Moozeeck

Enatens Plus


UPUTSTVO ZA LEK


Enatens ® Plus, tablete, 20mg + 12,5mg

Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta

Enatens ® Plus, tablete, 20mg + 12,5mg

Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Enatens® Plus tablete, 20mg + 12,5mg enalapril, hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Enatens® Plus i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Enatens® Plus

 3. Kako se upotrebljava lek Enatens® Plus

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Enatens® Plus

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ENATENS® PLUS I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivne supstance leka Enatens® Plus su enalapril i hidrohlortiazid.


  Enalapril i hidrohlortiazid snižavaju krvni pritisak i kada se uzimaju u obliku dva odvojena leka. Ipak, kombinacija ova dva leka, koju sadrži Enatens® Plus, pojačava efekat leka u odnosu na njihovo pojedinačno delovanje.


  Enatens® Plus se koristi za lečenje hipertenzije, odnosno povišenog krvnog pritiska.

  Povišen krvni pritisak se javlja kada dođe do suženja krvnih sudova i kada su izmerene vrednosti iznad normalnih. Ovakvo stanje u početku nije praćeno nikakvim simptomima koji ukazuju na povišen krvni pritisak i može se utvrditi samo merenjem.

  Iako se osećate dobro, ako se povišen krvni pritisak ne leči, on može izazvati oštećenje srca i bubrega, a u nekim slučajevima dovodi do moždanog udara, srčanog udara, insuficijencije srca i/ili bubrega ili slepila.


  Povišen krvni pritisak može da se leči i kontroliše lekovima kao što je Enatens® Plus. U cilju sniženja krvnog pritiska, lekar može preporučiti i promene u načinu života, npr. smanjenje telesne mase, umereno unošenje ili izbegavanje alkohola, prestanak pušenja i smanjenje unosa soli u ishrani. Takođe može savetovati više umerene fizičke aktivnosti.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ENATENS® PLUS


  Lek Enatens® Plus ne smete koristiti:

  Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati ovaj lek. Obratite se lekaru i pridržavajte se saveta koje vam da.


  Ne preporučuje se primena leka Enatens® Plus kod dece.


  Dok se kombinacija tableta enalaprila i tableta hidrohlortiazida često primenjuje kod lečenja kongestivne srčane


  insuficijencije, ne preporučuje se primena leka Enatens® Plus u tu svrhu.


  Kada uzimate lek Enatens® Plus, posebno vodite računa:


  Pre uzimanja leka Enatens® Plus, obavestite lekara:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ENATENS® PLUS

  Lek se primenjuje oralno, onako kako vam je savetovao lekar ili farmaceut.

  Broj tableta koje uzimate zavisi od vašeg stanja. Kod većine pacijenata, dovoljna je jedna tableta dnevno. Ukoliko je neophodno, doza se može povećavati do 2 tablete, uzimaju se istovremeno jednom dnevno.

  Nemojte uzimati veću ili manju dozu od one koju vam je lekar propisao.


  Ukoliko uzimate druge diuretike (lekove koji pomažu izbacivanju tečnosti), recite to lekaru pre uzimanja leka Enatens® Plus. Lekar može zahtevati da prestanete sa uzimanjem diuretika 2-3 dana pre početka terapije lekom Enatens® Plus.


  Ako ste uzeli više leka Enatens® Plus nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Enatens® Plus nego što bi trebalo, odmah se obratite lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Enatens® Plus


  Ukoliko zaboravite da popijete lek, uzmite sledeću dozu u predviđeno vreme i obavestite o tome svog lekara.

  Ne uzimajte dvostruku dozu leka da bi nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Enatens® Plus

  Nemojte prekidati terapiju lekom Enatens® Plus bez predhodne konsultacije sa lekarom.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i Enatens® Plus može da izazove neželjene reakcije.

  One su obično blage i, u većini slučajeva, ne zahtevaju prekid terapije.


  Najčešće neželjene reakcije su: vrtoglavica i umor, koje obično nestaju smanjenjem doze i retko zahtevaju prekid terapije.

  Ostale neželjene reakcije su: grčevi u mišićima, mučnina, slabost, simptomi niskog krvnog pritiska, kao što su vrtoglavica ili osećaj nesvestice, posebno prilikom stajanja, glavobolja, kašalj i nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije kod muškaraca.


  Manje česte neželjene reakcije su:


  Ostale reakcije su: poremećaji funkcije bubrega, insuficijencija bubrega, suvoća usta, giht, zujanje u ušima, smanjena seksualna želja, bol u zglobovima, groznica, zapaljenje krvnih sudova, zapaljenje i bol u mišićima i zglobovima, poremećaji krvne slike koji se mogu detektovati laboratorijskim testovima krvi, osip, osetljivost na svetlost i ostali poremećaji na nivou kože.


  Ukoliko osetite ozbiljnu vrtoglavicu ili nesvesticu (posebno na početku terapije, nakon povećanja doze ili prilikom stajanja), odmah prekinite sa terapijom i obratite se lekaru.


  Važno je da odmah prekinete sa terapijom i potražite medicinsku pomoć ako osetite svrab, otežano dišete ili imate zviždanje u grudima, ili se javi oticanje šaka, usta, ždrela, lica ili očiju.

  Kod pripadnika crne rase, ove reakcije se češće javljaju.


  Ukoliko primetite neku od ovih reakcija, ili neke druge neobične simptome, prekinite terapiju i odmah se obratite lekaru.


  Dodatna neželjena dejstva enalaprila, odnosno hidrohlortiazida su:


  Enalapril-maleat: crevna opstrukcija koja dovodi do oticanja u stomaku; poremećaji funkcije jetre kao što je zapaljenje jetre, simptomi slični gripu, žutica (simptomi mogu biti žutilo kože i/ili beonjača); depresija, konfuzija, uticaj na snove; nakupljanje tečnosti u plućima, zviždanje u grudima, suv kašalj, sekrecija iz nosa; bol u grlu i promuklost; poremećaj kardiovaskularnog sistema, kao što je bol u grudima (koji se može javiti nakon fizičke aktivnosti); srčani udar, poremećaj srčanog ritma; moždani udar; hladnoća šaka i stopala; gubitak kose; crvenilo; poremećaj čula ukusa, gubitak apetita, zamagljen vid; koprivnjača; zapaljenje usta i/ili jezika; smanjeno izlučivanje urina; ozbiljan osip po koži i osetljivost kože na sunčevu svetlost.


  Hidrohlortiazid: gubitak apetita, iritacija želuca, žutica (simptomi mogu biti žutilo kože i/ili beonjača), zapaljenje pljuvačne žlezde, poremećaji krvi koje se mogu utvrditi isključivo testovima krvi (simptomi mogu biti umor i/ili bledilo kože, modrice na koži), osetljivost kože na sunčevu svetlost, groznica, zapaljenje krvnih sudova, zapaljenje pluća i tečnost u plućima, alergijske reakcije, ozbiljna kožna reakcije koja se zove toksična epidermalna nekroliza, prisustvo šećera u urinu (što se može utvrditi jednostavnim testom), promene nivoa soli u organizmu (kalijuma i natrijuma) što se može utvrditi testovima krvi, koprivnjača, zapaljenje bubrega, nemir, prolazno zamagljenje vida i poremećaji vida praćeni pojavom žutih mrlja u vidnom polju.


  Primena leka Enatens® Plus može uticati na rezultate testova krvi i urina. Obavestite lekara da uzimate Enatens® Plus ako je potrebno da uradite ove testove.


  Ukoliko bilo koja neželjena reakcija postane ozbiljna, ili ukoliko primetite reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK ENATENS® PLUS


  Rok upotrebe


  3 godine

  Nemojte koristiti lek Enatens®Plus posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 30ºC, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Enatens® Plus

Aktivne supstance: enalapril-maleat, hidrohlortiazid.

Jedna tableta sadrži 20 mg enalapril-maleata i 12,5 mg hidrohlortiazida.


Pomoćne supstance: Laktoza, monohidrat; natrijum-hidrogenkarbonat; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum- stearat; kukuruzni skrob, preželatinizirani.


Kako izgleda lek Enatens® Plus i sadržaj pakovanja


Farmaceutski oblik i sadržaj

Tablete.

Bele, okrugle, bikonveksne tablete.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Enatens® Plus, tablete, 20 x (20mg+12,5mg): 2 aluminijumska blistera (OPA/Al/PVC/Al) sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji.

Enatens® Plus, tablete, 30 x (20mg+12.5mg): 3 aluminijumska blistera (OPA/Al/PVC/Al) sa po 10 tableta u

kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Enatens® Plus, tablete, 20 x (20mg+12,5mg):515-01-7063-10-001 od 30.09.2011. Enatens® Plus, tablete, 30 x (20mg+12.5mg): 515-01-7064-10-001 od 30.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z