Moozeeck

FLUNIRIN


UPUTSTVO ZA LEK


∆ FLUNIRIN® kapsula, tvrda, 20 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom,blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


FLUNIRIN®; kapsula tvrda; 20 mg


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek FLUNIRIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek FLUNIRIN

 3. Kako se upotrebljava lek FLUNIRIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek FLUNIRIN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FLUNIRIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek FLUNIRIN sadrži fluoksetin, lek iz grupe antidepresiva, koji se zovu selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI).


  Ovaj lek se koristi za lečenje sledećih stanja kod odraslih osoba:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FLUNIRIN


  Lek FLUNIRIN ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FLUNIRIN


  Uvek uzimajte lek FLUNIRIN onako kako Vam je propisano. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako treba uzimati lek. Ne izimajte više kapsula nego što Vam je propisano.


  Kapsule progutajte cele sa vodom. Nemojte žvakati kapsule.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, lek FLUNIRIN može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih.


 5. KAKO ČUVATI LEK FLUNIRIN

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30C, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji


  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek FLUNIRIN


Sadržaj aktivne supstance: 1 kapsula, tvrda sadrži: fluoksetina 20 mg

(u obliku fluoksetin-hidrohlorida) Sadržaj pomoćnih supstanci:

Sadržaj praha u kapsuli: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; krospovidon; magnezijum-stearat.


Sadržaj prazne kapsule:

Telo:

želatin;

žuti gvožđe(III)-oksid (E 172); crni gvožđe(III)-oksid (E 172); titan-dioksid (E 171);

boja Indigo carmine (E 132);

prečišćena voda;

Kapica:

želatin;

žuti gvožđe(III)-oksid (E 172); crni gvožđe(III)-oksid (E 172); titan-dioksid (E 171);

boja Indigo carmine (E 132);

prečišćena voda;

Mastilo:

šelak;

crni gvožđe(III)-oksid (E 172); propilenglikol;

butil alkohol; prečišćena voda; izopropil alkohol.

Kako izgleda lek FLUNIRIN i sadržaj pakovanja

Izgled:

Kapsule od 20 mg: tvrde, neprozirne želatinske kapsule N°3; žutozelenog tela i maslinasto zelene kapice, punjene belim prahom. Na kapi kapsule je crnim mastilom odštampana oznaka “FLE“, a na telu kapsule oznaka “20“.

Pakovanje:

Tri PVC/PVdC-Aluminijumska blistera sa po 10 kapsula, tvrdih u kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ∆ Flunirin® kapsula tvrda, 30 x (20mg): 515-01-5804-12-001 od 07.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z