FISKocr

Ca-C 1000 Calvive


UPUTSTVO ZA LEK


Ca-C 1000 Calvive®, šumeće tablete,1000 mg + 327 mg + 1000 mg, Pakovanje: ukupno 10 kom, kontejner za tablete, 1 x 10 kom


FAMAR FRANCE, 1 Avenue du Champs de Mars, F-45072 Orleans Cedex 2, Francuska iProizvođač:

FAMAR ORLEANS, 5 Avenue de Concyr,

F-45071 Orleans La Source Cedex 02, Francuska za

Adresa: Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, CH-1260 Nyon, Švajcarska

Podnosilac zahteva: CLINRES FARMACIJA D.O.O.


Adresa: Pariske komune 11/13, 11070 Beograd, Srbija


Ca-C Calvive®, šumeće tablete, 10 šumećih tableta

INN: askorbinska kiselina + kalcijum-karbonat + kalcijum-laktat-glukonat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas. Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta.Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Ca-C 1000 Calvive da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ca-C 1000 Calvive i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ca-C 1000 Calvive

 3. Kako se upotrebljava lek Ca-C 1000 Calvive

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ca-C 1000 Calvive

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Ca-C 1000 CALVIVE® I ČEMU JE NAMENJEN


  Ca-C 1000 Calvive sadrži tri aktivne supstance; dve kalcijumove soli (kalcijum –laktat- glukonat i kalcijum-karbonat) i askorbinsku kiselinu (vitamin C).


  Ca-C 1000 Calvive je bogat izvor kalcijuma, koji je esencijalni mineral, potreban za stvaranje i održavanje kostiju. Kalcijum ima važnu ulogu u nekoliko organskih funkcija. Nepohodan je za nervnu, mišićnu i srčanu funkciju, kao i za zgrušavanje krvi. Takođe je potreban za pravilan rad brojnih hormona u organizmu. Da bi obavljao svoju funkciju, kalcijum mora u pojedninim tkivima biti u odgovarajućoj koncentraciji.


  Askorbinska kiselina (vitamin C) ima važnu ulogu u biološkim procesima oksidacije i redukcije i u ćelijskom disanju. Takođe je neophodna za formiranje kolagena i za obnavljanje tkiva.


  Lek Ca-C 1000 Calvive se koristi:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTA UZMETE LEK Ca-C 1000 CALVIVE


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Ca-C 1000 Calvive ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Ca-C 1000 CALVIVE


Lek Ca-C 1000 Calvive uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Doziranje


Ca-C 1000 Calvive šumeću tabletu rastvorite u čaši vode (oko 200 mL) i odmah popijte. Nemojte gutati ili žvakati tabletu.

Ca-C 1000 Calvive može se uzeti sa ili bez hrane.


Ako ste uzeli više leka Ca-C 1000 Calvive nego što je trebalo


Akutno predoziranje nije prijavljivano. Očekuje se da bi uzrokovalo blage stomačne i crevne tegobe.


Predoziranje može uzrokovati visok nivo kalcijuma u urinu (hiperkalciurija) i visoke nivoe kalcijuma u krvi (hipekalcijemija).

Simptomi hiperkalcijemije obuhvataju: žeđ, pojačano mokrenje, mučninu, povraćanje,

gubitak tečnosti i zatvor. Dugotrajno predoziranje sa povećanim nivoom kalcijuma u krvi može dovesti do taloženja kalcijuma u telu.


Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Ca-C 1000 Calvive nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


Ako ste zaboravili da uzmete lek Ca-C 1000 Calvive


Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu leka.


Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


5. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


Lek Ca-C 1000 Calvive, kao i svi drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Lek Ca-C 1000 Calvive, može da dovede do pojave reakcija preosetljivosti koje obuhvataju svrab, osip, urtikariju i druge sistemske alergijske reakcije kao što su anafilaktička reakcija, edem lica, angioneurotski edem. Pored povremenih slučajeva hiperkalcemije (povećane koncentracije kalcijum u krvi) i hiperkalciurije (povećanim izlučivanjem kalcijuma mokraćom) uočeni su i retki slučajevi gastrointestinalnih poremećaja kao što su mučnina, proliv, abdominalni bol, konstipacija, nadimanje i gasovi. Dodatno zapažena je pojava kalkulusa u urinarnom sistemu.


Poremećaji imunološkog sistema

Retko: hipersenzitivnost

Veoma retko: pojedinačni slučajevi sistemskih alergijskih reakcija su prijavljeni (anafilaktičke reakcije, edem lica, angioneurotski edem).


Metabolički i poremećaji u ishrani

Povremeno: hiperkalcijemija, hiperkalciurija


Gastrointestinalni poremećaji

Retko: gasovi, zatvor, dijareja, mučnina, povraćanje, bol u stomaku


Bubrežni i urinarni poremećaji

Učestalost nije poznata: urinarni kamenci (nastajanje kamenaca u urinarnom traktu nakon dugotrajne primene visokih doza kalcijuma sa vitaminom C)


Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Retko: osip, svrab, koprivnjača


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK Ca-C 1000 CALVIVE


  Čuvanje

  Čuvati lek Ca-C 1000 Calvive van domašaja i vidokruga dece!


  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage. Čuvati u dobro zatvorenom kontejneru za tablete.


  Rok upotrebe:


  Rok upotrebe: 3 godine.


  Nemojte koristiti lek Ca-C 1000 Calvive posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju!


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ca-C 1000 Calvive


Aktivne supstance: askorbinska kiselina, kalcijum-karbonat i kalcijum-laktat-glukonat


Sadržaj aktivnih supstanci: Jedna šumeća tableta Ca-C 1000 Calvive sadrži: 1000 mg kalcijum-laktat-glukonata, 327 mg kalcijum-karbonata, (odnosno 260 mg ili 6.5 mmoL jonizovanog kalcijuma), 1000 mg askorbinske kiseline (vitamina C) i pomoćne supstance.


Sadržaj pomoćnih supstanci:

-aroma, gorka

-aroma limuna

-limunska kiselina, bezvodna

-Macrogol 4000

-natrijum-hidrogen karbonat

-saharin-natrijum

-saharoza

-β-karoten


Kako izgleda lek Ca-C 1000 Calvive i sadržaj pakovanja

Izgled leka: Okrugle, ravne, žućkaste tablete, narandžasto prošarane, mirisa na limun.


Sadržaj pakovanja:

Pakovanje sadrži 10 šumećih tableta u kontejneru za tablete, koji je od polipropilena zatvoren polietilenskim zatvaračem sa desikantom.


Nosilac dozvole i Proizvođač


CLINRES FARMACIJA D.O.O., Pariske komune 11/13, 11070 Beograd, Srbija


Famar France, 1 Avenue du Champs de Mars, F-45072 Orleans Cedex 02, Francuska i Famar Orleans, 5 Avenue de Concyr, F-45071 Orleans Cedex 02, Francuska za Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, CH-1260 Nyon, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Posebne mere uništavanja neupotrebljenog leka ili ostatka leka


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Broj i datum dozvole:


515-01-05086-13-002 od 06.03.2014

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z