FISKocr

Pulcet


UPUTSTVOZALEK


PULCET®; gastrorezistentna tableta; 40 mg Pakovanje:blister,1x14,ukupno14gastrorezistentnihtableta Pakovanje:blister,2x14,ukupno28gastrorezistentnihtableta


Proizvođač: NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S.


Adresa: Sancaklar 81100, Duzce, Turska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET AS


Adresa: Molerova 78, Beograd-Vračar


Pulcet®, 40mg, gastrorezistentna tableta pantoprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Pulcet i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pulcet

 3. Kako se upotrebljava lek Pulcet

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pulcet

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PULCET I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Pulcet spada u grupu lekova koja se zove inhibitori protonske pumpe i deluje tako što smanjuje stvaranje želudačne kiseline. Primenjuje se u terapiji oboljenja želuca i tankog creva povezanih sa poremećajem stvaranja želudačne kiseline.


  LekPulcetod40mgseprimenjujeza:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PULCET

  Lek Pulcet ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PULCET


  Lek Pulcet 40 mg uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 12 godina.

  Tablete ne treba žvakati niti lomiti. Celu tabletu treba progutati sa nekom tečnošću, 1 sat pre obroka. Osim ako lekar drugačije ne propiše, preporučene doze su:

  Odrasli i adolescenti stariji od 12 godinai stariji

  Terapijarefluksnogezofagitisa

  Uobičajena doza je jedna tableta dnevno. Lekar će Vam možda reći da povećate dozu leka na dve tablete dnevno. Terapija refluksnog ezofagitisa obično traje između 4 i 8 nedelja. Lekar će Vas posavetovati koliko dugo treba da uzimate lek.


  Odrasli Terapija infekcije bakterijom H.pylori kod pacijenata sa čirom na želucu i dvanaestopalačnom crevu u kombinacijisadvaantibiotika(Terapijaeradikacije)

  Jedna tableta, dva puta dnevno plus tablete dva antibiotika bilo amoksicilina, klaritromicina i metronidazola (ili tinidazola). Vaš lekar će odlučiti koja dva antibiotika da Vam propiše zajedno sa lekom Pulcet od 40mg. Tablete antibiotika se uzimaju dva puta dnevno zajedno sa tabletom pantoprazola. Prvu tabletu pantoprazola uzmite 1 sat pre doručka, a drugu 1 sat pre večere. Pratite uputstva lekara i pročitajte uputstvo za pacijente za ove antibiotike. Terapija obično traje jednu do dve nedelje.


  Uobičajene kombinacije su sledeće:

  -Pulcet od 40mg+500mg klaritromicina+1000mg amoksicilina

  -Pulcet od 40mg+250-500mg klaritromicina+400-500mg metronidazola

  -Pulcet od 40mg+400-500mg metronidazola +1000mg amoksicilina sve se uzima dva puta dnevno.


  Terapijačiranaželucuidvanaestopalačnomcrevu

  Uobičajena doza je jedna tableta. Nakon konsultacija sa lekarom, doza se može udvostručiti. Lekar će Vas posavetovati koliko dugo treba da uzimate lek. Terapija čira na želucu traje obično izmenu 4 i 8 nedelja. Terapija čira na dvanaestopalačnom crevu obično traje između 2 i 4 nedelje.


  DugotrajnaterapijaZollinger-Ellison-ovsindromaiostalihstanjaukojimasestvarasuvišeželudačnekiseline Preporučena početna doza je obično dve tablete dnevno.

  Uzmite dve tablete 1 sat pre doručka. Kasnije lekar može prilagoditi dozu, u zavisnosti količine želudačne

  kiseline koja se stvara. Ako Vam je propisano više od dve tablete dnevno, tablete treba da uzimate dva puta dnevno.

  Ako Vam lekar propiše više od 4 tablete dnevno, dobićete uputstvo kada tačno treba da prestanete sa uzimanjem


  leka.


  Posebnegrupepacijenata

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Pulcet od 40 mg, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti: Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)


  Ako se kod Vas jave neka od sledećih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka i odmah obavestite lekara ili idite do najbliže bolnice:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK PULCET

  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja dece!

  U originalnom pakovanju radi zastite od svetlosti.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Pulcet


Jezgro:

IzoMAlt LM-PF

Natrijum-karboksimetilceluloza-7MXF Krospovidon

Natrijum-stearilfumarat Natrijum-fosfat, bezvodni Omotač:

Povidon K

Eudragit L30D-55 30% (Metakrina kiselina-etilakrilat kopolimer (1:1) Hipromeloza

Trietilcitrat

Sepisperse AP3232 Yellow: Voda, prečišćena

Hipromeloza Propilenglikol Titan-dioksid

Gvozdje(III)-oksid,žuti E172

Simetikon, emulzija Propilenglikol

Kako izgleda lek Pulcet i sadržaj pakovanja


Ovalne tablete obložene filmom svetložute do žute boje, a na prelomu su bele boje. Pakovanje se sastoji od 14 ili 28 tableta. Jedno A1/A1 blister pakovanje ima 14 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret AS-Predstavništvo Beograd, Molerova 78, Beograd-Vračar Proizvođač: Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Sancaklar 81100, Duzce, Turska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Pulcet 1x14 kom: 515-01-4657-11-001 od 16.07.2012.

Pulcet 2x14 kom: 515-01-4658-11-001 od 16.07.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z