Moozeeck

ESTRACYT


UPUTSTVO ZA LEK


ESTRACYT 140 mg kapsula, tvrda


pakovanje: boca staklena, ukupno 100 kapsula


Proizvođač: Pfizer Italia S.r l.


Adresa: Ascoli Piceno, Via del Commercio, Localita Marino del Tronto, Italija


Podnosilac zahteva: Yusafarm d.o.o.


Adresa: Neznanog junaka 5, 11000 Beograd, Srbija


ESTRACYT 140 mg kapsula, tvrda estramustin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ESTRACYT i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ESTRACYT

 3. Kako se upotrebljava lek ESTRACYT

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ESTRACYT

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ESTRACYT I ČEMU JE NAMENJEN


  ESTRACYT spada u grupu lekova koji se nazivaju citotoksični lekovi; ovi lekovi koriste se za lečenje karcinoma.


  ESTRACYT se primenjuje u lečenju karcinoma prostate. Deluje tako što ubija ćelije tumora i pomaže u smanjenju njegove veličine.


  Posavetujte se sa Vašim lekarom ukoliko niste sigurni zašto Vam je propisan lek ESTRACYT.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ESTRACYT


  Lek ESTRACYT ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ESTRACYT


  Uvek uzimajte lek ESTRACYT tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko i dalje niste sigurni molimo Vas konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta. Najbolje je da uzimate lek ESTRACYT svakog dana u isto vreme.


  Odrasli i starije osobe

  Za započinjanje terapije obično se primenjuje četiri do šest kapsula dnevno, koje se uzimaju u različito vreme. U zavisnosti od odgovora Vašeg organizma i od toga kako podnosite lek, Vaš lekar može izmeniti dozu u jednu do deset kapsula dnevno.


  Kapsule treba uzimati na prazan želudac. Kapsule treba uzimati najmanje jedan sat pre obroka ili dva sata nakon obroka. Kapsule treba progutati cele sa čašom vode. Nemojte pokušavati da podelite kapsule.


  Ne uzimajte Vaš lek sa mlekom ili drugim pićima u koja je dodato mleko (npr. kafa). Pogledajte gore navedeni odeljak Uzimanje leka ESTRACYT sa hranom i pićima.


  Deca

  ESTRACYT se ne primenjuje kod dece.


  Ako ste uzeli više leka ESTRACYT nego što je trebalo


  Ukoliko slučajno uzmete previše leka ESTRACYT odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili idite do najbližeg odeljenja hitne pomoći. Uvek ponesite obeleženo pakovanje leka sa sobom, nezavisno od toga da li je u njemu ostalo leka ESTRACYT ili ne.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ESTRACYT


  Ukoliko zaboravite da uzmete dozu, uzmite je čim se setite, izuzev ukoliko je vreme za Vašu narednu dozu. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek ESTRACYT


  Nemojte prestati da uzimate lek ESTRACYT ako Vam to nije rekao Vaš lekar. Lekar će Vam reći koliko dugo treba da uzimate lek ESTRACYT. Ukoliko je potrebno da prestanete da uzimate lek ESTRACYT, Vaš lekar će odlučiti koji je način za Vas najbolji.


  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o tome kako da koristite ovaj lek, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Poput svih lekova, lek ESTRACYT može prouzrokovati neželjena dejstva, iako se ona neće javiti kod svakoga.


  Razlozi da odmah kontaktirate Vašeg lekara

  Neka neželjena dejstva se retko javljaju, ali potencijalno mogu biti veoma ozbiljna.


  Odmah recite Vašem lekaru ukoliko imate:

 5. KAKO ČUVATI LEK ESTRACYT


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Pet (5) godina.

  Nemojte koristiti lek ESTRACYT nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan tog meseca.


  Čuvanje


  Proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Lekove ne treba odbacivati putem kanalizacije ili kućnog otpada. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere pomažu u zaštiti životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ESTRACYT


Aktivna supstanca je estramustinfosfat. Jedna kapsula, tvrda sadrži 140 mg estramustinfosfata (u obliku estramustinfosfat-natrijum, monohidrata).


Pomoćne supstance:

Sadržajkapsule: talk; natrijum-laurilsulfat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat. Sastavkapsule: titan-dioksid (E 171); želatin.

Sastavmastilazaštampu na kapsuli: gvožđe(III)-oksid, crni (E 172); propilenglikol (E 1520); šelak.


Kako izgleda lek ESTRACYT i sadržaj pakovanja


Prašak skoro bele boje u tvrdim želatinskim kapsulama bele boje, sa kružno odštampanom oznakom na kapi ESTRACYT i na telu K Ph 750.


Unutrašnje pakovanje je boca od tamnog stakla (tip III) sa polietilenskim zatvaračem bele boje, koja sadrži 100 kapsula. Svaka boca sadrži i kapsulu sa desikatorom. Spoljašnje pakovanje je kartonska kutija uz koju je


priloženo Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za lek: Yusafarm d.o.o., Neznanog junaka 5, 11 000 Beograd, Srbija

Proizvođač: Pfizer Italia S r.l., Ascoli Piceno, Via del Commercio, Localita Marino del Tronto, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Juli 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka ESTRACYT 140 mg kapsula, tvrda: 515-01-6366-10-001 od 17.08.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z