Apoteke Apoteke
allergan
Apoteke

Trental

tableta sa produženim oslobađanjem; 400mg; ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom
CENA: 309,28 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Trental®, 400 mg,

tablete sa produženim oslobađanjem Pakovanje: blister 2x10 kom.


Proizvođač: Sanofi-Aventis S.p.A.


Adresa: Strada Statale nº17, km 22 Scoppito, Italija


Nosilac dozvole: sanofi-aventis d.o.o.


Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija


Trental®, 400 mg, tablete sa produženim oslobađanjem INN: pentoksifilin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Trental i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Trental

 3. Kako se upotrebljava lek Trental

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Trental

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Trental I ČEMU JE NAMENJEN


  Trental sadrži kao aktivnu supstancu pentoksifilin. Ova supstanca pripada grupi lekova koji se zovu periferni vazodilatatori. Deluje tako što dovodi do povećanja protoka krvi u rukama i nogama.


  Trental se može koristiti u lečenju:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Trental


  Lek Trental ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Trental

  Uvek uzimajte lek Trental tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko imate nekih nedoumica posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje leka Trental

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Trental može dovesti do pojave neželjenih dejstava, mada se ona ne moraju pojaviti kod svakoga.


  Odmah prestanite sa uzimanjem leka Trental i obratite se Vašem lekaru ili odmah idite u bolnicu ukoliko:


  Testovi krvi

  Lek Trental može da promeni nivoe enzima jetre u krvi. Ovo može da znači da jetra ne funkcioniše pravilno.


 5. KAKO ČUVATI LEK Trental

  Čuvati van domašaja i pogleda dece.

  Rok upotrebe

  3 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju iza znaka EXP. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Rok upotrebe se odnosi samo na lek koji se nalazi u neoštećenom pakovanju.


  Čuvanje


  Nemojte koristiti lek Trental ukoliko primetite da su tablete smrvljene, oštećene ili su promenile boju. Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Lekove ne treba bacati u otpadne vode niti kućno smeće. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odbacite lekove koji

  Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Trental


Jedna tableta sa produženim oslobađanjem sadrži:


Aktivna supstanca: pentoksifilin


Pomoćne supstance:

Jezgro tablete:

hidroksietilceluloza 4000 mPa·s; povidon (K25); talk; magnezijum-stearat;

Film tablete:

Hipromeloza (tip 2910); talk; titan-dioksid (E 171); eritrozin (E 127); makrogol 8000.

Kako izgleda lek Trental i sadržaj pakovanja


Izgled: duguljaste, bikonveksne film tablete, ružičaste boje boje sa utisnutom oznakom ATA na jednoj strani.

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: PVC-aluminijumski blister (10 tableta).

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija (20 tableta) i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole za lek i proizvođač


Nosilac dozvole za lek:

sanofi-aventis d.o.o.

Španskih boraca 3/VI, 1070 Beograd Republika Srbija


Proizvođač:

Sanofi-Aventis S.p.A.

Strada Statale nº17, km 22 Scoppito Italija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jul, 2013.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-00434-13-001 od 20.08.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines