Moozeeck

Flonidan


UPUTSTVO ZA LEK


Flonidan®, tablete, 10 mg

Pakovanje: ukupno 10 kom, blister, 1 x 10 kom


Proizvođač: LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.


Adresa: Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Flonidan® 10 mg tablete


INN: loratadin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Flonidan, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Flonidan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Flonidan

 3. Kako se upotrebljava lek Flonidan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Flonidan

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FLONIDAN I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Flonidan pripada grupi lekova koja se zove antihistaminici. Antihistaminici pomažu u smanjivanju simptoma alergije time što sprečavaju oslobađanje histamina, supstance koju stvara organizam.


  Ovaj lek pomaže u ublažavanju simptoma alergijskog rinitisa (na primer, polenske kijavice) kao što su kijanje, curenje iz nosa ili zapušenost nosa, i peckanje i svrab očiju.


  Lek Flonidan se takođe može koristiti za ublažavanje simptoma urtikarije (koprivnjače) praćene svrabom i crvenilom kože.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FLONIDAN


  Lek Flonidan ne smete koristiti:


  - ako ste alergični (preosetljivi) na loratadin ili na bilo koji drugi sastojak leka


  Kada uzimate lek Flonidan, posebno vodite računa:


  Pre uzimanja ovog leka , obavestite svog lekara ili farmaceuta ako imate neko oboljenje jetre.


  Primena drugih lekova

  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Laboratorijske analize:

  Ukoliko treba da uradite bilo kakve kožne alergijske testove, ne treba uzimati lek Flonidan dva dana pre izvođenja tih testova, jer ovaj lek može uticati na rezultate testiranja.


  Uzimanje leka Flonidan sa hranom ili pićima


  Lek Flonidan možete uzimati sa ili bez hrane. Lek Flonidan ne pojačava efekte alkoholnih pića.


  Primena leka Flonidan u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek , posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Bezbednost primene kod trudnica nije utvrđena, stoga se primena leka Flonidan ne preporučuje za primenu tokom trudnoće.

  Loratadin se izlučuje u majčino mleko, te zbog toga se ne preporučuje upotreba tokom dojenja.


  Uticaj leka Flonidan na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Ako se uzima u preporučenoj dozi, ne očekuje se da lek Flonidan izazove pospanost ili smanjenje budnosti. Međutim, u vrlo retkim slučajevima neki ljudi osete pospanost, što može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Flonidan


  Ovaj lek sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FLONIDAN

  Lek Flonidan uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle i decu telesne mase veće od 30 kg.


  Kod dece je bolje primenjivati lek Flonidan 1 mg/mL sirup. Veoma je važno da znate telesnu masu Vašeg deteta kako bi bili sigurni da dajete odgovarajuću dozu leka. Na primer, 9-godišnje dete ima telesnu masu od oko 30 kg. Ako niste sigurni, izmerite Vaše dete a zatim pratite instrukcije navedene u tabeli ispod.


  Lek nemojte davati detetu mlađem od 2 godine ili telesne mase manje od 30 kg.


  Starosna dob

  Koliko leka treba uzeti?

  Koliko često treba uzeti lek?

  Odrasli i deca starija od 12 godina

  1 tableta

  Jednom dnevno

  Deca starosti od 2 do 12 godina

  telesne mase veće od 30 kg

  1 tableta

  Jednom dnevno

  Ako imate ozbiljne probleme sa jetrom, Vaš lekar ili farmaceut Vas može posavetovati da uzimate lek svaki

  drugi dan. Ako se ovo odnosi na Vas, pratite preporuku lekara.


  Ako ste uzeli više leka Flonidan nego što je trebalo

  Ne očekuju se ozbiljni problemi kod slučajnog predoziranja. Međutim, ako ste uzeli više tableta leka Flonidan nego što Vam je propisano, odmah se obratite svom lekaru ili farmaceutu. Kod predoziranja lekom Flonidan prijavljeni su slučajevi pospanosti, ubrzanog rada srca i glavobolje.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Flonidan

  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka na vreme, uzmite je što je pre moguće, a zatim lek nastavite da uzimate po uobičajenom rasporedu uzimanja. Ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadomestili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Flonidan


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Flonidan, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Kod pacijenata se veoma retko javljaju reakcije preosetljivosti, kao što su otežano disanje, oticanje lica, vrata, jezika ili grla nakon upotrebe ovog leka. Ako se kod Vas javi neko od ovih neželjenih dejstava prestanite sa uzimanjem leka i odmah kontaktirajte lekara ili farmaceuta.


  Najčešće prijavljena neželjena dejstva kod dece starosti 2 do 12 godina su glavobolja, nervoza i umor. Najčešće prijavljeni neželjeni efekti kod odraslih i adolescenata su pospanost, glavobolja, pojačan apetit i nesanica.


  Ostala neželjena dejstva prijavljena veoma retko su ošamućenost, nepravilan ili ubrzan rad srca, mučnina, suva usta, smetnje u radu želuca, problemi sa jetrom, gubitak kose, osip i zamor.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK FLONIDAN

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  4 godine


  Nemojte koristiti lek Flonidan posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Flonidan


Aktivna supstanca je: loratadin. Jedna tableta sadrži 10 mg loratadina.


Ostali sastojci su:

Skrob, kukuruzni; laktoza, monohidrat; magnezijum-stearat; skrob, preželetinizovan.


Kako izgleda lek Flonidan i sadržaj pakovanja


Podeona crta služi samo za olakša lomljenje da bi se lek lakše progutao, a ne za podelu na jednake doze.


Unutrašnje pakovanje: Al/PVC blister sa 10 tableta. Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.

Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-04733-13-001 od 07.04.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z