Moozeeck

Litalir


UPUTSTVO ZA LEK


Litalir®, kapsula, tvrda, 500 mg, boca 1x100 kom


Proizvođač: Corden Pharma Latina S.p.A.

Adresa: Via del Murillo Km 2.800, Sermoneta, Latina, Italija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Litalir®, 500 mg, kapsula, tvrda INN: hidroksikarbamid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Litalir i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Litalir

 3. Kako se upotrebljava lek Litalir

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Litalir

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LITALIR I ČEMU JE NAMENJEN


  Jedna kapsula, tvrda leka Litalir sadrži aktivnu supstancu hidroksikarbamid. Hidroksikarbamid je oralna aktivna antineoplastična supstanca. Hidroksikarbamid pripada grupi lekova koji se zovu antineoplastici, koji sprečavaju rast ćelija kancera.


  Litalir se koristi u terapiji nekih tipova kancera kao što je kancer cerviksa i vrste leukemije koja se naziva hronična mijeloidna leukemija. Obratite se svom lekaru ukoliko želite da znate razloge zbog kojih vam je propisan lek Litalir.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LITALIR


  Upozorite lekara ukoliko uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Litalir ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LITALIR


  Ukoliko mislite da lek Litalir suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Lekar vam može propisati da uzimate ovaj lek jednom dnevno ili u intervalima sa prekidima.


  Uobičajena doza je 20-30 mg leka Litalir po kilogramu telesne mase jednom dnevno ili 80mg po kilogramu telesne mase u pojedinačnoj dozi svakog trećeg dana.


  Stariji pacijenti mogu biti osetljiviji na efekte leka Litalir i lekar može propisati niže doze.


  Lek možete popiti u bilo koje vreme dana, pre ili posle jela. Kapsulu treba progutati celu sa čašom vode. U slučaju otežanog gutanja, sadržaj kapsule možete rastvoriti u čaši vode i odmah popiti. Inertna materija, korišćena kao pomoćna materija u kapsuli, može da ostane nerastvorena i pliva po površini, ali se na ovo ne treba obazirati.

  Sadržaj kapsule se NE SME inhalirati, a ukoliko se prah prospe po koži, obrišite to mesto odmah.


  Dok ste na terapiji lekom Litalir, veoma je važno da pijete puno tečnosti. Ovo će pomoći vašim bubrezima da dobro funkcionišu.


  Ukoliko ćete početi sa terapijom zračenja, sa uzimanjem ovog leka se obično počinje 7 dana pre početka terapije zračenjem.


  Treba da nastavite sa uzimanjem kapsula dok vam lekar ne kaže da prestanete da ih uzimate. Vaš lekar će vršiti redovna ispitivanja krvi dok koristite lek Litalir.

  Ako ste uzeli više leka Litalir nego što je trebalo


  Ako ste slučajno uzeli previše leka Litalir, odmah se obratite svom lekaru ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu. Uvek ponesite sa sobom pakovanje leka sa uputstvom, bez obzira da li je u njemu ostalo još leka ili ne.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Litalir


  Ako ste zaboravli da uzmete dozu leka nemojte uzimati propuštenu dozu uopšte. Uzmite sledeću dozu leka kada za to dođe vreme. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Litalir


  Ne prekidajte terapiju lekom Litalir bez prethodne konsultacije sa lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i kod primene drugih lekova, terapija lekom Litalir može izazvati neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata.


  Ukoliko primetite neke od sledećih simptoma; naduvenost lica, usana, jezika ili grla, svrab ili osip na koži, poteškoće prilikom disanja, prekinite sa uzimanjem kapsula i odmah se obratite lekaru jer ovi simptomi mogu biti znaci alergijske reakcije.  Ukoliko se neke od navedenih neželjenih reakcija pogoršaju ili primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na Litalir, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK LITALIR


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićeno od zagrevanja. Čuvati bocu čvrsto zatvorenu.


 6. DODATNE INFORMACIJE


POSEBNE MERE PRI RUKOVANJU I UNIŠTAVANJU NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


Treba se pridržavati postupaka za ispravnu upotrebu i rukovanje antineoplastičnim lekovima.


Ukoliko pacijent to želi, ili ukoliko nije u stanju da guta, sadržaj kapsule se može rastvoriti u čaši vode i odmah popiti. Prah koji ostane da pliva na površini je posledica prisustva inertne materije koja se koristi kao nosač u kapsuli.

Ukoliko se kapsula otvara kako bi se njen sadržaj stavio u čašu sa vodom, pacijente treba podsetiti da je ovo lek

sa kojim se mora oprezno rukovati. Pacijente treba upozoriti da ne dozvole da sadržaj kapsule dođe u kontakt sa


kožom i sluzokožom, kao i da izbegavaju udisanje tokom otvaranja kapsule.


Osobe koje ne uzimaju Litalir, ne treba da se izlažu ovom medicinskom proizvodu. Da bi se smanjio rizik, uvek nosite nepropusne rukavice za jednokratnu upotrebu pri rukovanju Litalir kapsulama. Ruke operite vodom pre i posle kontakta sa Litalir kapsulama. Ukoliko se prah iz kapsule prospe, treba ga odmah obrisati vlažnom krpom koja treba da vam je pri ruci i koju ćete baciti zajedno s praznom kapsulom u neki zatvoreni kontejner, kao što je plastična kesa.

Ova sigurnosna mera se odnosi na sve aktivnosti vezane za rukovanje u kliničkom okruženju, apotekama,

skladištima, kao i pri kućnom lečenju, uključujući i otvaranje kontejnera i preglede, transport unutar ustanove kao i pripremu i administraciju doze.


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Šta sadrži lek Litalir


Jedna kapsula, tvrda sadrži 500 mg hidroksikarbamida.


Čiste, suve, sjajne, želatinske kapsule bez zalepljenog praška, mrlja i otisaka prstiju, slabog mirisa na želatin. Kapa kapsule je neprovidna zelene boje, a telo je neprovidno ružičaste boje, sa odštampanim crnim BMS 303.


Pomoćne supstance:

Limunska kiselina, bezvodna; dinatrijum-fosfat, bezvodni; magnezijum-stearat; laktoza, monohidrat. Sastav kape kapsule: želatin; gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172); Indigo carmine (E 132), titan-dioksid (E 171). Sastav tela kapsule: želatin; titan-dioksid (E 171); eritrozin (E 127).


Kako izgleda lek Litalir i sadržaj pakovanja


100 kapsula je pakovano u boci od tamnog stakla tip III, sa pamučnom vatom i zatvaračem od aluminijuma sa umetkom od polietilena koji je obložen PVDC filmom. Jedna boca se nalazi u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole


PharmaSwiss d.o.o.

Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Corden Pharma Latina S.p.A.

Via del Murillo Km 2.800, Sermoneta, Latina, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4064-12-001 od 20.05.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z