FISKocr

Omeprazid


UPUTSTVOZA LEK


Omeprazid®; gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20 mg Pakovanje:blister,2x7,ukupno14gastrorezistentnihkapsula,tvrdih Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S.


Adresa: Sancaklar, Duzce, Turska

Podnosilac zahteva: NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET AS, Predstavništvo Beograd

Adresa: Molerova 78, Beograd


Omeprazid®, 20 mg, gastrorezistentna kapsula,tvrda INN: Omeprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Omeprazid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Omeprazid

 3. Kako se upotrebljava lek Omeprazid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Omeprazid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK OMEPRAZID I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Omeprazid sadrži aktivnu supstancu omeprazol i pripada grupi lekova koji se nazivaju „inhibitori protonske pumpe“. Oni deluju tako što smanjuju stvaranje želudačne kiseline.


  Lek Omeprazid se koristi u terapiji sledećih stanja:


  Odrasli:


  Deca: 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK OMEPRAZID

  Lek Omeprazid ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK OMEPRAZID


  Lek Omeprazid uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Vaš lekar će Vam reći koliko kapsula treba da pijete i koliko dugo. Ovo će zavisiti od Vašeg zdravstvenog stanja i uzrasta. Uobičajeno doziranje je dole navedeno.


  Odrasi

  Lečenje simptoma GERB kao što su gorušica i regurgitacija kiseline:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Omeprazid, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ako primetite bilo koje od navedenih retkih ali teških neželjenjih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka Omeprazid i odmah obavestite lekara:

 5. KAKO ČUVATI LEK OMEPRAZID


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Lek se ne može upotrebiti posle isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju leka.


  Čuvanje


  Lek Omeprazid treba čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Čuvati na temperaturi do 30ºC u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Omeprazid


Jedna gastrorezistentna kapsula, tvrda sadrži: omeprazol 20 mg. Aktivna supstanca leka je omeprazol.


Pomoćne supstance koje ulaze u sastav peleta: šećerne sfere (koje se sastoje od saharoze i skroba); natrijum- skrobglikolat tip A; natrijum-laurilsulfat; povidon K30; hipromelozaftalat 50; saharoza; hidroksipropilmetilceluloza; manitol; diacetilovani monogliceridi; talk.

Pomoćne supstance koje ulaze u sastav tvrde želatinozne kapsule:


Kako izgleda lek Omeprazid i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje je OPA/Al/PVC-aluminijumski blister (Al/Al blister).


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 2 blistera sa po 7 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (ukupno 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret AS–Predstavništvo Beograd, Molerova 78, Beograd-Vračar Proizvođač: Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Sancaklar 81100, Duzce, Turska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Broj i datum dozvole:

515-01-3130-11-001 od 06.02.2012

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org