astrazeneca Apoteke Apoteke

Relika


UPUTSTVO ZA LEK


RELIKA® 2 mg tablete 30 tableta, blister, 3 x 10

RELIKA® 4 mg tablete

30 tableta, blister, 3 x 10 RELIKA® 8 mg tablete

30 tableta, blister, 3 x 10


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ALKALOID d.o.o. BeogradAdresa: Podnosilac

zahteva:

Prahovska 3,


11000 Beograd, R. Srbija


sa proizvodnim prostorijama u ul. Pančevački put br. 38, 11000 Beograd


ALKALOID d.o.o. BeogradAdresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik RELIKA® 2 mg tablete

RELIKA® 4 mg tablete RELIKA® 8 mg tablete


INN: perindopril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Relika i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Relika

 3. Kako se upotrebljava lek Relika

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Relika

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RELIKA I ČEMU JE NAMENJEN


  Relika je inhibitor angiotenzin konvertujućeg enzima (ASE). Deluje tako što širi krvne sudove što olakšava Vašem srcu da pumpa krv kroz njih.

  Relika se koristi:

  koji su već imali infarkt i/ili operaciju radi poboljšanja dotoka krvi u srce širenjem krvnih

  sudova.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RELIKA

  Lek Relika ne smete koristiti:  Kada uzimate lek Relika, posebno vodite računa:


  Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, molimo Vas da razgovarate sa Vašim doktorom pre uzimanja leka Relika:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RELIKA

  Lek Relika uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Progutajte tabletu sa čašom vode, po mogućstvu svakog dana u isto vreme, ujutru, pre obroka.

  Vaš doktor će odlučiti koja je tačno Vaša doza. Lek Relika se može koristiti sam ili sa drugim lekovima koji snižavaju krvni pritisak. Ako uzimate diuretike (lekove koji pomažu izbacivanje tečnosti ), lekar može smanjiti ili prekinuti terapiju ovim lekom na početku terapije lekom Relika.Uobičajeno doziranje je sledeće:

  Visok krvni pritisak: Uobičajena početna doza i doza održavanja je 4 mg jednom dnevno. Nakon jednog meseca, ukoliko je potrebno doza se može povećati do 8mg, jednom dnevno. 8 mg dnevno je preporučena maksimalna doza za visok krvni pritisak.

  Ako imate 65 godina ili više, uobičajena početna doza je 2 mg jednom dnevno. Nakon mesec dana doza se

  može povećati do 4 mg jednom dnevno i zatim ukoliko je neophodno i do 8 mg jednom dnevno.

  Srčana insuficijencija: Uobičajena početna doza je 2 mg jednom dnevno. Nakon 2 nedelje, doza se može povećati do 4 mg jednom dnevno, što je i maksimalna preporučena doza za srčanu insuficijenciju. Stabilna koronarna arterijska bolest: Uobičajena početna doza je 4 mg jednom dnevno. Nakon 2 nedelje, doza se može povećati do 8 mg jednom dnevno, što je i maksimalna preporučena doza za ovu indikaciju. Ako imate 65 godina ili više, uobičajena početna doza je 2 mg jednom dnevno. Nakon nedelju dana doza se može povećati do 4 mg jednom dnevno i zatim nakon sledeće nedelje do 8 mg jednom dnevno.


  Ako ste uzeli više leka Relika nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više od propisane doze, odmah potražite medicinsku pomoć.


  Ako ste uzeli više tableta, kontaktirajte najbližu hitnu službu ili se odmah obratite Vašem doktoru. Nosite pakovanje leka sa sobom. Najčešći efekti predoziranja su nizak krvni pritisak koji može izazvati vrtoglavicu ili nesvesticu. Ukoliko Vam se to dogodi, može Vam pomoći ako legnete i podignite noge uvis.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Relika


  Važno je da redovno uzimate svoju terapiju.Ipak, ako ste zaboravili da uzmete dozu leka Relika, uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Relika


  Kako je terapija lekom Relika obično doživotna, treba da porazgovarate sa Vašim doktorom pre prekida terapije ovim lekom.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Relika, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Ukoliko osetite nešto od dole navedenih simptoma, odmah prekinite sa uzimanjem leka i obratite se Vašem doktoru:

  Veoma retki (javljaju se kod manje od 1 u 10000 pacijenata): konfuzija, kardiovaskularni poremećaji

  (nepravilan srčani ritam, angina pektoris, infarkt i moždani udar), eozinofilna pneumonija (redak tip pneumonije), rinitis (zapušen nos ili curenje iz nosa), eritema multiforme, poremećaji krvi, pankreasa ili jetre,

  Nije poznato (frekvencija se ne može proceniti na osnovu raspoloživih podataka): Kod

  dijabetičara se može javiti hipoglikemija (veoma nizak nivo šećera u krvi); vaskulitis (zapaljenje krvnih sudova).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK RELIKA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Dve (2) godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 2 meseca.

  Nemojte koristiti lek Relika posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage. Pakovanje sadrži desikant (sredstvo za upijanje vlage), koji ne treba gutati.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Relika


Kako izgleda lek Relika i sadržaj pakovanja


Relika 2 mg tablete su bele do skoro bele, okrugle bikonveksne tablete sa urezanim slovom „D” sa jedne strane i brojem „57“ sa druge strane.

Relika 4 mg tablete su bele do skoro bele, oblika kapsule, tablete sa urezanim slovom „D”

sa jedne strane i brojevima „5 i 8“ sa druge strane, koji su razdvojeni podeonom crtom. Tableta se može podeliti na jednake delove.


Relika 8 mg tablete su bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne tablete sa urezanim slovom „D” sa jedne strane i brojevima „5 i 9“ sa druge strane koji su razdvojeni podeonom crtom.

Tableta se može podeliti na jednake delove.


Relika2mgtablete

Tablete su spakovane u PVC/PVdC- aluminijumske blistere. Svaki blister sadrži

10 tableta. Tri blistera su spakovana u troslojnoj laminiranoj kesici (poliester/Al/LDPE) zajedno sa jednom kesicom silikagela.

Kartonska kutija sadrži jednu kesicu sa 30 tableta (3 blistera) i uputstvo za upotrebu.


Relika4mgtablete

Tablete su spakovane u PVC/PVdC- aluminijumske blistere. Svaki blister sadrži

10 tableta. Tri blistera su spakovana u troslojnoj laminiranoj kesici (poliester/Al/LDPE) zajedno sa jednom kesicom silikagela.

Kartonska kutija sadrži jednu kesicu sa 30 tableta (3 blistera) i uputstvo za upotrebu.


Relika8mgtablete

Tablete su spakovane u PVC/PVdC- aluminijumske blistere. Svaki blister sadrži

10 tableta. Tri blistera su spakovana u troslojnoj laminiranoj kesici (poliester/Al/LDPE) zajedno sa jednom kesicom silikagela.

Kartonska kutija sadrži jednu kesicu sa 30 tableta (3 blistera) i uputstvo za upotrebu.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija


Proizvođač

ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija

sa proizvodnim prostorijama u ul. Pančevački put br. 38, 11000 Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Oktobar 2012

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Relika, 30 x (2 mg) tablete: 515-01-5699-11-001 od 07.12.2012.

Relika, 30 x (4 mg) tablete: 515-01-5701-11-001 od 07.12.2012.

Relika, 30 x (8 mg) tablete: 515-01-5702-11-001 od 07.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines