FISKocr

Bonap


UPUTSTVO ZA LEK


Bonap®, tablete, 70 mg Pakovanje: ukupno 4 tablete, blister 1x4 kom


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Bonap®, 70 mg, tablete INN: alendronska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolestikao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom

uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Naročito je važno da razumete informacije u odeljku 3. KAKO SE UPOTREVLJAVA LEK BONAP pre nego što počnete da uzimate ovaj lek


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je Bonap i čemu je namenjen

 2. Pre nego što uzmete Bonap

 3. Kako se upotrebljava Bonap

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati Bonap

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE BONAP I ČEMU JE NAMENJEN?


  Šta je Bonap?


  Bonap pripada grupi nehormonskih preparata označenih kao bisfosfonati. Bonap sprečava gubitak koštane mase kod žena nakon zavšene menopauze, i pomaže ponovnom formiranju kostiju.

  Lek Bonap smanjuje rizik od preloma kičmenih pršljenova i kuka.


  Čemu je namenjen Bonap?

  Vaš doktor je propisao Bonap za lečenje Vaše osteoporoze. Bonap smanjuje rizik od preloma kičmenih pršljenova i

  kuka.


  Terapija lekom Bonap se sprovodi jednom nedeljno.


  Šta je osteoporoza?

  Osteoporoza predstavlja slabljenje kostiju. Česta je kod žena nakon menopauze. Nakon menopauze, jajnici prestaju da proizovde ženske hormone, estrogen, koji pomažu da se ženski skelet održava zdravim. Kao posledica toga, nastaje gubitak kostiju i kosti postaju slabije. Što ranije žena uđe u menopauzu, to je rizik od osteoporoze veći.


  Na početku osteoporoza obično ne daje simptome. Ukoliko se ne leči može da dovede do nastanka preloma kostiju. Iako oni najčešće bole, prelomi kičmenih pršljenova mogu da prođu neopaženo sve dok ne dovedu do gubitka telesne visine. Prelomi kostiji mogu nastati tokom normalnih, svakodnevnih aktivnosti, kao što su podizanje, ili kao posledica malih povreda koje uobičajeno ne bi doveli do preloma zdravih kostiju. Prelomi kostiju najčešće nastaju u


  predelu kuka, kičme ili ručja i mogu uzrokovati ne samo bol, već i značajne probleme kao što su pogrbljen stav i smanjenje pokretljivosti.


  Kako se osteoporoza može lečiti?

  Osteoporoza se može lečiti i nikada nije kasno da se lečenje započne. Bonap ne samo što sprečava gubitak kosti već i pomaže ponovnom stvaranju kosti koja je izgubljena i smanjuje rizik od nastanka preloma u kuku i kičmi.


  Uporedno sa Vašom terapijom lekom Bonap, Vaš lekar može da Vam savetuje promenu Vašeg načina života u smislu:


  Prestanak pušenja

  Pušenje povećava brzinu gubitka koštane mase, i na taj način može povećati Vaš rizik za nastanak preloma.


  Vežbe

  Isto kao i mišići i kostima trebaju vežbe da bi ostale jake i zdrave. Posavetujte se sa Vašim lekarom pre nego što počnete sa bilo kojim programom vežbanja.


  Balansirana ishrana

  Vaš doktor Vam može dati savet u vezi Vaše ishrani ili Vas posavetovati da li treba da unosite neke dodatne dijetetske suplemente (naročito kalcijum i vitamin D).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BONAP


  Lek Bonap ne smete koristiti ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA BONAP


Uzmite jednu tabletu leka Bonap jedan put u nedelji.

Pratite sledeća uputstva kako biste sebi obezbedili najveću korist od leka Bonap.

 1. Izaberite dan u nedelji koji Vam najviše odgovara. Svake nedelje, izabranog dana, uzmite jednu tabletu leka Bonap


  Veoma je važno da pratite instrukcije 2), 3), 4) i 5) kako bi pomogli da lek Bonap dospe u Vaš želudac brzo i kako bi se smanjila mogućnost da se ošteti jednjak (cev koja povezuje Vašu usnu duplju sa Vašim želucem).


