FISKocr

Phlebodia


UPUTSTVO ZA LEK


Phlebodia®, film tableta, 600 mg Pakovanje: blister, 1x15 film tableta Pakovanje: blister, 1x30 film tabletaProizvođač:

INNOTHERA CHOUZY


Adresa: Rue René Chantereau- L`Isle Vert, 41150 Chouzy-sur-Cisse, France

Podnosilac

zahteva: Innotech International, Predstavništvo Beograd


Adresa: Koste Glavinića 2/IV


Phlebodia®, 600 mg, film tableta INN: diosmin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Phlebodia i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Phlebodia

 3. Kako se upotrebljava lek Phlebodia

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Phlebodia

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Phlebodia I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Phlebodia spada u grupu bioflavonoida -lekova koji imaju vaskuloprotektivni (povećava otpornost malih krvnih sudova) i venotonički efekat (povećava tonus vena), a koristi se za :


  -Kao dodatna terapija funkcionalnih poremećaja pri kapilarnoj fragilnosti (slabost kapilara).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Phlebodia


  Lek Phlebodia ne smete koristiti:


  Ovaj lek se ne preporučuje u periodu dojenja. Preosteljivost na diosmin ili neki drugi sastojak leka.

  Ovaj lek sadrži azo boju (Ponceau 4R red (E124)), i može uzrokovati alergijsku reakciju.


  Kada uzimate lek Phlebodia , posebno vodite računa:


  Akutni hemoroidi: primena ovog leka ne zamenjuje specifičnu terapiju ostalih analnih bolesti.Terapija treba da bude kratkotrajna. Ukoliko se simptomi ne povuku nakon nekoliko dana terapije, obavezno konsultujte Vašeg lekara


  Venska insuficijencija:

  Ukoliko se Vaše stanje ne popravi kroz 15 dana, obavezno konsultujte Vašeg lekara.


  Ovaj lek ima maksimalnu efikasnost uz primenu odgovarajući zdravstvenih navika:

  -Izbegavajte izlaganje suncu, toploti, produženo stajanje i višak kilograma. Duge šetnje i nošenje odgovarajućih čarapa pospešuju vensku cirkulaciju.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Phlebodia sa hranom ili pićima


  Nije primenljivo.


  Primena leka Phlebodia u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Trudnoća:

  Primena leka u periodu trudnoće se ne preporučuje osim ako potencijalna korist od terapije nije jasno identifikovana. Ukoliko otkrijete da ste trudni tokom terapije ovim lekom, posavetujte se sa Vašim lekarom koji može proceniti da li je neophodno da nastavite sa terapijom.


  Dojenje :

  U odsustvu podataka koji se odnose na izlučivanje leka u majčino mleko, terapija se ne preporučuje tokom dojenja.


  Uticaj leka Phlebodia na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Nije primenljivo.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Phlebodia


  Pomoćne supstance sa potvrđenim dejstvom: Ponceau 4R red (E124). Postoji mogućnost alergijske reakcije. Proizvod sadrži propilenglikol koji može izazvati alkoholu slične simptome.

  Ovaj lek sadrži manje količine etanola.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Phlebodia

  Lek Phlebodia uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Doziranje:


  -venska isuficijencija : 1 tableta dnevno, ujutru pre doručka

  -akutni hemoroidi: 2 do 3 tablete uz obrok.


  Način primene:

  Oralna upotreba.

  Progutajte tabletu sa čašom vode.


  Trajanje terapije:

  U svim slučajevima, tačno se pridržavajte lekarskog recepta.


  Ako ste uzeli više leka Phlebodia nego što je trebalo

  Nije primenljivo.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Phlebodia


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Phlebodia


  Nije primenljivo.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Phlebodia, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Mogući su slabi gastrointestinalni poremećaji koji retko zahtevaju prekid terapije.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara lili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Phlebodia


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Phlebodia posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Nema posebnih upozorenja za čuvanje.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Phlebodia Sadržaj aktivnih supstanci:

Jedna film tableta sadrži diosmin, čist, bezvodni 600 mg (izraženo na supstancu)


Sadržaj pomoćnih supstanci: Jezgro tablete:

Stearinska kiselina; talk; silicijum-dioksid, koloidni ,hidrofobni; celuloza, mikrokristalna;


Film(omotač):


Sepifilm® 002 ; Sepisperse® AP5523; Opaglos®6000


Sepifilm® 002: hipromeloza; celuloza, mikrokristalna; makrogol 400 stearat

Sepisperse® AP5523: propilenglikol; titan-dioksid (E171); hipromeloza; ponceau 4R red (E124); gvoždje(III)-oksid, crni (E172); gvoždje(III)-oksid, crveni (E172)

Opaglos®6000: etanol ; lacquer gum ; karnauba vosak ; beli pčelinji vosak


Kako izgleda lek Phlebodia i sadržaj pakovanja


Film tableta, ružičaste boje.

PVC/aluminijumski blister sa 15 tableta. Pakovanje 1x15 film tableta i 2x15 film tableta.


Nosilac dozvole Innotech International Predstavništvo Beograd

Koste Glavinića 2/IV, Beograd


Proizvođač

Rue Rene Chantereau-L'Isle Vert, 41150 Chouzy-sur-Cisse Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2013


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01172-13-001 od 01.10.2013.

515-01-01173-13-001 od 01.10.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z