Moozeeck

Nebilet Plus 5/12.5


UPUTSTVO ZA LEK


Nebilet® Plus 5/12.5, film tableta, 5 mg/12.5 mg Pakovanje: ukupno 14 kom, blister, 1 x 14 kom


Nebilet® Plus 5/12.5, film tableta, 5 mg/12.5 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 komProizvođač:


Adresa:

 1. BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

 2. Menarini von-Heyden GmbH


 1. Glienicker Weg 125, Berlin, Nemačka

 2. Leipziger strasse 7-13, Dresden, Nemačka


  Podnosilac zahteva: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo


  Adresa: Milutina Milankovića 19a/II sprat, Beograd- Novi Beograd, Srbija


  Nebilet® Plus 5/12.5, 5 mg/12.5 mg, film tableta nebivolol i hidrolortiazid


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Nebilet Plus 5/12.5 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nebilet Plus 5/12.5

 3. Kako se upotrebljava lek Nebilet Plus 5/12.5

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nebilet Plus 5/12.5

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Nebilet Plus 5/12.5 I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Nebilet Plus 5/12.5 sadrži nebivolol i hidrohlortiazid kao aktivne supstance.


  Nebilet Plus 5/12.5 je kombinacija nebivolola i hidrohlortiazida u jednoj tableti i koristi se za terapiju povišenog krvnog pritiska (hipertenzija). Koristi se umesto dva odvojena leka kod onih pacijenata koji ih već uzimaju istovremeno.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Nebilet Plus 5/12.5


  Lek Nebilet Plus 5/12.5 ne smete koristiti:

  dilataciju (širenje) zenica


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Nebilet Plus 5/12.5

  Uvek uzimajte Nebilet Plus 5/12.5 tačno kao što Vam je lekar rekao. Proverite sa Vašim lekarom ukoliko niste sigurni.


  Uzmite 1 tabletu dnevno sa malo vode, najbolje uvek u isto vreme.

  Nebilet Plus 5/12.5 možete uzimati pre, tokom ili nakon obroka, ili ga možete uzeti nezavisno od obroka.


  Ne preporučuje se primena leka Nebilet Plus 5/12.5 kod dece i adolescenta.

  Ako ste uzeli više leka Nebilet Plus 5/12.5 nego što je trebalo


  Ako ste slučajno uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo, odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta. Najčešći simptomi predoziranja su: veoma spori otkucaji srca (bradikardija), nizak krvni pritisak sa mogućim gubitkom svesti (hipotenzija), gubitak daha kao kod astme (bronhospazam), akutna srčana slabost, često mokrenje sa posledičnom dehidratacijom, mučnina i pospanost, grčevi u mišićima, poremećaji srčanog ritma (pogotovo ako uzimate preparate digitalisa ili lekove za poremećaj srčanog ritma).


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Nebilet Plus 5/12.5


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka Nebilet Plus 5/12.5 u određeno vreme, a to primetite malo kasnije, uzmite tada Vašu uobičajenu dnevnu dozu. Ukoliko je prošlo dosta vremena (na primer nekoliko sati), tako da je veoma blizu trenutak kada treba uzeti sledeću dozu, preskočite zaboravljenu dozu i uzmite sledeću redovnu dozu u uobičajeno vreme. Nemojte da duplirate dozu. Trebalo bi izbegavati preskakanje doze.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Nebilet Plus 5/12.5


  Uvek konsultujte Vašeg lekara pre nego što prekinete sa uzimanjem leka Nebilet Plus 5/12.5 Ukoliko imate nekih pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i lek Nebilet Plus 5/12.5 može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Sledeća neželjena dejstva su prijavljena za nebivolol:


  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  - požutela koža (žutica), zapaljenje žučne kese


  Disajni organi


  Ukoliko neki od neželjenih efekata postane ozbiljan, ili ukoliko primetite bilo koji drugi neželjeni efekat koji nije naveden u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Nebilet Plus 5/12.5


  Držati lek Nebilet Plus 5/12.5 van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 godine.

  Lek Nebilet Plus 5/12.5 se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog, na kutiji i na blisteru. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nebilet Plus 5/12.5


Aktivna supstance je nebivolol 5 mg (u obliku nebivolol-hidrohlorida: 2.5 mg d-nebivolola i 2.5 mg l- nebivolola) i 12.5 mg hidrohlortiazida.


Ostali sastojci su:

Aluminijum lak karminske kiseline Hipromeloza

Celuloza, mikrokristalna


Kako izgleda lek Nebilet Plus 5/12.5 i sadržaj pakovanja


Nebilet Plus 5/12.5 su okrugle, blago bikonveksne, film tablete, svetlo ružičaste boje sa utisnutom oznakom

„5/12.5“ na jednoj strani i utisnutom podeonom crtom na drugoj strani.


Pakovanje od 14 tableta (1 blister sa 14 tableta).

Pakovanje od 28 tableta (2 blistera sa po 14 tableta u svakom).


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Predstavništvo Beograd

Milutina Milankovića 19a/II sprat, Beograd- Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

 1. BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

  Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka


 2. Menarini von-Heyden GmbH

Leipziger strasse 7-13, 01907 Dresden, Nemačka


Napomena:

Na štampanom spoljnom pakovanju leka mora jasno da se označi EAN kod onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Nebilet Plus 5/12.5, film tableta, ukupno 14 kom: 515-01-2386-11-001 od 19.09.2012. Nebilet Plus 5/12.5, film tableta, ukupno 28 kom: 515-01-2387-11-001 od 19.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z