FISKocr

Caldeoss


UPUTSTVO ZA LEK


Caldeoss, tablete za žvakanje, 1000 mg / 880 i.j.

Pakovanje: blister, 5 x 6 tableta za žvakanje (ukupno 30 tableta za žvakanje)


Proizvođač: Hermes Arzneimittel GmbH


Adresa: Wolfratshausen, Hans-Urmiller-Ring 52, Nemačka


Podnosilac zahteva: Pharmanova d.o.o.


Adresa: Industrijska 8, Obrenovac, Srbija


Caldeoss, tablete za žvakanje, 1000 mg / 880 i.j. INN: kalcijum / holekalciferol


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Caldeoss, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


 1. ŠTA JE LEK Caldeoss I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Caldeoss, tablete za žvakanje, su kombinacija kalcijuma i vitamina D3.


  Kada se lek Caldeoss upotrebljava

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Caldeoss


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Caldeoss ne smete koristiti:


  Uzimanje leka Caldeoss sa hranom ili pićima


  Možete uzeti lek Caldeoss sa ili bez hrane.

  Oksalna kiselina (zastupljena je u spanaću i rabarbari) i fitinska kiselina (sadrže je integralne žitarice) mogu smanjiti resorpciju kalcijuma u crevima. Lek Caldeoss treba uzeti dva sata pre ili nakon konzumiranja hrane koja sadrži visoke količine oksalne ili fitinske kiseline.


  Primena leka Caldeoss u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što uzmete bilo koji lek konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Ukoliko ste trudni možete koristiti lek Caldeoss ukoliko imate deficit kalcijuma i vitamina D. Dnevna doza, koja iznosi polovinu tablete, ne sme se prekoračiti.

  Tokom trudnoće ukupna dnevna doza kalcijuma ne sme biti veća od 1500 mg, dok ukupna dnevna doza


  vitamina D3 ne sme biti viša od 600 IU.

  Dugotrajna izloženost visokim dozama kalcijuma i vitamina D tokom trudnoće mora se izbegavati, obzirom da visoke doze kalcijuma i vitamina D u krvi mogu imati negativni efekat na nerođeno dete.


  Lek Caldeoss se može koristiti tokom perioda dojenja. Kalcijum i vitamin D prelaze u majčino mleko, proverite sa Vašim lekarom da li Vaše dete ne dobija još neke proizvode koji sadrže vitamin D.


  Uticaj leka Caldeoss na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Caldeoss ne utiču na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Caldeoss

  Caldeoss tablete sadrže aspartam (E951), izvor fenilalanina koji može biti štetan za osobe koje pate od fenilketonurije.

  Ovaj lek takođe sadrži sorbitol (E420), izomalt (E953) i saharozu.

  U slučaju netolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Caldeoss

  Uvek uzimajte lek Caldeoss kako Vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili

  farmaceutom.


  Doziranje:


  Ukoliko Vam lekar nije drugačije savetovao uobičajena doza je:


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i Caldeoss može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neželjena dejstva su predstavljena prema učestalosti javljanja i dele se na:


  Ukoliko neko od neželjenih dejstava postane ozbiljno ili ukoliko primetite neke druge neželjene reakcije koje nisu ovde navedene u ovom uputstvu, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK Caldeoss Rok upotrebe

  2 godine.

  Lek ne sme da se koristi posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju! Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu označenom na pakovanju.


  Čuvanje


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Lekove čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu u očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Caldeoss Sadržaj aktivnih supstanci

Aktivne supstance leka Caldeoss su kalcijum i holekalciferol.

Svaka tableta za žvakanje sadrži kalcijum-karbonata 2500 mg (što odgovara 1000 mg kalcijuma) i holekalciferol koncentrat (u obliku praška) 8,8 mg (što odgovara 22 mikrograma holekalciferola = 880 i.j. vitamina D3).


Sadržaj pomoćnih supstanci


Izomalt (E953), ksilitol, sorbitol (E420), limunska kiselina, bezvodna, natrijum-dihidrogencitrat, magnezijum- stearat, natrijum karameloza, ukus narandže CPB i CTV (oba sadrže sorbtol (E420)), aspartam (E951), acesulfam kalijum, natrijum-askorbat, alfa tokoferol, modifikovani (kukuruzni) skrob, saharoza, trigliceridi srednjeg lanca i koloidalni silicijum-dioksid.


Kako izgleda lek Caldeoss i sadržaj pakovanja

Caldeoss tablete za žvakanje su okrugle, bele tablete, glatke površine sa podeonom crtom. Tableta se može

podeliti na dva jednaka dela.


Kutija sa 5 Alu/Alu blistera sa po 6 tableta za žvakanje (ukupno 30 tableta za žvakanje).


Nosilac dozvole i proizvođač


Naziv i adresa nosioca dozvole

Pharmanova d.o.o.

Industrijska 8, Obrenovac, Srbija


Naziv i adresa proizvođača

Hermes Arzneimittel GmbH

Wolfratshausen, Hans-Urmiller-Ring 52, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta


Broj i datum dozvole:


515-01-2811-12-001 od 07.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z