FISKocr

Coldrex HotRem Lemon


UPUTSTVO ZA LEK


Coldrex® HotRem Lemon, prašak za oralni rastvor, 10mg/ 750mg/ 60mg, 5 ili 10 kesica praška


Proizvođač: SmithKline Beecham S.A.

Adresa: Ctra. de Ajalvir, Km 2.500, Alcala de Henares, 28806 Madrid, Španija

Podnosilac zahteva: GlaxoSmithKline Export Limited - Predstavništvo

Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Coldrex HotRem Lemon, 10 mg/750mg/60 mg, prašak za oralni rastvor

INN

fenilefrin, paracetamol, askorbinska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Coldrex HotRem Lemon, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Coldrex HotRem Lemon i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Coldrex HotRem Lemon

 3. Kako se upotrebljava lek Coldrex HotRem Lemon

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Coldrex HotRem Lemon

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Coldrex HotRem Lemon I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Coldrex HotRem Lemon je lek za ublažavanje simptome prehlade i gripa. Namenjen je odraslima i deci uzrasta 12 godina i starijoj. Kratkotrajno olakšava simptome jake prehlade i gripa, uključujući glavobolju, bol u grlu, sinuzitis i bolove. Sadrži tri aktivna sastojka:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Coldrex HotRem Lemon


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske rekacije na neke od njih.


  Lek Coldrex HotRem Lemon sadrži paracetamol i dekongestiv.

  Nemojte ga uzimati sa nekim drugim proizvodom koji sadrži paracetamol, ili sa bilo kojim drugim lekom kojim se leče prehlada i grip ili sa drugim dekongestivnim lekovima.


  KADA NE SMETE UZIMATI LEK:


  Uzimanje leka Coldrex HotRem Lemon sa hranom ili pićima


  /


  Primena leka Coldrex HotRem Lemon u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Pošto sadrži fenilefrin ovaj lek ne bi trebalo primenjivati tokom perioda trudnoće ili dojenja bez saveta lekara. Fenilefrin se može izlučiti u majčino mleko.


  Ako ste u drugom stanju ili dojite posavetujte se sa Vaši lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Coldrex HotRem Lemon.


  Uticaj leka Coldrex HotRem Lemon na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Lek Coldrex HotRem Lemon može izazvati vrtoglavicu. Ukoliko se javi vrtoglavica nemojte voziti ili raditi za mašinom.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Coldrex HotRem Lemon


  Lek Coldrex HotRem Lemon sadrži saharozu.Pacijenti sa retkim naslednim poremećajem intolerancije na fruktozu, glukozno-galaktoznom malapsorpcijom ili nedostatkom saharaza-izomaltaze, ne smeju koristiti ovaj lek.


  Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma, jer ovaj lek u svakoj dozi sadrži 122 mg natrijuma.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Coldrex HotRem Lemon


Ukoliko mislite da lek COLDREX HotRem Lemon suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


Uobičajena doza za odrasle (uključujući i starije osobe), kao i za decu iznad 12 godina starosti, iznosi jednu kesica na svakih 4 do 6 sati, ukoliko je neophodno. Ne sme se primenjivati u intervalu kraćem od 4 sata. Nemojte uzeti više od 5 kesica tokom 24 sata.

Nemojte davati lek Coldrex HotRem Lemon deci mlađoj od 12 godina starosti.

Preporučena doza se ne sme prekoračiti.


Lek Coldrex HotRem Lemon treba progutati kao topli napitak.

 1. Ispraznite sadržaj kesice u šolju ili čašu, dodajte toplu vodu i dobro promešajte.

 2. Dodajte i hladnu vodu ukoliko je neophodno.

 3. Dodajte šećer ukoliko želite.


Lek ne primeljivati duže od sedam dana u kontinuitetu bez medicinskog nadzora. Ukoliko simptomi koje imate ne nestanu nakon nekoliko dana:

→posetite Vašeg lekara i prestanite sa uzimanjem leka Coldrex HotRem Lemon.


Ako ste uzeli više leka Coldrex HotRem Lemon nego što je trebalo

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka COLDREX HotRem Lemon nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


→Kontaktirajte odmah svog lekara i recite tačno koliko ste leka uzeli. Vaš lekar će Vam dati savet šta da radite.

Važno je da ovo kažete svom lekaru, čak i ukoliko se osećate dobro. Nakon upotrebe previše paracetamola, postoji rizik od ozbiljnog naknadnog oštećenja jetre.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Coldrex HotRem Lemon


Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


Dozu uzmite kada se setite. Nemojte uzimati više od jedne doze na svaka četiri sata. Ako naglo prestanete da uzimate lek COLDREX HotRem Lemon

/


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, lek Coldrex HotRem Lemon može imati neželjena dejstva, ali se ona ne pojavljuju kod svakoga. Kod malog broja ljudi su ispoljena ova neželjena dejstva.


  Prestanite sa uzimanjem leka i odmah se javite lekaru ukoliko se eventualno javi neko od ovih neželjenih dejstava:  Ove reakcije su retke.


  Sledeća neželjena dejstva se takođe mogu javiti: povećanje krvnog pritiska, glavobolja, vrtoglavica, problem sa spavanjem, nervoza, uznemirenost, proliv, mučnina ili povraćanje, poremećaj funkcije jetre. Ukoliko se javi neko od navedenih neželjenih dejstava ili ukoliko neko postane ozbiljno, ili ako primetite neka neželjena dejstva koja ovde nisu navedena, obratite se Vašem lekaru.

  Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno ja da o tome obavestite Vašeg lekara ili


  farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.govrs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 2. KAKO ČUVATI LEK Coldrex HotRem Lemon Rok upotrebe

  3 godine.

  Ne koristiti lek Coldrex HotRem Lemon nakon datuma isteka naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperature do 25ºC, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage. Čuvati van domašaja dece.

  Neupotrebljeni lek se uništava prema važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Coldrex HotRem Lemon


Sadržaj aktivnih supstanci: 10mg fenilefrin-hidrohlorida, 750mg paracetamola, 60mg askorbinske kiseline. Sadržaj pomoćnih supstanci: saharoza, limunska kiselina, bezvodna, saharin-natrijum, natrijum-citrat, aroma

limuna, aroma Lemon tetrarome 100% P05.51, hinolin žuta boja (E104) i etilceluloza.


Kako izgleda lek Coldrex HotRem Lemon i sadržaj pakovanja


Prašak za oralni rastvor, Coldrex Hotrem Lemon je prašak svetložute boje karakterističnog mirisa na limun. Rekonstituisan rastvor je žute boje sa karakterističnim mirisom i ukusom na limun. Pakovanje sadrži pet ili deset kesica praška.


Nosilac dozvole i Proizvođač


GlaxoSmithKline Export Limited - Predstavništvo

Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


SmithKline Beecham S.A.

Ctra. de Ajalvir, Km 2.500, Alcala de Henares, 28806 Madrid, Španija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Coldrex HotRem Lemon, 5 x 5g : 515-01-00201-14-001 od 25.07.2014. Coldrex HotRem Lemon, 10 x 5g: 515-01-00202-14-001 od 25.07.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z