Moozeeck

Picoprep


UPUTSTVO ZA LEK


Picoprep®, prašak za oralni rastvor, 10 mg + 3.5 g + 12 g Pakovanje: kesica, 2 x 16.1 g


Proizvođač: Ferring GmbH


Adresa: Wittland 11, D-24109 Kiel, Nemačka


Podnosilac zahteva: Goodwill Pharma d.o.o.

Adresa: Matije Gupca 14, Subotica


Picoprep®, prašak za oralni rastvor, 10 mg + 3.5 g + 12 g INN:

Natrijum-pikosulfat Magnezijum-oksid, laki Limunska kiselina, bezvodna


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

-

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Picoprep i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Picoprep

 3. Kako se upotrebljava lek Picoprep

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Picoprep

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PICOPREP I ČEMU JE NAMENJEN

  Picoprep je prašak koji sadrži natrijum-pikosulfat, laksativ koji deluje tako da pojačava aktivnost Vaših creva. Picoprep takođe sadrži magnezijum-citrat, drugi tip laksativa koji deluje tako da zadržava tečnost u crevima i

  omogućava ispiranje creva.


  Picoprep se koristi za pročišćavanje creva pre rendgentskog snimanja, pre endoskopije ili pre hirurške intervencije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PICOPREP


  Lek Picoprep ne smete koristiti ako:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PICOPREP

  Uvek uzimajte lek Picoprep onako kako Vam je to rekao Vaš lekar. Ako niste sigurni obratite se svom lekaru. Lek Picoprep treba da rastvorite u čaši hladne vode (otprilike 150ml). Mešajte 2 do 3 minuta i onda popijte rastvor.

  Ponekad se desi da se rastvor dok mešate zagreje, ako se to desi, sačekajte dok se ohladi pre nego što popijete.


  Odrasli (uključujući i starije) i deca starija od 9 godina:


  Uobičajena doza je jedna kesica rastvorena u vodi kao što je navedeno, uzeta ujutro i jedna kesica uveče na dan pre zdravstvenog pregleda.


  Prvu kesicu treba uzeti pre osam časova ujutru, i druga kesica 6 do 8 sati kasnije.


  Deca (ispod 9 godina):

  Starosti 1 do 2 godine: ¼ kesice ujutru, ¼ kesice uveče Starosti 2 do 4 godine: ½ kesice ujutru, ½ kesice uveče Starosti 4 do 9 godina: 1 kesica ujutru, ½ kesice uveče

  9 godina i stariji: doza za odrasle


  Nakon što uzmete dozu leka Picoprep, u bilo kom momentu nakon uzimanja leka osetićete nelagodnost u Vašem stomaku (i zatim ćete imati česte vodenaste stolice). Molimo Vas da budete u blizini toaleta nakon svake doze sve dok traje efekat leka.

  Da biste nadoknadili tečnost koju ste izgubili putem stolice, veoma je važno da pijete dosta tečnosti tokom terapije lekom Picoprep sve dok učestale stolice ne prestanu.

  Treba da pijete čašu vode (oko 250ml) ili druge bistre tečnosti na svaki sat dok traje dejstvo leka Picoprep.


  Uspeh Vaše bolničke procedure zavisi od toga da li su Vaša creva skroz ispražnjena. Proceduru će biti potrebno ponoviti ako se creva ne isprazne u potpunosti.

  Uvek je potrebno držati se dijete koju Vam je propisao Vaš lekar.


  Ako ste uzeli više leka Picoprep nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka Picoprep nego što je trebalo, obratite se svom lekaru ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Picoprep


  Obratite se svom lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu za savet.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i lek Picoprep može imati neželjena dejstva, i ako ih ne dobijaju svi.


  Zabeleženi su izolovani slučajevi teškog produženog bola u trbuhu kod nekih pacijenata, što može biti znak ozbiljnog stanja i može zahtevati pružanje hitne medicinske pomoći, kao i izolovani slučajevi teških alergijskih reakcija koje mogu dovesti do teškoća sa disanjem.


  Takođe su prijavljeni izolovani slučajevi malih čireva u tankom crevu.


  U slučaju alergijskih reakcija ili teškog produženog bola u trbuhu, obratite se svom lekaru ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu.


  Poznata neželjena dejstva leka Picoprep su opisana ispod.


  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)  Konvulzije se povremeno javljaju kod pacijenata sa epilepsijom.


  Ostala neželjena dejstva čija učestalost nije poznata:


  Kao osnovno dejstvo leka, obično se javljaju mekše stolice ili proliv. Međutim, ako stolice postanu neprijatno česte ili Vas počnu zabrinjavati, potrebno je obratiti se svom lekaru:


  Ako bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, prestanite uzimati lek i obavestite svog lekara ili farmaceuta.

  Lek se obično dobro podnosi ako se uzima u preporučenim dozama.


 5. KAKO ČUVATI LEK PICOPREP

  Rok upotrebe


  3 godine. Nakon otvaranja kesice, upotrebiti odmah i baciti svu preostalu količinu rastvora.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage. Čuvati van domašaja dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Picoprep


Svaka kesica sadrži 16.1 g praška koji sadrži aktivne supstance natrijum-pikosulfat 10mg,

magnezijum-oksid, laki 3.5g i limunsku kiselinu, bezvodnu 12g. Magnezijum-oksid i limunska kiselina zajedno formiraju magnezijum-citrat u rastvoru.


Takođe sadrži pomoćne supstance kalijum-hidrogenkarbonat, saharin-natrijum i aromu pomorandže (prašak dobijen procesom sušenja raspršivanjem) koja sadrži: laktozu, akaciju, askorbinsku kiselinu, butilovani hidroksianizol.


Kako izgleda lek Picoprep i sadržaj pakovanja


Beli kristalni prašak sa blagim mirisom pomorandže.

Nakon rastvaranja: zamućena tečnost skoro bele boje, sa blagim mirisom na pomorandžu.


Prašak za oralni rastvor Picoprep je spakovan u kesice koje se sastoje od četiri laminarna sloja da bi sprečili kontakt sa vlagom.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 2 kesice.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Goodwill Pharma d.o.o.

Matije Gupca 14, Subotica


Proizvođač:

Ferring GmbH

Wittland 11, D-24109 Kiel, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-7322-11-001 od 22.04.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z