Moozeeck

Bikalutamid Pliva


UPUTSTVO ZA LEK


Bikalutamid Pliva, 50mg, film tableta Pakovanje: 28 film tableta (4 blistera po 7 tableta)


Proizvođač: PLIVA Hrvatska d.o.o.


Adresa: Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Hrvatska


Podnosilac zahteva: Jugohemija-Farmacija d.o.o.


Adresa: Resavska 31, 11 000 Beograd, Srbija


Bikalutamid Pliva, 50mg, film tableta bikalutamid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bikalutamid Pliva i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bikalutamid Pliva

 3. Kako se upotrebljava lek Bikalutamid Pliva

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bikalutamid Pliva

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BIKALUTAMID PLIVA I ČEMU JE NAMENJEN


  Bikalutamid Pliva sadrži aktivnu supstancu bikalutamid koji pripada grupi lekova koji se nazivaju antiandrogeni.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BIKALUTAMID PLIVA


  Lek Bikalutamid Pliva ne smete koristiti:  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta i biljne lekove.


  Nemojte uzimati lek Bikalutamid Pliva ukoliko uzimate bilo koji od navedenih lekova:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BIKALUTAMID PLIVA


  Lek Bikalutamid Pliva treba da uzimate tačno onako kako Vam je lekar to propisao. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Bikalutamid Pliva, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Alergijske reakcije:

  Javljaju se povremeno (kod manje od 1 na 100 pacijenata). Simptomi koji se javljaju su:

 5. KAKO ČUVATI LEK BIKALUTAMID PLIVA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  3 godine


  Nemojte koristiti lek Bikalutamid Pliva posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji ili pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Uslovi čuvanja


  Čuvati u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju ili u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Bikalutamid Pliva 50 mg, film tableta


Aktivna supstanca je bikalutamid. Svaka film tableta sadrži 50 mg bikalutamida. Pomoćne materije su:

Tabletno jezgro: Celuloza, mikrokristalna Povidon

Kroskarmeloza-natrijum

Natrijum-laurilsulfat Laktoza, monohidrat

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni

Magnezijum-stearat Film obloga:

Opadry OY/GM-28900, beli, čiji sastav čine:

Hipromeloza (E464) Polidekstroza (E1200) Titan-dioksid (E171) Makrogol 4000


Kako izgleda lek Bikalutamid Pliva i sadržaj pakovanja


Tablete leka Bikalutamid Pliva su bele do skoro bele okrugle, bikonveksne tablete, sa oznakom “93” sa jedne strane i oznakom “220” sa druge strane tablete.


Pakovanje sadrži 28 film tableta (4 blistera po 7 tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Jugohemija-Farmacija d.o.o. Resavska 31, 11 000 Beograd, Srbija


Proizvođač:

PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-3955-10-001.........09.12.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z