Moozeeck

Lexilium


UPUTSTVO ZA LEK


▲ LEXILIUM ® tablete, 1,5 mg Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta

▲ LEXILIUM ® tablete, 3mg

Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta

▲ LEXILIUM ® tablete, 6 mg

Pakovanje: blister, 3 x10 tableta


Proizvođač: ALKALOID AD


Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, R. MakedonijaAdresa: Podnosilac

u saradnji sa


  1. offmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, Basel, Švajcarska

   zahteva: ALKALOID d.o.o.


   Prahovska 3, 11000 Beograd


   Adresa:

   R. Srbija


   ▲LEXILIUM® 1,5 mg tablete

   ▲LEXILIUM ® 3 mg tablete

   ▲LEXILIUM® 6 mg tablete INN bromazepam


   Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

   • Uputstvo sačuvajte. Možda će biti potrebno da ga ponovo pročitate.

   • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

   • Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

   • Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lexilium i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lexilium

 3. Kako se upotrebljava lek Lexilium

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lexilium

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LEXILIUM I ČEMU JE NAMENJEN


  Lexilium sadrži bromazepam kao aktivnu supstancu. Pripada grupi lekova pod nazivom

  „benzodiazepini“.

  Lexilium se koristi u terapiji teškog oblika anksioznosti (veoma jak strah ili velika zabrinutost koja može uticati na osećanja, raspoloženje, ponašanje i razmišljanje pacijenata). Lexilium se propisuje na što kraći vremenski period, koji najčešće traje od 8 do 12 nedelja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LEXILIUM

  Lek Lexilium ne smete koristiti ukoliko ste alergični (preosetljivi) na:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LEXILIUM

  Lek Lexilium uzimajte tačno kako Vam je objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom.

  Terapiju započinjete najmanjom dozom leka Lexilium. Vaš lekar će Vam je postepeno povećavati dok ne pronađe odgovarajuću dozu za Vas. Vaš lekar će Vam propisati najmanju dozu koja Vama odgovara.

  Vaš lekar će zahtevati od Vas da uzimate lek Lexilium najkraće moguće vreme. Lexilium tablete treba progutati sa čašom vodom.

  Deca

  Lek Lexilium se ne preporučuje deci mlađoj od 12 godina.

  Odrasli

  Uobičajena doza leka Lexilium je od 3 mg do 18 mg dnevno, podeljeno u nekoliko doza. Ovaj lek se uglavnom koristi ne više od 12 nedelja.

  Stariji i pacijenti sa oboljenjem jetre ili bubrega

  Vaš lekar će odlučiti o broju tableta i koliko često ih možete uzimati.Vaša doza će biti niža od normalne doze za odrasle.


  Ako ste uzeli više leka Lexilium nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli više tableta leka Lexilium nego što je potrebno, ili ukoliko je neko drugi greškom uzeo Vaše tablete, kontaktirajte Vašeg lekara ili idite odmah u najbližu zdravstvenu ustanovu. Ponesite sa sobom kutiju leka.


  Ukoliko ste uzeli previše tableta, možete osetiti sanjivost ili pospanost, izgubiti kontrolu nad svojim pokretima (nedostatak koordinacije), imati spor i nerazgovetan govor i nagle očne pokrete.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lexilium


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu, preskočite propuštenu dozu. Uzmite sledeću dozu po rasporedu.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu (duplu dozu u isto vreme) da bi nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Lexilium


  Ne prekidajte uzimanje tableta bez saveta Vašeg lekara.

  U slučaju prekida terapije lekom Lexilium, Vaša anksioznost se može povratiti i mogu Vam se ponovo javiti simptomi naročito ako prestanete brzo sa terapijom.

  U tom slučaju pogledajte odeljak 4. Moguća Neželjena dejstva

  Smanjenje doze ili prestanak uzimanja leka mora biti postepeno. Ovo smanjuje rizik od ponovnog javljanja simptoma. Vaš lekar će odlučiti kada da prestanete sa terapijom.


  Ukoliko imate pitanja koja se odnose na upotrebu ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Lexilium može izazvati neželjene efekte, mada se ne moraju javiti kod svih. Prekinite sa terapijom i odmah posetite lekara ukoliko primetite neku od sledećih neželjenih reakcija -možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć.

 5. KAKO ČUVATI LEK LEXILIUM


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Pet (5) godina.

  Nemojte koristiti lek Lexilium posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja leka.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lexilium

Lexilium 1,5 mg tablete:

Jedna tableta sadrži 1,5 mg bromazepama.

Ostali sastojci su: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; talk; magnezijum-stearat. Lexilium 3 mg tablete:

Jedna tableta sadrži 3mg bromazepama.

Ostali sastojci su: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; talk; magnezijum-stearat; boja eritrozin (E127).

Lexilium 6 mg tablete:

Jedna tableta sadrži 6 mg bromazepama.

Ostali sastojci su: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; talk; magnezijum-stearat; boja indigotin (E132); boja gvožđe-oksid, žuti (E172).


Kako izgleda lek Lexilium i sadržaj pakovanja

Lexilium 1,5 mg su bele, okrugle, bikonveksne tablete sa podeonom crtom sa jedne strane.

Lexilium 3 mg su ružičaste, okrugle, bikonveksne tablete sa podeonom crtom sa jedne strane.

Lexilium 6 mg su svetlo zeleno-sive , okrugle, bikonveksne tablete sa podeonom crtom sa jedne strane.


Tablete su pakovane u blister pakovanje (Al/PVC folija). Svaki blister sadrži 10 tableta. Kartonska kutija sadrži 30 tableta (3 blistera) i uputstvo.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD-Skopje

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Makedonija

u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, Basel, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

LEXILIUM 1,5 mg tablete: 515-01-4238-12-001 od 22.01.2013.

LEXILIUM 3 mg tablete: 515-01-4240-12-001 od 22.01.2013.

LEXILIUM 6 mg tablete: 515-01-4241-12-001 od 22.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z