Moozeeck

Linola Fett


UPUTSTVO ZA LEK


Linola® Fett; krem; 8,15 mg/g

Pakovanje: tuba 1x50 g

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Dr. AUGUST WOLFF GmbH & Co. KG Arzneimittel Adresa: 33611 Bielefeld, Nemačka, Sudbrackstr. 56

Podnosilac zahteva: MSF pharm d.o.o.


Adresa: 11000 Beograd, Orlovića Pavla 4


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Linola® Fett, 8,15 mg/g, krem

INN: masne kiseline, nezasićene


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Linola Fett, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Linola Fett i čemu je namenjen?

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Linola Fett?

 3. Kako se upotrebljava lek Linola Fett?

 4. Moguća neželjena dejstva leka Linola Fett.

 5. Kako čuvati lek Linola Fett?

 6. Dodatne informacije o leku Linola Fett


 1. ŠTA JE LEK LINOLA FETT I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek LinolaFett je mastan krem, koji kao aktivni sastojak sadrži nezasićene masne kiseline.


  Koristi se kao pomoćna terapija blagih, do umereno teških formi formi promena na koži u sklopu atopijskog dermatitisa.

  Ukoliko Vam ne bude bolje nakon 7 dana obratite se Vašem lekaru.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LINOLA FETT


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek LINOLA FETT ne smete koristiti:


  Linola Fett se ne sme koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na neku od komponenti leka (videti odeljak 6. Šta sadrži lek).


  Kada uzimate lek LINOLA FETT, posebno vodite računa:


  Lek Linola Fett krem sadrži pomoćnu supstancu ulje kikirikija (rafinisano i hidrogenovano), u slučaju alergije na kikiriki ili soju ne sme se koristiti ovaj lek.


  Pomoćne supstance u leku, cetostearilalkohol i lanolin mogu izazvati lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis).


  Rastegljivost i bezbednost kondoma se smanjuje ukoliko se istovremeno koristi Linola Fett u anogenitalnoj regiji, jer krem sadrži beli meki parafin (vazelin).


  Primena drugih lekova


  Nisu poznate interakcije sa drugim lekovima.


  Uzimanje leka LINOLA FETT sa hranom ili pićima


  Nema nikakvih ograničenja.

  Primena leka LINOLA FETT u periodu trudnoće i dojenja

  Trudnoća

  Ne postoje posebna ograničenja za primenu u toku trudnoće.


  Laktacija

  U periodu laktacije kremu ne treba nanositi na bradavice, kako dete ne bi apsorbovalo neku od komponenata leka tokom dojenja.


  Uticaj leka LINOLA FETT na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema uticaja.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka LINOLA FETT


  Pogledajte tačku iznad Kada uzimate lek Linola, posebno vodite računa.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LINOLA FETT


  Lek Linola Fett krem ravnomerno nanesite na kožu više puta dnevno, po potrebi. Generalno, aplikacija dva puta dnevno je dovoljna.

  Krem koristiti sve do poboljšanja stanja kože.


  Ako ste uzeli više leka LINOLA FETT nego što je trebalo


  Nema posledica od predoziranja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek LINOLA FETT


  Ukoliko ste zaboravili da nanesete krem, nije potrebno da nanosite duplu količinu leka kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

  Nastavite sa lečenjem prema propisanom režimu doziranja.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek LINOLA FETT


  U slučaju duže pauze ili prevremenog prekida lečenja posavetujte se sa vašim lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi Linola Fett, može imati neželjena dejstva.


  Uobičajeno se mogu se javiti lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis), sa crvenilom i peckanjem ili pruritus.


  U retkim slučajevima ulje kikirikija može izazvati ozbiljne alergijske reakcije.


  Nepoznato (frekvenca javljanja se ne može utvrditi iz dostupnih podataka): može doći do blagog oticanja kože.


 5. KAKO ČUVATI LEK LINOLA FETT


  Rok upotrebe

  3 godine.


  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 12 meseci.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30 C.

  Ne čuvati u frižideru i ne zamrzavati.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek LINOLA FETT

1g krema sadrži 8,15mg nezasićenih masnih kiselina (C18:2) (izraženo na supstancu).


Pomoćne supstance:

Parafin, čvrsti, Vosak, beli; Aluminijum-stearat; Vosak, mikrokristalni; Voda, prečišćena;

2-(4-terc-butilbenzil) propanal; Beta-karoten (E 160a); Ulje kikirikija, rafinisano; Deciloleat;

Parafin beli, meki; Lanolin; Parafin, tečni; Lanakoli; Ulje kikirikija, hidrogenovano; Cetostearilalkohol Sorbitanstearat (E 491); Mast, čvrsta; Magnezijum-starat (E 572).


Kako izgleda lek LINOLA FETT i sadržaj pakovanja


Krem jednoličnog izgleda, slabožućkaste boje. Ukupno 50g/ tuba 1x50g.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: MSF pharm d.o.o., 11000 Beograd, Orlovića Pavla 4

Proizvođač: Dr.AUGUST WOLFF GmbH & Co. KG Arzneimittel, 33611 Bielefeld, Nemačka, Sudbrackstr.56

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-8419-11-001 od 06.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z