Moozeeck

FAVORA SILYMARIN


UPUTSTVO ZA LEK


FAVORA®SILYMARIN, kapsule, tvrde, 150mg

Pakovanje: blister, 3 x 10 kapsula tvrdih


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.


Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik FAVORA® SILYMARIN; 150mg; kapsula, tvrda


INN

sikavica (Silybum marianum), suvi ekstrakt ploda


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek FAVORA SILYMARIN, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek FAVORA SILYMARIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek FAVORA SILYMARIN

 3. Kako se upotrebljava lek FAVORA SILYMARIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek FAVORA SILYMARIN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FAVORA SILYMARIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek FAVORA SILYMARIN je prirodni lek koji ublažava simptome poremećaja funkcije jetre.


  Lek FAVORA SILYMARIN se koristi kao dodatna terapija zapaljenskih hroničnih bolesti jetre, ciroze jetre i toksičnih oštećenja jetre.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FAVORA SILYMARIN

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  FAVORA SILYMARIN ne smete da upotrebljavate:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FAVORA SILYMARIN


  Pre prve primene ovog leka, obavezno se konsultujte sa svojim lekarom. Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Favora Silymarin kapsule. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Uvek koristite lek FAVORA SILYMARIN tačno onako kako Vas je lekar posavetovao! Možete proveriti način primene sa lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.

  Vaš lekar Vam može dati uputstvo o primeni leka koje će se razlikovati od dole navedenog. Veoma je važno da uzimate lek tačno onako kako Vam je lekar rekao.


  FAVORA SILYMARIN kapsule uzimajte cele sa dovoljno tečnosti, posle jela.


  Na početku lečenja ili u slučaju težeg oštećenja jetre, uzimajte dve kapsule leka FAVORA SILYMARIN 2 puta na dan, a zatim nastavite sa jednom kapsulom 2 puta na dan.

  U slučaju lakšeg oštećenja jetre, uzimajte jednu kapsulu leka FAVORA SILYMARIN 2 puta na dan. Odluku o tome koliko dugo treba da uzimate lek FAVORA SILYMARIN treba doneti u dogovoru sa

  Vašim lekarom. Dužina primene zavisi od intenziteta i prirode hroničnog poremećaja funkcije jetre.


  Klinička ispitivanja ukazuju da se proizvodi na bazi standardizovanih ekstrakata ploda sikavice mogu koristiti duži vremenski period, 24 meseca i duže, kada je potrebno konsultovati lekara.


  Deca

  Ne preporučuje se primena leka FAVORA SILYMARIN kod dece mlađe od 18 godina.


  Ako ste uzeli više leka FAVORA SILYMARIN nego što je trebalo


  Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu leka FAVORA SILYMARIN nego što je trebalo, odmah obavestite Vašeg lekara! Ponesite sa sobom kutiju leka, kako bi lekari znali koji ste lek uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek FAVORA SILYMARIN


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Preskočite propuštenu dozu i vodite računa da sledeću propisanu dozu uzmete tačno na vreme.


  Ne brinite, jednostavno preskočite propuštenu dozu i uzmite sledeću dozu leka u uobičajeno vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek FAVORA SILYMARIN


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i lek FAVORA SILYMARIN može da prouzrokuje neželjena dejstva, ali ne moraju svi da ih imaju.


  Za vreme uzimanja leka FAVORA SILYMARIN retko se mogu javiti blagi poremećaji funkcije gastro-intestinalnog trakta: blag laksativni efekat (proliv), osećaj nadutosti stomaka, a u retkim slučajevima i alergijske reakcije.

  Poremećaji koji se javljaju na nivou uha i centra za ravnotežu: retko može doći do pojačanja postojećeg poremećaja ravnoteže.

  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva: u izolovanim slučajevima su moguće osip i svrab.Neželjena dejstva su prolaznog karaktera i povlače se po prestanku uzimanja leka.


  Ukoliko ste primetili neko od navedenih ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje ovde nije navedeno, molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK FAVORA SILYMARIN


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je utisnut na pakovanju (2 godine).


  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe!


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temepraturi do 250C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek FAVORA SILYMARIN


Aktivna supstanca je sikavica (Silybum marianum), suvi ekstrakt ploda.


Jedna kapsula, tvrda sadrži: 156,7–191,6 mg suvog ekstrakta iz Silybum marianum L. fructus (plod sikavice) (24–27 : 1) koji sadrži: 100 mg silimarina, izraženog kao silibinin.


Ekstrakcijski rastvarač: smeša acetona i vode.


Pomoćne supstance:

manitol (E421); povidon; kroskarmeloza natrijum; natrijum skrobglikolat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; talk; natrijum stearilfumarat; želatin; boja titan dioksid (E171); boja azorubine (E122);

boja indigo carmine (E132).


Kako izgleda lek FAVORA SILYMARIN i sadržaj pakovanja


Kapsula, tvrda.

Prašak žuto smeđe boje u tvrdim kapsulama belog tela i kape indigo plave boje.


FAVORA SILYMARIN:

Pakovanje: PVC/PVDC – aluminijumski blister.


30 kapsula, tvrdih (3 x 10), u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-9230-11-001 od 30.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z