FISKocr

Madopar Roche


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Madopar® Roche, tableta, 200mg+ 50mg, Pakovanje: bočica, 1 x 100 tableta.

Δ Madopar® Roche, tableta, 200mg+ 50mg

Pakovanje: bočica, 1 x 30 tableta.


Proizvođač: F.Hoffmann-La Roche Ltd.


Adresa: Grenzacherstrasse 124, Bazel, Švajcarska


Podnosilac zahteva: Roche d.o.o.


Adresa: Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Δ MADOPAR ROCHE, tablete 200 mg/50mg


INN: Levodopa + benzerazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Madopar Roche i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Madopar Roche

 3. Kako se upotrebljava lek Madopar Roche

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Madopar Roche

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MADOPAR ROCHE I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Madopar Roche sadrži dve supstance levodopu i benzerazid. Ove supstance se koriste za lečenje Parkinsonove bolesti.


  Pacijenti oboleli od Parkinsonove bolesti nemaju dovoljno dopamina u određenim delovima mozga. To dovodi do pojave sporih pokreta, krutih mišića i tremora.


  Madopar Roche deluje na sledeći način:

  -U vašem organizmu levodopa se pretvara u dopamin. Dopamin je aktivni lek čije je prisustvo potrebno u mozgu da bi se lečila Parkinsonova bolest.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MADOPAR ROCHE

  Lek Madopar Roche ne smete koristiti:


  -ako imate proble sa očnim pritiskom koji se naziva “glaukom zatvorenog ugla” (-ako patite od teškog

  hormonskog poremećaja

  -ako imate teško oboljenje bubrega, jetre ili srca,

  -ako imate problema sa hormonima, kao npr. hiperaktivnost štitaste žlezde

  -ako patite od nekih psihijatrijskih poremećaja, zbog kojih ste napeti i nervozni, ili gubite kontakt sa realnošću i ne možete racionalno da razmišljate

  -patite od depresije i uzimate lekove koji se zovu “neselektivni inhibitori monoamino oksidaze” (MAOI) tokom poslednjih 14 dana. Ovi lekovi uključuju i izokarboksazid i fenelzin. Vidite odeljak “Primena drugih lekova”.

  -ako ste trudni. Ne smeju ga koristiti ni žene koje se nalaze u reproduktivnom periodu ukoliko ne primenjuju pouzdana kontraceptivna sredstva.

  -ako ste mlađi od 25 godina. To je zato što nije završen rast kostiju.

  -ako ste imali karcinom kože


  Nemojte uzimati lek Madopar Roche ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na vas. Ako niste sugurni, pitajte svog lekara ili farmaceuta pre nego što uzmete lek


  Kada uzimate lek Madopar Roche, posebno vodite računa:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MADOPAR ROCHE

  Uvek uzimajte lek Madopar Roche onako kako vam je lekar naložio. Ukoliko niste sigurni, proverite sa vašim lekarom. Količina leka i vreme uzimanja se razlikuje od osobe do osobe.

  -progutajte tablete sa malo vode

  -Možete ih uzimati uz obrok ili nezavisno od obroka


  Pacijenti koji nisu već lečeni levodopom:

  -Uobičajena početna doza je 50 mg levodope, tri ili četiri puta dnevno

  -Vaš lekar će postepeno povećavati dozu, na svaka 2 ili 3 dana, dok ne postigne dozu koja vama odgovara.


  Pacijenti koji su već lečeni levodopom:


  Ako ste uzeli više leka Madopar Roche nego što je trebalo


  Ako uzmete previše leka odmah se obratite svom lekaru ili najbližoj bolnici. Ponesite pakovanje leka sa sobom. Mogu se javiti sledeća dejstva: promene u srčanom radu, konfuzija, problemi sa spavanjem, mučnina, povraćanje i nekontrolisani pokreti različitih delova tela.


  Ukoliko neko drugi greškom uzme vaše kapsule, treba odmah da se javi lekaru ili da ode do bolnice. Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi primene leka, obratite se vašem lekaru ili farmaceutu.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Madopar Roche


  Ako zaboravite da uzmete dozu, preskočite ti dozu. Narednu dozu uzmite kao i obično.

  -Nemojte uzimati duplu dozu (dve doze u isto vreme) da biste nadoknadili propuštenu


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Madopar Roche

  Ne smete prestati da uzimate ovaj lek bez prethodnog razgovora sa lekarom. Nagli prestanak uzimanja ove terapije može da dovede do pojave sindroma sličnog neuroleptičnom malignom sindromu (NMLS) Znaci uključuju pojačan tremor, visoku telesnu temperature i probleme sa mišićima, koji uključuju ukočenost i probleme sa ravnotežom i stajanjem uspravno (posturalna nestabilnost), pojačano znojenje, bledilo i ubrzan rad srca. NMLS može ugroziti život.


