FISKocr

Diclofenac Duo 4 % Spray Gel


UPUTSTVO ZA LEK


Diclofenac Duo 4 % Spray Gel, sprej za kožu, rastvor, 4% Pakovanje: bočica sa sprej pumpom, 1x12.5g


Diclofenac Duo 4 % Spray Gel, sprej za kožu, rastvor, 4% Pakovanje: bočica sa sprej pumpom, 1x25g


Proizvođač: Pharbil Waltrop GmbH


Adresa: Im Wirringen 25, 45731 Waltrop, Nemačka


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd


Diclofenac Duo 4 % Spray Gel, sprej za kožu, rastvor, 4% INN: diklofenak


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Diclofenac Duo 4 % Spray Gel, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Diclofenac Duo 4 % Spray Gel i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Diclofenac Duo 4 % Spray Gel

 3. Kako se upotrebljava lek Diclofenac Duo 4 % Spray Gel

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Diclofenac Duo 4 % Spray Gel

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DICLOFENAC DUO 4 % SPRAY GEL I ČEMU JE NAMENJEN


  Diclofenac Duo 4 % Spray Gel je rastvor koji se nakon nanošenja na kožu pretvara u gel.


  Aktivna supstanca diklofenak-natrijum pripada grupi nesteroidnih antizapaljenskih lekova (NSAIL). Diklofenak i ostali NSAI lekovi se koriste za simptomatsko lečenje reumatskih bolesti i drugih stanja sa bolom, zapaljenskim procesom i povišenom temperaturom.


  Diclofenac Duo 4 % Spray Gel se koristi za olakšavanje simptoma kao i akutnog bola i oticanja manjih i srednjih zglobova i okolnog tkiva.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DICLOFENAC DUO 4 % SPRAY GEL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Diclofenac Duo 4 % Spray Gel ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DICLOFENAC DUO 4 % SPRAY GEL


  Ukoliko mislite da lek Diclofenac Duo 4 % Spray Gel suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Pridržavajte se uputstva lekara o tome na koji način i koliko dugo treba da korisitite Diclofenac Duo 4 % Spray Gel.

  Odrasli i deca starosti 14 godina i više:

  Poštujte sledeći postupak pri upotrebi:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i Diclofenac Duo 4 % Spray Gel može imati neželjena dejstva.


 5. KAKO ČUVATI LEK DICLOFENAC DUO 4 % SPRAY GEL


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe pre otvaranja bočice: 3 godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju! Rok upotrebe nakon otvaranja bočice: 6 meseci.

  Čuvanje


  Držati lek Diclofenac Duo 4 % Spray Gel van domašaja dece. Čuvati u originalnom pakovanju.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Diclofenac Duo 4 % Spray Gel


Sadržaj aktivnih supstanci:

Diclofenac Duo 4 % Spray Gel kao aktivnu supstancu sadrži diklofenak-natrijum. 1 ml rastvora sadrži 40 mg diklofenak-natrijuma.


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Izopropilalkohol; soja-lecitin; etanol, bezvodni; dinatrijum-fosfat, dodekahidrat; natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat; dinatrijum-edetat; propilenglikol; etarsko ulje pitome nane; askorbilpalmitat; hlorovodonična kiselina, koncentrovana (za podešavanje pH); natrijum hidroksid (za podešavanje pH); voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Diclofenac Duo 4 % Spray Gel i sadržaj pakovanja

Diclofenac Duo 4% Spray Gel, 12,5 g: bočica sa sprej pumpom od smeđeg stakla (tip III - Ph Eur) od 15 ml i plastičnom kapicom.


Diclofenac Duo 4% Spray Gel, 25 g: bočica sa sprej pumpom od smeđeg stakla (tip III - Ph Eur) od 30 ml i plastičnom kapicom.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:


PharmaSwiss d.o.o. Vojvode Stepe 18

11 000 Beograd


Naziv i adresa proizvođača:


Pharbil Waltrop GmbH

Im Wirringen 25, 45731 Waltrop, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

Diclofenac Duo 4 % Spray Gel, 12,5g: 515-01-7054-11-001 od 12.07.2012. Diclofenac Duo 4 % Spray Gel, 25g: 515-01-7056-11-001 od 12.07.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org