Moozeeck

LUMIGAN, 0,1 mg/ml


UPUTSTVO ZA LEK


LUMIGAN® 0,1 mg/ml, kapi za oči, rastvor Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1x3ml


Proizvođač: Allergan Pharmaceuticals Ireland


Adresa: Castlebar Road Westport, Co.Mayo, IrskaPodnosilac zahteva:

Ewopharma doo Beograd


Adresa: Gospodara Vučića 3/9, 11000 Beograd, Republika Srbija


LUMIGAN® 0,1 mg/ml, kapi za oči, rastvor

bimatoprost


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek LUMIGAN®, 0,1 mg/ml i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek LUMIGAN®, 0,1 mg/ml

 3. Kako se upotrebljava lek LUMIGAN®, 0,1 mg/ml

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek LUMIGAN®, 0,1 mg/ml

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LUMIGAN® 0,1 mg/ml I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek LUMIGAN je lek protiv glaukoma. Pripada grupi lekova koji se zovu prostamidi.

  Lek LUMIGAN kapi za oči, se koristi za smanjivanje povišenog pritiska u oku. Taj povišeni pritisak može dovesti do bolesti koja se zove glaukom. Ukoliko se povišeni pritisak ne smanji, eventualno može oštetiti Vaš vid.


  Vaše oči sadrže čistu, vodenastu tečnost koja hrani unutrašnjost oka. Tečnost se konstantno drenira (odvodi) iz oka, a nova tečnost se stvara kako bi zamenila onu koja se isprazni. Ukoliko tečnost ne može da se isprazni dovoljno brzo, pritisak u unutrašnjosti oka se povećava. Lek LUMIGAN deluje tako što povećava količinu tečnosti koja se drenira. Ovaj postupak smanjuje pritisak u Vašem oku.


  Lek LUMIGAN može da se koristi bez i sa primenom drugih kapi kao što su beta-blokatori, koje takođe smanjuju pritisak.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LUMIGAN® 0,1 mg/ml


  Ne treba da uzimate lek LUMIGAN® 0,1 mg/ml ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LUMIGAN® 0,1 mg/ml


  Lek LUMIGAN se isključivo primenjuje ukapavanjem u oči. Uvek koristite lek LUMIGAN onako kako Vam je doktor rekao. Obavezno proverite sa Vašim doktorom ili farmaceutom ako niste sigurni.

  Uobičajena doza je jedna kap leka LUMIGAN uveče, jednom dnevno u oko koje lečite.


  Ukoliko koristite lek LUMIGAN sa još nekim lekom koji se primenjuje u oko, prvo stavite lek LUMIGAN kapi za oči i sačekajte 5 minuta pre nego što stavite taj drugi lek u oko.


  Uputstvo za primenu:


  Ne smete koristiti flašicu sa lekom ukoliko je zaštitni zatvarač na vratu flašice slomljen (oštećen) pre prve upotrebe leka.  Kao i svi drugi lekovi, lek LUMIGAN 0,1 mg/ml, može uzrokovati neželjena dejstva, iako ih ne dobiju svi pacijenti.

  Većina neželjenih reakcija ovog leka nisu ozbiljnog karaktera.


  Vrlo česta neželjena dejstva

  Ova neželjena dejstva mogu se pojaviti kod jednog ili više korisnika od njih 10


  Ona kojautičuna oko(poremećajinanivouoka)


Kao dodatak neželjenim dejstvima leka LUMIGAN 0,1 mg/ml, sledeća neželjena dejstva su zabeležena pri primeni drugih lekova koji sadrže veću jačinu bimatoprosta (0,3 mg/ml):


Alergijska reakcija u oku; osetljivost na svetlost; tamnije trepavice; bol; osećaj prisustva stranog predmeta u oku; lepljive oči; poteškoće da se jasno vidi; pečenje; suzenje; suvoća oka; povišeni rezultati testiranja krvi koji pokazuju kako Vaša jetra funkcioniše, povišen krvni pritisak; cistoidni makularni edem (otok mrežnjače koji vodi ka smanjenju vida); zapaljenje u oku; krvavljenje iz mrežnjače.


Ukoliko bilo koja od neželjenih reakcija postane ozbiljna ili ako primetiti bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da kažete Vašem doktoru ili farmaceutu.


 1. KAKO ČUVATI LEK LUMIGAN® 0,1 mg/ml


  Držati izvan videokruga i domašaja dece.


  Ne koristiti lek LUMIGAN nakon datuma isteka roka trajanja koji se nalazi na spoljnjem pakovanju. Datum isteka roka trajanja se odnosi na poslednji dan naznačenog meseca.


  Morate baciti flašicu sa lekom najkasnije četiri nedelje nakon prvog otvaranja, čak iako u flašici ima još leka. Ovo će sprečiti pojavu infekcije. Kako biste pomogli sebi da zapamtite, zapišite datum otvaranja leka u prostor koji je za to predviđen, a nalazi se na kutiji leka.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Rok upotrebe


  2 godine

  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja je 28 dana.


  Čuvanje


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati u originalnom pakovanju.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek LUMIGAN® 0,1 mg/ml


Aktivna supstanca ovog leka je bimatoprost. 1 mililitar rastvora sadrži 0,1 mg bimatoprosta.

Drugi sastojci su benzalkonijum-hlorid (konzervans), dinatrijum-hidrogenfosfat, heptahidrat; natrijum-hlorid; limunska kiselina, monohidrat; voda, prečišćena. Mala količina hlorovodonične kiseline ili natrijum-hidroksida mogu biti dodate leku kako bi se očuvala kiselost rastvora (nivo pH).


Kako izgleda lek LUMIGAN® 0,1 mg/ml i sadržaj pakovanja


Lek LUMIGAN je bezbojan do svetlo žute boje, bistar rastvor. U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 1 bočica sa kapaljkom i zatvaračem sa 3 ml rastvora i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole


EWOPHARMA DOO BEOGRAD

Gospodara Vučića 3/9 11000 Beograd Republika Srbija


Proizvođač

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road Westport, Co.Mayo, Irska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Oktobar 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje na lekarski recept


Broj i datum dozvole:


515-01-5628-10-001..........01.11.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z