 2. Nakon ustajanja, na dan kada uzimate lek, pre uzimanja jela, pića ili drugih lekova, progutajte lek Bonap sa punom čašom obične vode (ne mineralne vode) (ne manje od 200ml).

  Ne uzimajte lek sa mineralnom (gaziranom i negaziranom) vodom.

  Ne uzimajte lek sa kafom ili čajem.Ne uzimajte lek sa sokom ili mlekom. Nemojte da drobite ili žvaćete tabletu ili da je pustite da Vam se otopi u ustima.

 3. Nemojte da legnete, – ostanite u potpuno uspravnom položaju (sedenje, stajanje ili hodanje) najmanje 30 minuta nakon što ste uzeli lek. Nemojte da legnete pre uzimanja prvog obroka tog dana.

 4. Ne uzimajte lek Bonap pre spavanja ili pre nego što ustanete tog dana.

 5. Ako osetite poteškoće ili bol pri gutanju tablete, bol iza grudne kosti ili novu ili pojačanu gorušicu (kiselinu), prestanite da uzimate lek Bonap i obratite se svom lekaru.

 6. Nakon što popijete Vaš Bonap lek, sačekajte najmanje 30 minuta pre nego što uzmete prvi obrok, piće, ili neki drugi lek tog dana, uključujući i antacide (lekov protiv gorušice), suplemente kalcijuma i vitamine. Lek Bonap je efikasan samo ukoliko se uzima na prazan stomak.


Ako ste uzeli više Bonap leka nego što je trebalo

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


Ukoliko ste uzeli veću količinu leka od preporučene odmah popijte čašu mleka. Nemojte izazivati povraćanje i nemojte da legnete.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Bonap

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite lek narednog jutra. Ne uzimajte dve tablete istog dana. Vratite se režimu uzimanja leka jednom nedeljno, onog dana koji ste izabrali.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Bonap

Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom Bonap bez saveta Vašeg lekara. Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.

Veoma je važno da nastavite sa uzimanjem leka Bonap onoliko dugo koliko Vam je Vaš lekar propisao lek. Bonap

može lečiti Vašu osteoporozu samo ukoliko nastavite da uzimate tablete.

Ukoliko imate dodatna pitanja vezana za upotrebu ovog leka obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Bonap, kao i svidrugi lekovi, može uzrokovati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Sledeći izrazi se koriste da opišu učestalost nastanka neželjenih dejstava. Veoma česta (nastaju kod najmanje 1 od 10 lečenih pacijenata)

  Česta (nastaju kod najmanje 1 od 100 i manje od 1 u 10 lečenih pacijenata)

  Povremena (nastaju kod najmanje 1 od 1000 i manje od 1 u 100 lečenih pacijenata) Retka (nastaju kod najmanje 1 od 10000 i manje od 1 u 1000 pacijenata)

  Veoma retka (nastaju kod manje od 1 od 10000 lečenih pacijenata)


  Veoma česta

 2. KAKO ČUVATI LEK BONAP


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  4 godine.

  Nemojte koristiti lek Bonap posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Bonap Bonap, 70 mg, tablete

Aktivne supstance su:

Aktivna supstanca je alendronska kiselina.

1 tableta sadrži 70 mg alendronske kiseline u obliku 91,36 mg natrijum-alendronat, trihidrata.


Ostali sastojci su:

Celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Bonap i sadržaj pakovanja


Bonap, 70 mg, tablete

Ovalne tablete, bele do skoro bele boje, sa jedne strane je utisnuta oznaka "AN 70", a sa druge strane je utisnut simbol strele.


Bonap, 70 mg, tablete:

1 PVC/PE/PVDC-aluminijumski blister sa po 4 tablete.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar, 2013.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole: 515-01-04832-13-001 od 08.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z