FISKocr

MONIZOL


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


MONIZOL® (izosorbidmononitrat), tablete, 20 mg Pakovanje: blister, 2 x 15 tableta

MONIZOL® (izosorbidmononitrat), tablete, 40 mg

Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


MONIZOL®, 20 mg, tablete

MONIZOL®, 40 mg, tablete


INN: izosorbidmononitrat


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek MONIZOL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek MONIZOL

 3. Kako se upotrebljava lek MONIZOL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek MONIZOL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MONIZOL I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek MONIZOL pripada grupi lekova koja se zove organski nitrati. Organski nitrati deluju tako što proširuju krvne sudove u srcu i dozvoljavaju da veća količina krvi dođe do onih delova srca kojima je potrebna. Lek MONIZOL se koristi za sprečavanje napada angine pektoris. Angina pektoris se uglavnom manifestuje kao bol u grudima, vratu ili ruci. Bol potiče od srčanog mišića i znak je da neki njegov deo ne dobija dovoljno kiseonika.

  Lek MONIZOL se takođe može koristiti u lečenju zastojne srčane insuficijencije (srčane slabosti). Srčana

  slabost nastaje kada srčani mišić nije dovoljno snažan da pumpa krv kroz krvne sudove. Može izazvati otežano disanje i oticanje nogu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MONIZOL


  Lek MONIZOL ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MONIZOL


  Lek MONIZOL uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli

  Uobičajena doza za odrasle je jedna tableta, od 20 mg ili 40 mg, 2 ili 3 puta na dan. Lekar će Vam reći u

  koje vreme treba da uzmete lek. Imaćete jedan vremenski period (uglavnom noću) kada nećete uzimati lek. Ovaj period se naziva „period sa niskim nivoom nitrata” i neophodan je da bi se obezbedila efikasnost leka. Tablete progutajte cele sa odgovarajućom količinom vode.

  Lekar Vam može povećati dozu do najviše 120 mg dnevno.

  Nemojte uzimati lek MONIZOL za lečenje akutnih napada angine pektoris. Lekar će Vam dati drugi lek, kao što je nitroglicerin sprej ili tablete, za takve situacije.


  Deca

  Ovaj lek nije namenjen primeni kod dece.


  Ako ste uzeli više leka MONIZOL nego što je trebalo


  Nemojte uzimati više leka MONIZOL nego što treba. Ako slučajno uzmete više leka MONIZOL nego što treba, odmah se obratite lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

  Suviše leka MONIZOL može izazvati izražen pad krvnog pritiska, usled čega se javljaju mučnina, nesvestica ili vrtoglavica. Vrlo velika doza može izazvati komu ili kolaps i zahtevati hitan medicinski tretman.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek MONIZOL


  Ne uzimajte duplu dozu da bi ste nadoknadili preskočenu dozu, uzmite sledeću dozu leka MONIZOL prema uobičajenom režimu doziranja.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek MONIZOL


  Nemojte da prestanete sa uzimanjem leka MONIZOL bez savetovanja sa lekarom. Lek MONIZOL treba da uzimate sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete. Nemojte da prestanete sa uzimanjem leka MONIZOL čak iako se osećate bolje. Ako prestanete sa uzimanjem leka, Vaše stanje može da se pogorša.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek MONIZOL, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava, odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu:

 5. KAKO ČUVATI LEK MONIZOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek MONIZOL posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek MONIZOL Aktivna supstanca je:

MONIZOL, 20 mg, tablete

1 tableta sadrži:

izosorbidmononitrat 20 mg

(u obliku 80% izosorbidmononitrata sa laktoza monohidratom)


MONIZOL, 40 mg, tablete

1 tableta sadrži:

izosorbidmononitrat 40 mg

(u obliku 80% izosorbidmononitrata sa laktoza monohidratom)


Ostali sastojci su:


MONIZOL, 20 mg, tablete MONIZOL, 40 mg, tableteKako izgleda lek MONIZOL i sadržaj pakovanja


MONIZOL, 20 mg, tablete:

Okrugle tablete bele boje sa podeonom crtom sa jedne strane. 2 PVC -Alu-blistera sa po 15 tableta u pakovanju.


MONIZOL, 40 mg, tablete:

Okrugle tablete bele boje sa podeonom crtom sa jedne strane. 3 PVC -Alu-blistera sa po 10 tableta u pakovanju.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Maj, 2011.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


MONIZOL®, 20 mg, tablete: 515-01-3376-10-001 od 22.06.2011.

MONIZOL®, 40 mg, tablete: 515-01-3378-10-001 od 22.06.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z