FISKocr

Alvodronic


UPUTSTVO ZA LEK


Alvodronic®, film tableta, 28 x 50 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 tableta


Proizvođač: Pharmathen S.A.


Adresa: Dervenakion 6, Pallini 15351, Attiki, Grčka Podnosilac zahteva: Alvogen Pharma d.o.o.

Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Alvodronic®, film tableta, 50 mg

ibandronska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. .Šta je lek Alvodronic i čemu je namenjen

 2. .Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alvodronic

 1. Kako se upotrebljava lek Alvodronic

 2. Moguća neželjena dejstva 5.Kako čuvati lek Alvodronic 6.Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALVODRONIC I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca leka Alvodronic je ibandronska kiselina. Ona pripada grupi lekova poznatih pod imenom bisfosfonati.


  Lek Alvodronic se primenjuje kod odraslih pacijenata i propisan je Vama ako imate rak dojke koji se proširio na Vaše kosti (što se naziva koštanim “metastazama”).


  Lek Alvodronic:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALVODRONIC


  Važno je da lek Alvodronic uzimate u pravo vreme i na pravi način. Ovo je važno jer on može da izazove iritaciju, zapaljenje ili ulceraciju Vašeg jednjaka (ezofagusa). JJednjak je cev koja povezuje usta sa želucem. Odmah prestanite sa uzimanjem leka Alvodronic i o tome obavestite svog lekara, u slučaju da osetite jak bol u grudima, jak bol posle gutanja hrane ili pića, ako se osećate veoma bolesno ili ste bolesni.


  Lek Alvodronic ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ALVODRONIC


  Uvek uzimajte lek Alvodronic tačno onako kako Vam je propisao Vaš lekar. Ako niste sigurni kako se uzima, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


  Uzimajte tablete Alvodronic ujutru pre prvog jutarnjeg obroka ili napitka. Najmanje 6 sati pre uzimanja tablete ne smete ništa jesti, ni piti, niti uzimati druge lekove ili suplemente-dodatke ishrani. Jedini izuzetak je obična voda koju smete da pijete u svakom trenutku tokom terapije lekom Alvodronic. Ne treba piti vodu sa visokim sadržajem kalcijuma. Ako postoji bojazan da se u običnoj vodi (sa česme) nalazi visok sadržaj kalcijuma (tvrda voda), savetuje se uzimanje flaširane vode sa niskim sadržajem minerala.


  Možda će Vaš lekar zahtevati da vam se urade redovne analize krvi dok ste na terapiji lekom Alvodronic. To je


  način da se proveri da li su vam propisane prave doze leka.


  Primena ovog leka


  Važno je da lek Alvodronic uzimate u pravo vreme i na pravi način. Ovo je važno jer on može da dovede do iritacije, zapaljenja ili ulceracije Vašeg jednjaka (ezofagusa).


  Vi možete da sprečite da do ovoga dođe poštujući sledeće:


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i ovaj lek može uzrokovati neželjena dejstva, iako ih neće svako dobiti. Odmah se obratite medicinskoj sestri ili lekaru ako primetite neko od sledećih neželjenih dejstava, jer će vam možda biti potrebna hitna medicinska pomoć:


  Retka (javljaju se kod manje od 1 na svakih 1000 pacijenata)

 5. KAKO ČUVATI LEK ALVODRONIC


  Rok upotrebe


  4 godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na blisteru i spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima. Neupotrebljni lek se uništava u skladu sa važećim propisima. Čuvati u originalnom pakovanju.

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Alvodronic


Aktivna supstanca je ibandronska kiselina. Jedna film tableta sadrži 50 mg ibandronske kiseline (u obliku natrijum-ibandronat, monohidrata).


Pomoćne supstance:


Jezgro tablete: Povidon K30;

Celuloza, mikrokristalna (Type 102); Krospovidon (Kollidon CL);

Skrob, preželatinizovan (Starch 1500); Glicerol, dibehenat (Compritol 888 ATO); Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


Film tablete: Laktoza, monohidrat;


Makrogol 4000; Hipromeloza 15cP (E464); Titan dioksid (E171); Hipromeloza 3cP (E464); Hipromeloza 50cP (E464).


Kako izgleda lek Alvodronic


Lek Alvodronic su bele, okrugle, bikonveksne film tablete.


Film tablete su pakovane u blister (PA/ALL /PVC Aluminijum).


Jedan blister sadrži 14 tableta. Kutija sadrži 2 blistera; ukupno 28 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Alvogen Pharma d.o.o. Pašnjačka bb,

Barice,

Plandište, Republika Srbija


Proizvođač: Pharmathen S.A. Dervenakion 6

Pallini 15351 Attiki

Grčka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo uz recept.


Broj i datum dozvole:


Alvodronic, film tableta, 50 mg:515-01-02257-13-004 od 10.04.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z