Moozeeck

Karbis


UPUTSTVO ZA LEK


Karbis, tableta, 8mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d.


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka Farma d.o.o.


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Karbis, 8 mg, tableta kandesartan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Karbis i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Karbis

 3. Kako se upotrebljava lek Karbis

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Karbis

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KARBIS I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Karbis pripada grupi lekova poznatoj kao antagonisti angiotenzin II receptora. Aktivna supstanca leka je kandesartan-cileksetil.

  Ovaj lek deluje tako što širi i opušta krvne sudove, što pomaže snižavanju krvnog pritiska i olakšava Vašem

  srcu da pumpa krv u sve delove tela.


  Lek Karbis se koristi za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KARBIS


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Karbis ne smete koristiti:  Ako niste sigurni da se nešto od ovoga odnosi na Vas, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Karbis.


  Kada uzimate lek Karbis, posebno vodite računa:

  Pre nego uzmete, ili tokom primene leka Karbis, recite lekaru ukoliko:


  ranoj trudnoći i ne sme se uzimati ako ste trudni duže od 3 meseca, zato što u tom stadijumu trudnoće

  može ozbiljno da naškodi bebi (videti odeljak o trudnoći).


  Lekar će možda želeti da češće dolazite na kontrole i da vrši određene analize ako imate bilo koje od ovih stanja.

  Ukoliko treba da se podvrgnute operaciji, kažite svom lekaru ili stomatologu da uzimate Karbis. To je zbog toga što lek Karbis, kada se kombinuje sa nekim anesteticima, može da prouzrokuje pad krvnog pritiska.


  Upotreba kod dece

  Nema iskustava sa upotrebom leka Karbis kod dece (mlađe od 18 godina). Zbog toga lek Karbis ne bi trebalo davati deci.


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.

  Karbis može da utiče na način delovanja nekih drugih lekova i neki lekovi mogu da utiču na delovanje leka

  Karbis. Ako koristite određene lekove, lekar će možda morati povremeno da Vam uradi analize krvi.


  Obavezno obavestite svog lekara ako uzimate bilo koji od sledećih lekova:


  Uzimanje leka Karbis sa hranom ili pićima

  Alkohol može da izazove nesvesticu ili vrtoglavicu.


  Primena leka Karbis u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Trudnoća

  Morate reći lekaru ako mislite da ste trudni (ili ako planirate trudnoću). Lekar će Vam savetovati da prestanete da uzimate Karbis pre nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni, i savetovaće Vam da uzimate neki drugi lek umesto leka Karbis. Karbis se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne sme se uzimati ako ste trudni duže od 3 meseca, zato što u tom stadijumu trudnoće može ozbiljno da naškodi bebi.


  Dojenje

  Obavestite lekara ako dojite ili ako nameravate da počnete da dojite. Karbis se ne preporučuje majkama koje doje, a lekar može da odabere drugu terapiju za Vas ukoliko želite da dojite, naročito ako je Vaša beba novorođenče ili ako je prerano rođena.


  Uticaj leka Karbis na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Neke osobe mogu da osećaju zamor ili vrtoglavicu kada uzimaju lek Karbis. Ako se budete tako osećali, nemojte upravljati motornim vozilom ili rukovati alatima i mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Karbis

  Karbis sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KARBIS


  Lek Karbis uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Veoma je važno da lek Karbis uzimate svakoga dana.


  Lek Karbis možete uzimati sa hranom ili bez nje. Progutajte tabletu s gutljajem vode.

  Pokušajte da uzimate tablete svakog dana u isto vreme. Tako će Vam biti lakše da se setite da uzmete lek.


  Terapija visokog krvnog pritiska

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Karbis može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.

  Važno je da budete svesni koja to neželjena dejstva mogu da budu.


  Prestanite da uzimate lek Karbis i odmah potražite medicinsku pomoć ako imate bilo koju od sledećih alergijskih reakcija:

  - Smanjena količina natrijuma u krvi. Ako je ovo ozbiljno, onda možete primetiti zamor, nedostatak energije ili grčenje mišića.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK KARBIS


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Karbis posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Ne postoje posebni zahtevi čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek KarbisKako izgleda lek Karbis i sadržaj pakovanja


Okrugle, svetloružičaste, blago bikonveksne tablete sa podeonom crtom na jednoj strani i zakošenim ivicama. Na raspolaganju su kutije sa 28 tableta. U kutiji su 2 blistera (PVC/PVDC/Al) sa po 14 tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka Farma d.o.o., Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Krka, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-1384-11-001 od 15.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z