FISKocr

Prospan Liquid


UPUTSTVO ZA LEK


Prospan® Liquid, oralni rastvor; 35 mg, kesica, 15 x 5 ml

kesica, 21 x 5 ml


Proizvođač: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG


Adresa: Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Nemačka


Podnosilac zahteva: Salveo d.o.o.


Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija


Prospan® Liquid, 35 mg, oralni rastvor bršljan (Hedera helix), suvi ekstrakt lista


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Prospan Liquid, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Prospan Liquid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prospan Liquid

 3. Kako se upotrebljava lek Prospan Liquid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Prospan Liquid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PROSPAN LIQUID I ČEMU JE NAMENJEN


  Prospan Liquid je biljni lek koji se koristi za ublažavanje simptoma akutnih i hroničnih zapaljenskih oboljenja disajnih puteva praćenih produktivnim kašljem.


  Napomena: U slučaju dužeg trajanja simptoma ili pojave kratkog daha, groznice kao i gnojnog ili krvavog ispljuvka, treba odmah konsultovati lekara.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PROSPAN LIQUID


  Ukoliko niste sigurni da li se nešto od dole navedenog odnosi na Vas, obratite se lekaru pre uzimanja leka.


  Lek Prospan Liquid ne smete koristiti:


  Lek Prospan Liquid ne smete koristiti ako ste alergični (preosetljivi) na bršljan ili na druge biljke iz familije Araliaceae, ili na bilo koji drugi sastojak ovog leka.


  Lek se ne sme davati deci ispod 2 godine starosti zbog rizika od pogoršanja respiratornih simptoma.

  .

  Kada uzimate lek Prospan Liquid, posebno vodite računa:


  Prospan Liquid nisu namenjene za primenu kod dece mlađe od 6 godina.


  Ako se jave otežano disanje, povišena telesna temperatura, groznica, krvavi ili gnojni ispljuvak, potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta.


  Istovremena upotreba sa antitusicima kao što je kodein ili dekstrometorfan se ne preporučuje bez lekarskog saveta.


  Posebno obratiti pažnju kod pacijenata sa čirom želuca.


  Takođe, treba razmotriti informacije date u odeljku ”Moguća neželjena dejstva”. Ukoliko imate neka pitanja obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Primena drugih lekova


  Ispitivanja interakcija nisu rađena. Do sada nema poznatih interakcija. Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Prospan Liquid sa hranom ili pićima


  Do sada nije poznato da neka vrsta hrane ili pića može da utiče na dejstvo leka Prospan Liquid.


  Primena leka Prospan Liquid u periodu trudnoće i dojenja


  Pošto nema dostupnih podataka o sigurnoj primeni u periodu trudnoće i dojenja, Prospan Liquid ne treba uzimati u periodu trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka Prospan Liquid na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema podataka o uticaju lekovitih proizvoda na bazi bršljana na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Prospan Liquid


  Ovaj lek sadrži sorbitol.

  Ako se uzima po uputstvu za doziranje, unosi se više do 1,9 g sorbitola svakim uzimanjem leka. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PROSPAN LIQUID


  Lek Prospan Liquid uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ukoliko Vaš lekar nije propisao drugačije, uobičajena doza je:


  Uzrast

  Pojedinačna doza

  Ukupna dnevna doza

  Odrasli i deca od 12 godina i starija

  5 ml (1 kesica) što odgovara 35 mg

  suvog ekstrakta lista bršljana.

  15 ml (1 kesica tri puta na dan) što odgovara 105 mg suvog ekstrakta lista bršljana

  Deca od 6 do 12 godina

  5 ml (1 kesica) što odgovara 35 mg

  suvog ekstrakta lista bršljana.

  10 ml (1 kesica dva puta na dan) što odgovara 70 mg suvog ekstrakta lista bršljana


  Način primene:

  Tečnost se uzima nerazblažena ujutru, (za vreme ručka) i uveče.


  Kao pakovanje za Prospan Liquid izabrana je kesica koja se može lako otvoriti. Njen sadržaj se takođe može lako popiti. Za više informacija o načinu korišćenja, molimo Vas pogledajte slike:


  Pre upotrebe kesicu blago protrljajte, kao što je prikazano.

  Čvrsto držite kesicu i otvorite je.

  Progutajte lek istovremeno pritiskajući kesicu dok se ne isprazni.


  Dužina trajanja tretmana

  Dužina trajanja tretmana zavisi od vrste i težine Vaših simptoma. Međutim, čak i u slučaju blažih zapaljenja disajnih puteva, tretman bi trebalo da traje najmanje nedelju dana. Kako biste bili sigurni da je Vaš oporavak trajan i potpun, preporučuje se da nastavite da uzimate Prospan Liquid još 2-3 dana nakon povlačenja simptoma.


  Ako tokom primene leka simptomi traju duže od jedne nedelje, potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta. Ako imate utisak da Prospan Liquid deluje suviše jako ili suviše slabo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Prospan Liquid nego što je trebalo


  Ne smete prekoračiti preporučene dnevne doze. Unošenje značajno većih količina (više od trostruke dnevne doze) može da izazove mučninu, povraćanje i proliv.

  U slučaju predoziranja, obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Prospan Liquid


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu. Jednostavno, nastavite da uzimate Prospan Liquid kao što Vam je to propisao lekar ili kako je navedeno u ovom uputstvu.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma često:

  Kod više od 1 na 10 pacijenata

  Često:

  Kod 1 do 10 na 100 pacijenata

  Povremeno:

  Kod 1 do 10 na 1000 pacijenata

  Lek Prospan Liquid, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:


  Retko:

  Kod 1 do 10 na 10000 pacijenata

  Veoma retko:

  Kod manje od 1 na 10000 pacijenata

  Nije poznata:

  Učestalost ispoljavanja se ne može proceniti na osnovu raspoloživih podataka


  Često: gastrointestinalne tegobe (mučnina, povraćanje, proliv).

  Povremeno: alergijske reakcije (koprivnjača, osip po koži, kuperoza (crvenilo), otežano disanje).

  Veoma retko: alergijske reakcije (Quincke-ov edem (postepeno oticanje lica i jezika, teškoće pri disanju), osip (egzantem)).


  Povremeno se može ispoljiti i laksativno dejstvo usled sadržaja sorbitola.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK PROSPAN LIQUID


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Rok upotrebe

  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Prospan Liquid posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i kesici. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja.


  Neiskorišćeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Prospan Liquid5 ml oralnog rastvora sadrži 1,926 g veštačkog zaslađivača sorbitola (Ph.Eur.) = 0,16 BU.


Kako izgleda lek Prospan Liquid i sadržaj pakovanja


Oralni rastvor.

Svetlo smeđa, slabo zamućena tečnost mirisa na voće i ukusa mentola. Prospan Liquid sadrže aktivnu supstancu biljnog porekla. Zato što je reč o biljnom ekstraktu, boja i ukus mogu blago varirati. Ovo, međutim, nema nikakav uticaj na kvalitet proizvoda.


15 ili 21 kesica sa po 5 ml oralnog rastvora u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Salveo d.o.o., Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd


Proizvođač: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

Prospan® Liquid, 35 mg, oralni rastvor, 15x5mL: 515-01-5037-11-001 od 04.03.2013. Prospan® Liquid, 35 mg, oralni rastvor, 21x5mL: 515-01-5038-11-001 od 04.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z