti:

  Ne uzimajte Alphapres u sledećim slučajevima:


  Ukoliko idete na operaciju katarakte (zamućenje očnog sočiva), molimo Vas pre operacije obavestite Vašeg očnog lekara da uzimate, ili ste uzimali lek Alphapres. Naime, Alphapres može dovesti do komplikacija tokom hirurške intervencije, što se može regulisati ukoliko je Vašem lekaru poznato da koristite ovaj lek.


  Kada počnete sa upotrebom leka Alphapres, možete osetiti vrtoglavicu ili padanje u nesvest, što je izazvano niskim krvnim pritiskom kada ustajete iz sedećeg ili ležećeg položaja. Ukoliko osećate vrtoglavicu ili nesvesticu, sedite ili lezite dok vam ne bude bolje. Izbegavajte situacije u kojima možete pasti ili se povrediti. Vaš lekar će možda želeti da Vam meri krvni pritisak redovno na početku terapije da bi smanjio mogućnost ovoga.


  Primena drugih lekova


  Postoje lekovi koji mogu stupiti u interakciju sa lekom Alphapres.


  -Neki pacijenti koji uzimaju alfa-blokatore za terapiju visokog krvnog pritiska ili zbog uvećane prostate mogu osetiti vrtoglavicu ili svetlucanje pred očima, što može biti izazvano padom krvnog pritiska nakon naglog ustajanja iz sedećeg položaja. Pojedini pacijenti su osetili ove simptome kada su uzimali određene lekove za terapiju erektilne disfunkcije (impotencija) uz alfa-blokatore. Da bi se smanjila mogućnost da do ovih simptoma dođe, treba da budete na ustaljenoj terapiji alfa-blokatorima pre nego što počnete da koristite lekove za erektilnu disfunkciju.

  - Alphapres može još više sniziti Vaš krvni pritisak ukoliko uzimate i druge lekove za terapiju povišenog krvnog pritiska kao što je terazosin ili prazosin.


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Alphapres sa hranom ili pićima


  Lek Alphapres možete uzimati sa ili bez hrane.


  Primena leka Alphapres u periodu trudnoće i dojenja


  Bezbednost primene leka Alphapres tokom trudnoće, nije ustanovljena. Ukoliko ste trudni ili pokušavate da zatrudnite, recite to svom lekaru, pre nego što počnete da uzimate ove tablete. Vaš lekar će odlučiti da li su ove tablete pogodne za Vas.


  Nemojte uzimati lek Alphapres ukoliko dojite.


  Uticaj leka Alphapres na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Budite oprezni prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama. Alphapres tablete mogu prouzrokovati slabost, vrtoglavicu ili nesvesticu. To može uticati na Vašu sposobnost bezbednog upravljanja motornim vozilima ili rukovanja mašinama, naročito na početku lečenja.

  Ukoliko ovaj lek na Vas utiče na taj način, ne bi trebalo da vozite ili rukujete mašinama i odmah se posavetujte sa Vašim lekarom.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Alphapres


  Lek Alphapres u svom sastavu sadrži kao pomoćnu supstancu laktozu.

  U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ALPHAPRES


  Alphapres tablete uzimajte uvek tačno prema savetu svog lekara. Ako imate nedoumica, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek Alphapres može izazvati neželjena dejstva.


  Prestanite sa uzimanjem leka Alphapres i odmah se obratite lekaru ukoliko doživite nešto od sledećeg:

 5. KAKO ČUVATI LEK ALPHAPRES


  Rok upotrebe


  3 (tri) godine.


  Nemojte koristiti lek Alphapres posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Alphapres

Aktivna supstanca:

1 tableta sadrži 1mg doksazosina u obliku doksazosin-mezilata. 1 tableta sadrži 2 mg doksazosina u obliku doksazosin-mezilata.


Pomoćne supstance:


Laktoza, monohidrat; povidon K-30; natrijum-skrobglikolat, tip A; natrijum-laurilsulfat; magnezijum-stearat; celuloza, mikrokristalna.


Kako izgleda lek Alphapres i sadržaj pakovanja

Alphapres tablete su okrugle tablete bele ili skoro bele boje, sa podeonom crtom na jednoj strani.


Unutrašnje pakovanje: PVC/Alu blister (3 blistera sa po 10 tableta) Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D. Leskovac Vlajkova 199

16000 Leskovac Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2012.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:


Alphapres®, tableta, 1 mg: 515-01-5541-11-001 od 20.02.2012.

Alphapres®, tableta, 2 mg: 515-01-5542-11-001 od 20.02.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z