FISKocr

Hepathrombin H


UPUTSTVO ZA LEK


HEPATHROMBIN® H, rektalna mast, (65 i.j./g + 2,233 mg/g + 30 mg/g) Pakovanje: tuba, 1 x 20 g


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


HEPATHROMBIN® H, (65 i.j./g + 2,233 mg/g + 30 mg/g), rektalna mast INN: heparin-natrijum, prednizolon, polidokanol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Hepathrombin H, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje morate se obratiti svom lekaru.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Hepathrombin H i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Hepathrombin H

 3. Kako se upotrebljava lek Hepathrombin H

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Hepathrombin H

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HEPATHROMBIN H I ČEMU JE NAMENJEN?


  Hepathrombin H, rektalna mast sadrži aktivne supstance heparin-natrijum, prednizolon i polidokanol. Ova kombinacija omogućava efikasno lečenje karakterističnih pratećih pojava i posledica hemoroida (šuljeva) kao što su svrab, žarenje, peckanje, bolovi i vlaženje.

  Zahvaljujući čistom heparinu, Hepathrombin H sprečava zgrušavanje krvi u hemoroidima. Prednizolon

  deluje antiinflamatorno (antizapaljenski), a polidokanol ispoljava lokalno anestetičko i antipruriginozno dejstvo (otklanja svrab).


  Hepathrombin H je namenjen simptomatskoj terapiji hemoroida i svraba u perianalnoj regiji u kratkoročnom periodu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HEPATHROMBIN H


  Lek HEPATHROMBIN H ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HEPATHROMBIN H


  Lek Hepathrombin H uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Primena Hepathrombin H rektalne masti

  Hepathrombin H rektalna mast se kod spoljašnjih promena nanosi direktno na obolelo područje.

  Kod unutrašnjih hemoroida, na tubu se pričvrsti priložena cevčica, koja se zatim uvlači u završetak debelog creva i lakim pritiskom na tubu se istisne mala količina masti.


  Koju dozu leka uzeti


  Hepathrombin H rektalna mast se kod spoljašnjih promena nanosi na obolelo područje 2 puta dnevno nakon defekacije. Prvog dana terapije, da bi brže došlo do olakšanja simptoma, može se primeniti do četiri puta. Kod unutrašnjih hemoroida na tubu se pričvrsti priložena cevčica, koja se zatim uvlači u završetak debelog creva i lakim pritiskom na tubu istisne se mala količina masti.


  Mogu se koristiti i Hepathrombin H supozitorije - kod unutrašnjih hemoroida se primenjuju jednom dnevno, posle defekacije, u rektum. Kod jače izraženih simptoma može se primeniti po jedna supozitorija 2-3 puta tokom prvog dana terapije.

  Samo tokom prvog dana terapije može se primeniti više od jedne supozitorije ukoliko su simptomi jače izraženi.


  Ako ste uzeli više leka HEPATHROMBIN H nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek HEPATHROMBIN H


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek HEPATHROMBIN H


  Čak i ako se dobro osećate, nemojte prestati da uzimate lek bez konsultacije sa lekarom. Važno je da se pridržavate uputstva koje Vam je dao Vaš lekar.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. NEŽELJENA DEJSTVA LEKA

  Lek Hepathrombin H, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Dugotrajna primena može da dovede do usporenog zarastanja ranica na koži.

  Izuzetno retko se mogu javiti alergijske reakcije (reakcije preosetljivosti), kao i lokalne iritacije.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK HEPATHROMBIN H


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Hepathrombin H posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja je 28 dana na temperaturi do 25 oC, u dobro zatvorenoj tubi.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek HEPATHROMBIN H Aktivne supstance su:


Hepathrombin H, rektalna mast:


1 g masti sadrži:


65 i.j. heparin-natrijuma

2,233 mg prednizolonacetata

30 mg polidokanola.


Ostali sastojci su:


Hepathrombin H, rektalna mast:


Parafin, čvrsti; parafin, tečni; lanolin; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni Kako izgleda lek HEPATHROMBIN H i sadržaj pakovanja Hepathrombin H, rektalna mast:

Aluminijumska tuba sa plastičnim zatvaračem od polipropilena i plastičnim nastavkom od polietilena visoke gustine (HDPE) sa kapicom od polietilena niske gustine (LDPE).

Tuba sadrži 20 g masti.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2012.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-2082-12-001 od 24.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z