  Ukoliko se ovo odnosi na vas javite se lekaru ili odmah idite u bolnicu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i Madopar Roche može imati neželjena dejstva, iako se ne javljaju kod svih. Javite se lekaru što pre ukoliko se jave sledeća neželjena dejstva:

  -Alergijske reakcije. Znaci uključuju osip i svrab.

  -Neujednačen rad srca, ili sporiji ili brži rad srca nego obično.

  - Krvarenje u stomaku ili crevima. Možete primetiti krv u stolici (stolica je tada crne boje i liči na katran) ili prilikom povraćanja (kao zrna kafe).

  -Nizak broj svih tipova belih krvnih zrnaca. Znaci uključuju infekcije u ustima, na desnima, grlu i plućima.

  -Smanjen borj crvenih krvnih zrnaca, belih krvnih zrnaca i trombocita u krvi. Zbog toga se možete osećati umorno, biti podložni infekcijama ili pojavi modrica.

  -Nizak broj trombocita u krvi. Znaci uključuju pojavu modrica i krvarenje iz nosa.

  Ostala neželjena dejstva: Stomak:

  Gubitak apetita, mučnina, povraćanje ili dijareja, na ročito na počtku lečenja. Da bi se ova dejstva sprečila, doktor vam može savetovati da uzimate lek Madopar Roche sa hranom i pićem, ili da sporije povećavate dozu.


  Srce i cirkulacija:

  Vrtoglavica dok stojite. Stanje se obično poboljšava nakon smanjenja doze.


  Krv:


  Nizak broj crvenih krvnih zrnaca (anemija). Znaci uključuju osećaj umora, bledilo kože, palpitacije (osećaj treperenja srca) i kratak dah.

  Promene u jetri i krvi koje se vide u rezultatima laboratorijskik ispitivanja.


  Mentalni problemi:

  -uzbuđenje, anksioznost, uzrujanost, depresija, agresija, i dezorijentacija

  -verovanje u događaje koji nisu stvarni, halucinacije (vidite i čujete stvari koje nisu stvarne) ili gubitak kontakta sa stvarnošću.

  -Pospanost, nekada i u tokou dana.

  -naglo padanje u san-problemi sa spavanjem

  -patološko kockanje, ne možete prestati da se kockate iako to dovodi do ličnih i porodičnih problema

  -Povećanje seksualne želje i poriva (libido), što može biti zabrinjavajuće za vas i okruženje.


  Ostalo:

  -Nekontrolsinai pokreti različitih delova tela. Mogu se javiti na rukama, stopalima, licu ili jeziku. Vaš lekar će možda promeniti dozu leka Madopar Roche HBS da bi se ova dejstva smanjila.

  Promene u ukusu ili gubitak ukusa.

  -Crvenilo lica i vrata

  -Znojenje

  -vaš urin može dobiti blago crvenu boju. Ovo nije razlog za brigu. Ovo je posledica izbacivanja metabolite leka.


  Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postanje ozbiljno ili vas zabrinjava, ili ako primetite neki neželjeni događaj koji ovde nije naveden, obratite se vašem lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK MADOPAR ROCHE


  Rok upotrebe


  4 godine.

  Lek se ne sme uzimati nakon isteka roka upotrebe označanog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Čuvati na temperaturi do 25oC. Čuvati bočicu čvrsto zatvorenu.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Madopar Roche


Jedna tableta sadrži: Levodopa 200mg

Benzerazid 50mg (u obliku benzerazid-hidrohlorida 57 mg).


Ostali sastojici: Manitol; Kalcijum – hidrogenfosfat, bezvodni; Celuloza mikrokristalna; Skrob preželatinizovan; Krospovidon; Etilceluloza; Gvožđe-oksid crveni (E172); Silicijum-dioksid koloidni, bezvodni; Dokusat – natrijum; Magnezijum -stearat

Kako izgleda lek Madopar Roche i sadržaj pakovanja


Okrugle, fesetirane tablete bledo crvene boje, slabo tačkaste, sa unakrsnom podeonom crtom na obe strane i sa oznakama: šestougla, “RO”, “C”, “HE” između podeonih crta na jednoj strani.

Ove tablete pakuju se u staklene bočice sa 30 i 100 tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole: Roche d.o.o.

Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

F.Hoffmann-La Roche Ltd,

Grenzacherstrasse124, Basel, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


Madopar Roche, tablete, 200mg/50mg, 100 kom.: 515-01-6961-11-001 od 16.05.2012

Madopar Roche, tablete, 200mg/50mg, 30 kom. 515-01-6958-11-001 od 16.05.2012

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z