Moozeeck

Panadol Extra Advance


UPUTSTVO ZA LEK


Panadol® Extra Advance film tableta , 500 mg +65 mg

Pakovanje: 14 film tableta, blister, 1 x 6 film tableta +1 x 8 film tableta


Proizvođač: GlaxoSmithKline Dungarvan Limited


Adresa: Knockbrack, Dungarvan, Co Waterford, Republika Irska


Proizvođač: Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG

Adresa: Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, Nemačka


Podnosilac zahteva: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited Beograd

Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Broj rešenja:515-01-0264-12-001 od 18.03.2013. za lek Panadol Extra Advance ,film tablete,14 x (500mg + 65mg)


Panadol® Extra Advance, 500mg+ 65mg, film tableta paracetamol, kofein

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Panadol Extra Advance, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Panadol Extra Advance i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Panadol Extra Advance

 3. Kako se upotrebljava lek Panadol Extra Advance

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Panadol Extra Advance

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja:515-01-0264-12-001 od 18.03.2013. za lek Panadol Extra Advance ,film tablete,14 x (500mg + 65mg)


 1. ŠTA JE LEK PANADOL EXTRA ADVANCE I ČEMU JE NAMENJEN


  Panadol Extra Advance sadrži paracetamol koji je analgetik (lek protiv bolova) i antipiretik (pomaže u snižavanju telesne temperature kad imate groznicu) i kofein koji svojim dejstvom pojačava dejstvo paracetamola.


  Panadol Extra Advance omogućava bržu apsorpciju leka u odnosu na tablete paracetamola i kofeina sa standardnom formulacijom. Ovaj lek ublažava glavobolju, migrenu, bol u leđima, reumatske bolove, mišićni bol, neuralni bol, zubobolju i menstrualne bolove. Panadol Extra Advance snižava povišenu telesnu temperaturu i ublažava bol kod prehlade i gripa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PANADOL EXTRA ADVANCE

  Lek Panadol Extra Advance ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PANADOL EXTRA ADVANCE


  Ukoliko mislite da lek Panadol Extra Advance suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Odrasli i deca iznad 12 godina:


  Uzmite 2 tablete zajedno sa vodom na svaka 4 sata. Vremenski razmak između uzimanja tableta ne sme da bude manji od 4 sata. Ne sme se uzeti više od 8 tableta u toku 24 časa.

  Ne sme se premašiti preporučena doza.

  Ukoliko simptomi potraju i nakon lečenja obratite se Vašem lekaru.

  Osim ukoliko nije pod nadzorom lekara, produžena kontinuirana primena ovog leka može biti štetna.

  Izbegavajte istovremenu primenu kafe, čaja i drugih proizvoda koji sadrže kofein, zbog mogućih neželjenih dejstava kofeina (nesanica, drhtanje mišića, nelagodan osećaj u grudima).


  Ako ste uzeli više leka Panadol Extra Advance nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Panadol Extra Advance nego što bi trebalo, odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta!


  U slučaju predoziranja neophodno je da se odmah obratite lekaru, čak i u slučaju da se dobro osećate, jer postoji rizik za teško oštećenje jetre.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Panadol Extra Advance


  Nikada ne uzimajte duplu dozu kako bi nadomestili to što ste zaboravili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Panadol Extra Advance


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Broj rešenja:515-01-0264-12-001 od 18.03.2013. za lek Panadol Extra Advance ,film tablete,14 x (500mg + 65mg)


  Kao i ostali lekovi, i lek Panadol Extra Advance može izazvati neželjena dejstva, ali se ona ne javljaju kod svih. Navedena dejstva se obično povlače nakon prestanka upotrebe leka. Prestanite da uzimate lek i obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko ste doživeli neka od navedenih i/ili neka druga neželjena dejstva: kožni osip, alergijske reakcije, otežano disanje (ovo se češće javlja ukoliko ste već imali problem prilikom ranije primene ibuprofena ili aspirina), povišen krvni pritisak, glavobolju, vrtoglavicu, stomačne tegobe (mučnina ili proliv), probleme sa spavanjem, lupanje srca i poremećaje krvi- trombocitopenija i agranulocitoza (smanjenje broja krvnih pločica i belih krvnih zrnaca koji se javljaju kod česte i dugotrajne upotrebe), modrice ili krvarenje koje ne možete da objasnite. Ovi efekti bi trebalo da nestanu nakon prekida primene leka.


 5. KAKO ČUVATI LEK PANADOL EXTRA ADVANCE


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek Panadol Extra Advance držati van domašaja i vidokruga dece. Čuvati na temperaturi do 25˚C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Panadol Extra Advance

Svaka tableta Panadol Extra Advance kao aktivnu supstancu sadrži 500 mg paracetamola i 65 mg kofeina. Pomoćne supstance koje ulaze u sastav tabletnog jezgra: skrob, preželatinizovan; kalcijum-karbonat; alginska

kiselina; krospovidon; povidon (K-25); magnezijum-stearat; Natrijum-nipasept: Natrijum-

metilparahidroksibenzoat (E219); Natrijum-etilparahidroksibenzoat (E215); Natrijum- propilparahidroksibenzoat (E217).


Pomoćne supstance koje ulaze u sastav obloge (filma) tablete: Opadry White (YS-1-7003): Titanijum-dioksid, hipromeloza 2910 (3 cp), hipromeloza 2910 (6 cp) makrogol 400, polisorbat 80; karnauba vosak.


Kako izgleda lek Panadol Extra Advance i sadržaj pakovanja

Film tableta. Bele do skoro bele film tablete ovalnog oblika, sa na jednoj strani utisnutim xPx, sa P unutar kruga. Gotov proizvod je pakovan u neprovidne blistere od 250 μm PVC/20 μm Al folije ili 300 μm PVC/20 μm Al folije. Pakovanje od 14 film tableta je “wallet pack”, karton/PVC složivo pakovanje u obliku novčanika i sadrži 2 blistera: 1 sa 6 i drugi sa 8 film tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Broj rešenja:515-01-0264-12-001 od 18.03.2013. za lek Panadol Extra Advance ,film tablete,14 x (500mg + 65mg)


Nosilac dozvole:

Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited Beograd

Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija

Proizvođač:

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited

Knockbrack, Dungarvan, Co Waterford, Republika Irska


Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, Nemačka


Napomena:


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2013


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-0264-12-001 od 18.03.2013.


Broj rešenja:515-01-0264-12-001 od 18.03.2013. za lek Panadol Extra Advance ,film tablete,14 x (500mg + 65mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z