FISKocr

Jeanine


UPUTSTVO ZA LEK


Jeanine®, obložena tableta, 2 mg dienogesta i 0,03 mg etinilestradiola, Pakovanje : blister ,1 x 21 obložena tableta


Proizvođač: Bayer Weimar GmBH und Co.KG


Adresa: Dobereinerstrasse 20, 99427 Weimar, Nemačka

Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o

Adresa: Omladinskih brigada 88 b, 11070 Novi Beograd


Jeanine®, 2 mg + 0,03 mg, obložena tableta INN : dienogest i etinilestradiol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Jeanine i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Jeanine

 3. Kako se upotrebljava lek Jeanine

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Jeanine

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Jeanine I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Jeanine je kombinovani hormonski proizvod, namenjen ženama i primenjuje se za sprečavanje neželjene trudnoće (kombinovani oralni kontraceptiv, uopšteno nazvan u ovom uputstvu - tableta za kontracepciju). Sadrži progestagen (dienogest) i estrogen (etinilestradiol).


  Lek Jeanine se primenjuje za sprečavanje neželjene trudnoće.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Jeanine


  Lek Jeanine ne smete da koristite:


  Molimo Vas pročitajte upustva za lek i svakog drugog leka koji Vam je propisan. Interakcije sa rezultatima laboratorisjkih ispitivanja

  Primena tableta za kontracepciju može da utiče na određena laboratorisjka ispitivanja, uključujući ispitivanja jetre, kore nadbubrežnih žlezda, bubrega i vrednosti ispitivanja funkcije tiroidne žlezde, kao i količine određenih proteina u krvi, kao što su proteini koji utiču na metabolizam masti (lipida), metabolizam uglenih hidrata, zgrušavanje krvi i fibrinolizu. Međutim, ove promene uopšteno ostaju u okvirima normalnih vrednosti.


  Uzimanje leka Jeanine sa hranom ili pićima


  Sok od grejpfruta može uticati na podnošljivost leka Jeanine.


  Primena leka Jeanine u periodu trudnoće i dojenja

  Obratite se svom lekaru ili farmaceutu za savet pre uzimanja/primene bilo kog drugog leka. Trudnoća

  Lek Jeanine ne sme da se koristi tokom trudnoće.

  Ne smete biti trudni pre početka primene leka Jeanine. Ako zatrudnite tokom primene leka Jeanine, morate odmah da prekinete uzimanje leka i da se obratite svom lekaru.


  Dojenje


  Lek Jeanine ne treba da se koristi tokom dojenja, jer može da utiče da količina majčinog mleka bude smanjena, a male količine aktivne supstance mogu da pređu u majčino mleko. Tokom dojenja, treba da koristite nehormonske kontracaeptivne metode.


  Uticaj leka Jeanine na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Jeanine nema uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Jeanine


  Ovaj lek sadrži laktozu, glukozu i saharozu.

  Iz tog razloga, ako Vam je rečeno da imate intoleranciju na neki od ovih šećera , molimo Vas da se obratite svom lekaru pre primene leka Jeanine.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Jeanine

Uvek uzimajte lek Jeanine upravo onako kako Vam je Vaš lekar preporučio. Ukoliko niste sigurni, treba da proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Uobičajena doza je :

1 tableta za kontracepciju Jeanine dnevno.


Kako i kada se uzima lek Jeanine


Tabletu za kontracepciju treba uzeti bez žvakanja, sa malo tečnosti, ako je potrebno.


Tableta za kontracepciju treba uzimati po redu, kako je naznačeno na pakovanju, otprilike u isto vreme svakog dana, 21 dan uzastopno.


Prva tableta za kontracepciju se uzima iz dela pakovanja označenog onim danom u nedelji kada počinjete da koristite lek Jeanine (npr „pon“ za ponedeljak) i proguta.

Sledeća tableta za kontracepciju se uzima svakog dana u pravcu strelice dok se ne završi sa pakovanjem. Zatim sledećih 7 dana ne uzimate tableta za kontracepciju. Menstrualno krvarenje pojavljuje se tokom ovih 7 dana. Po pravilu, to se dešava 2 do 3 dana nakon uzimanja poslednje tablete za kontracepciju.


Iz narednog pakovanja počnite uzimanje tableta za kontracepciju 8. dana, bez obzira da li još uvek krvarite. To znači da ćete početi svako novo pakovanje istog dana u nedelji, kao i da ćete imati menstrualno krvarenje, svakog meseca otprilike istih dana u nedelji.


Kontraceptivna zaštita je takođe obezbeđena tokom 7 slobodnih dana kada ne uzimate tablete.


Kada počinjete da uzimate lek Jeanine


Ako niste uzimali tablete za kontracepciju prethodnog meseca:

Počnite uzimanje leka Jeanine prvog dana Vašeg ciklusa tj. prvog dana menstrualnog krvarenja.Ako se tablete primenjuju ispravno, kontraceptivna zaštita je obezbeđena od prvog dana uzimanja.


Ako lekom Jenanine zamenjujete druge tablete za kontracepciju (koje sadrže dva hormona):

- ako ste uzimali tablete za kontracepciju kod kojih je primena poslednje aktivne tablete svakog meseca bila praćena intervalom kada se ne uzimaju tablete, počnite uzimanje leka Jeanine dan posle uzimanja poslednje tablete sa aktivnom supstancom, bez intervala kada se ne uzimaju tablete


Drugi neželjeni efekti koji su primećeni kod korisnica tableta, ali sa nepoznatom učestalošću su: povećanje ili smanjenje seksualne želje (libida), nepodnošenje kontaktnih sočiva, koprivnjača, erythema nodosum ili erzythema multiforme.


Ukoliko imate nasledni angioedem, lekovi koji sadrže estrogene mogu da aktiviraju ili pogoršaju simptome bolesti (videti odeljak „Kada uzimate lek Jeanine, posebno vodite računa“)


Učestalost raka dojke ustanovljenog kod korisnica tableta za kontracepciju neznatno je povećana. S obzirom da je rak dojke redak kod žena ispod 40 godina starosti, rizik za razvoj raka dojke je mali u odnosu na ukupni rizik. Jasna veza je i dalje nepoznata. Za dodatne informacije videti odeljak „Tableta za kontracepciju i rak“.


Ako neko od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. KAKO ČUVATI LEK Jeanine


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle roka upotrebe označenog na blisteru i kutiji. Datum isteka roka odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek Jeanine ne zahteva posebne uslove čuvanja

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Jeanine

Svaka obložena tableta sadrži aktivne supstance: dienogest 2 mg i etinilestradiol 0,03 mg.


Ostali sastojci su:


Jezgro tablete: Laktoza, monohidrat Skrob, kukuruzni maltodekstrin magnezijum-stearat


Omotač: saharoza glukoza, tečna

kalcijum-karbonat povidon K 25

makrogol 35 000 karnauba vosak

titan-dioksid (E 171)


Kako izgleda lek Jeanine i sadržaj pakovanja


Svaka obložena tableta sadrži: dienogest 2 mg i etinilestradiol 0,03 mg. Sjajne, obložene tablete bele boje.


Svako pakovanje leka Jeanine se sastoji od kartonske kutije koja sadrži blister. Svaki blister sadrži 21 obloženu tabletu.


Nosilac dozvole i proizvođač


Bayer d.o.o. Omladinskih brigada 88 b 11070 Novi Beograd, Srbija.


Bayer Weimar GmBH und Co.KG, Dobereinerstrasse 20, 99427 Weimar, , Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Avgust 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01414-13-003 od 25.10.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z