Moozeeck

Loperamid


UPUTSTVO ZA LEK


Loperamid, tableta, 2 mg

Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D. Leskovac


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D. Leskovac

Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Loperamid, 2 mg, tableta


INN loperamid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Loperamid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Loperamid

 3. Kako se upotrebljava lek Loperamid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Loperamid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LOPERAMID I ČEMU JE NAMENjEN


  Ovaj lek sadrži supstancu loperamid-hidrihlorid koja pripada grupi lekova pod nazivom „antidijaroici“, koji su namenjeni suzbijanju simptoma iznenadne, kratkotrajne dijareje („akutna“ dijareja). Ovaj lek deluje tako što stolicu (proliv) čini čvrstom i manje učestalom.


  Lek Loperamid se može koristiti za olakšanje kratkotrajne dijareje kod odraslih i dece uzrasta 12 godina i starije. Takođe se može koristiti kod odraslih starosti iznad 18 godina koji boluju od sindroma nervoznih creva (sindrom iritabilnog kolona, Irritable bowel syndrome, IBS), nakon postavljanja dijagnoze i po uputstvima lekara.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LOPERAMID


  Ovaj lek mogu koristiti odrasli i deca starija od 12 godina. Ipak, pošto je dijareja simptom velikog broja ozbiljnih bolesti želuca i creva, savetuje se da se pre uzimanja leka potraži mišljenje lekara ili farmaceuta.


  Lek Loperamid ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LOPERAMID

  Uzrast

  Indikacija

  Doziranje

  Učestalost doziranja

  Odrasli i deca uzrasta 12

  Kratkotrajna terapija

  Dve tablete za početak

  Nemojte uzimati više od

  godina i starija

  dijareje

  lečenja. Nakon toga,

  8 tableta u toku 24 sata.

  uzmite po jednu tabletu

  Nemojte ovaj lek da

  nakon svake naredne

  uzimate duže od 24 sata.

  tečne stolice

  Odrasli (iznad 18

  godina)

  Dijareja udružena sa

  sindromom nervoznih creva, ukoliko je lekar ranije postavio dijagnozu

  Dve tablete na početku

  terapije. Nakon toga, uzmite po jednu tabletu po potrebi, dok stolica ne postane čvrsta.

  Nemojte uzimati više od

  8 tableta u toku 24 sata. Nemojte ovaj lek uzimati duže od 14 dana.

  Progutajte svaku tabletu sa čašom vode.

  Nemojte davati ovaj lek deci mlađoj od 12 godina. Nemojte uzimati veću dozu od preporučene.

  Ukoliko se dijareja ne povuče u toku 24 časa, razgovarajte sa Vašim lekarom.

  Ukoliko je primena ovog leka neophodna za terapiju dijareje nastale usled sindroma nervoznih creva u periodu od14 dana, primetite nove simptome ili se simptomi pogoršaju, razgovarajte sa Vašim lekarom.


  Ako ste uzeli više leka Loperamid nego što je trebalo


  Odmah se obratite svom lekaru. Ponesite kutiju leka sa preostalom količinom tableta kao i ovo uputstvo.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Loperamid može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Ukoliko se kod Vas javi neko od ozbiljnih neželjenih dejstava, prestanite sa primenom leka i odmah se obratite lekaru:

 5. KAKO ČUVATI LEK LOPERAMID

  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 5 (pet) godina.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Čuvati van domašaja dece!


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Loperamid


Loperamid tableta sadrži aktivnu supstancu loperamid u obliku loperamid-hidrohlorida, 2 mg Spisak pomoćnih supstanci:

Laktoza, monohidrat; Skrob, kukuruzni; Skrob, rastvorni;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni;

Magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Loperamid i sadržaj pakovanja


Izgled: Okrugle, ravne tablete bele boje sa podeonom crtom na jednoj strani. Unutrašnje pakovanje: dva PVC/Alu blistera sa po 10 tableta.

Spoljnje pakovanje: Kartonska kutija sadrži 2 PVC/Alu blistera sa po 10 tableta i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D., Vlajkova 199, 16 000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00745-14-001 od 27.10.2014.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z