FISKocr

Caffetin COLDmax


UPUTSTVO ZA LEK


Caffetin COLDmax® 1000 mg/10 mg prašak za oralni rastvor

10 kesica x 5,15 g praška za pripremu oralnog rastvora, u kutiji


Proizvođač: ALKALOID AD-Skopje


Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje


Adresa:

R. Makedonija


Podnosilac

zahteva:

ALKALOID d.o.o. Beograd


Prahovska 3, 11000 Beograd


Adresa:

R. Srbija


Caffetin COLDmax® 1000 mg/10 mg prašak za oralni rastvor INN paracetamol/fenilefrin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo

koristite lek Caffetin COLDmax, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Caffetin COLDmax i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Caffetin COLDmax

 3. Kako se upotrebljava lek Caffetin COLDmax

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Caffetin COLDmax

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Caffetin COLDmax I ČEMU JE NAMENJEN


  Caffetin COLDmax je kombinovani preparat, koji sadrži dve aktivne komponente: paracetamol i fenilefrin. Paracetamol ublažava bol i snižava telesnu temperaturu. Fenilefrin smanjuje nazalnu kongestiju i obezbeđuje prohodnost nazalnih i respiratornih puteva.

  Caffetin COLDmax se koristi za kratkotrajno ublažavanje simptoma prehlade i gripa (glavobolja, bolovi u mišićima, bolovi u grlu, nazalna kongestija (zapušen nos), groznica).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Caffetin COLDmax


  Lek Caffetin COLDmax ne smete koristiti:


  Kada uzimate lek Caffetin COLDmax, posebno vodite računa:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Caffetin COLDmax


  Uvek uzimajte lek Caffetin COLDmax tačno onako kako Vam je doktor rekao ili po instrukcijama koje su date u uputstvu. Trebalo bi da proverite sa Vašim doktorom ili farmaceutom ako niste sigurni.


  Uzimanje Vaše doze leka Caffetin COLDmax

  Odrasli i deca iznad 12 godina:

  Jedna kesica je jedna doza. Preporučena dnevna doza je 1 do 4 kesice.

  Interval između doza ne treba biti manji od 4 sata. Maksimalna dnevna doza je 4 kesice.

  Ne uzimajte ovaj lek više od 5 dana bez konsultacije sa Vašim lekarom. Pripremarastvora

  Sadržaj kesice razmutiti u 250 ml tople ali ne ključale vode i popiti.


  Deca ispod 12 godina:


  Caffetin COLDmax se ne preporučuje za upotrebu kod dece ispod 12 godina bez medicinskog saveta.


  Ako ste uzeli više leka Caffetin COLDmax nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više od propisane doze čak iako se osećate dobro, odmah kontaktirajte Vašeg doktora ili farmaceuta, jer postoji rizik od odloženih ozbiljnih oštećenja jetre.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Caffetin COLDmax


  Uzmite Caffetin COLDmax „ po potrebi“ u zavisnosti od simptoma. Ne uzimajte dve kesice da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Sledeće neželjena dejstva mogu se javiti:

 5. KAKO ČUVATI LEK Caffetin COLDmax


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Dve (2) godine.

  Nakon rastvaranja, rastvor upotrebiti odmah.

  Nemojte koristiti lek Caffetin COLDmax posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji.

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u kesici od laminirane aluminijum/papir folije. Proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Upozorenje na vidljive znake neispravnosti

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite

  lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Caffetin COLDmax

kod 143 (prirodno ulje limuna, kod 5243; prirodno ulje limuna, kod 5051; maltodekstrin; manitol;

glukonolakton; akacija (arapska guma); sorbitol; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni); aroma limuna “OC”, kod 134 (prirodna aroma limuna u prahu, kod 5090; prirodna aroma limete u tečnom stanju, kod 5151; prirodno ulje limuna, kod 5050; maltodekstrin; manitol; glukonolakton; akacija (arapska guma); sorbitol; α-tokoferol (E307)).


Kako izgleda lek Caffetin COLDmax i sadržaj pakovanja


Beli, pokretljiv prašak, bez čestica i velikih agregata, mirisa na limun.

Pripremljen rastvor je bezbojan, slabo opalescentan, bez čestica i taloga, sa ukusom limuna.


Kartonska kutija sadrži 10 termički zatvorenih jednodoznih kesica od laminiranog papira/aluminijumske folije, i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD-Skopje

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-7533-10-001 od 04.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z