FISKocr

Movalis


UPUTSTVO ZA LEK


Movalis® tablete, 15 mg

Pakovanje:ukupno 20 kom, blister,2 x 10 komProizvođač:


Adresa:

 1. Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

 2. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

 1. Grčka, Koropi, Attiki, 5th km Paiania-Markopoulo

 2. Binger Straße 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Nemačka

  Podnosilac zahteva: Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd

  Adresa: Milentija Popovića 5a, 11070 Beograd, Republika Srbija


  Movalis® 15 mg, tablete meloksikam


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Movalis i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Movalis

 3. Kako se upotrebljava lek Movalis

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Movalis

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MOVALIS I ČEMU JE NAMENJEN


  Movalis sadrži aktivnu supstancu meloksikam. Meloksikam pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), koji se koriste za smanjenje zapaljenja i bola u zglobovima i mišićima.


  Movalis se primenjuje za:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MOVALIS


  Lek Movalis ne smete koristiti:  Ako niste sigurni da li se bilo šta od gore pomenutog odnosi na Vas, molimo da se obratite svom lekaru.


  Kada uzimate lek MOVALIS, posebno vodite računa:


  Upozorenja

  Lekovi, kao što je Movalis mogu biti povezani sa malo povećanim rizikom od srčanog napada (infarkta miokarda) ili moždanog udara (šloga). Rizik je veći sa primenom većih doza i produženim lečenjem. Ne prekoračujte propisanu dozu i dužinu lečenja. Ne koristite Movalis duže nego što Vam je propisano (Vidite deo 3. ”Kako se upotrebljava lek Movalis”).


  Ako imate problema sa srcem, ako ste nekada imali moždani udar ili mislite da ste pod rizikom za ova stanja, morate se o svojoj terapiji posavetovati sa svojim lekarom ili farmaceutom. Na primer ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MOVALIS


  Uvek uzimajte Movalis tačno onako kako Vam jer lekar propisao. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena doza je:


  Naglo pogoršanje osteoartritisa:

  7.5 mg (pola tablete) jednom dnevno. Može se povećati do 15 mg (jedna tableta) jednom dnevno.


  Reumatoidni artritis:

  15 mg (jedna tableta) jednom dnevno. Može se smanjiti do 7.5 mg (pola tablete) jednom dnevno.


  Ankilozirajući spondilitis:

  15 mg (jedna tableta) jednom dnevno. Može se smanjiti do 7.5 mg (pola tablete) jednom dnevno.


  Ove tablete treba progutati sa vodom ili nekim drugim napitkom za vreme jela.


  Ukupna dnevna doza leka Movalis ne treba da pređe 15 mg.


  Ukoliko se bilo šta od navedenog u delu “Kada uzimate lek Movalis, posebno vodite računa” odnosi na Vas, Vaš lekar Vam može smanjiti dozu na 7.5 mg (polovina tablete) jednom dnevno.


  Tablete Movalis ne treba davati deci i adolescentima mlađim od 16 godina.


  Ako Vam se čini da je dejstvo tableta Movalis prejako ili preslabo, ili ako posle nekoliko dana ne osećate nikakvo poboljšanje Vašeg stanja, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Ako ste uzeli više leka MOVALIS nego što je trebalo


  Ako uzmete više leka Movalis nego što je trebalo, odmah se obratite za savet svom lekaru ili farmaceutu ili odmah idite do najbliže bolnice.


  Simptomi povezani sa akutnim predoziranjem NSAIL obično su ograničeni na sledeće:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i MOVALIS može izazvati neželjene reakcije, ali se one ne javljaju kod svih.


  Treba prekinuti primenu lekom MOVALIS i posavetovati se sa lekarom ili najbližom bolnicom ako primetite:


  Bilo koje alergijske reakcije (preosetljivost), koja se može pojaviti u obliku:


  Krvarenja u digestivnom traktu (gastrointestinalno krvarenje), razvoj čira (ulkusa) ili probijanje zida u digestivnom traktu (perforacije) mogu ponekad da budu teški i potencijalno smrtni, posebno kod pacijenata starijeg životnog doba.


  Ukoliko ste već predhodno imali simptome digestivnog trakta usled dugotrajne primene NSAIL-a, odmah potražite savet lekara, posebno ako ste starije životne dobi. Lekar Vas mora pratiti tokom lečenja.


  Ako imate poremećaj vida, ne upravljajte vozilima i ne rukujte mašinama.


  Opšti neželjeni efekti nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL)


  Primena nekih nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL) može biti povezana s malim povećanjem rizika od okluzije arterijskih krvnih sudova (arteijski trombotični događaji), npr. srčani udar (infarkt miokrada) ili moždani udar (šlog), posebno pri višim dozama i u dugotrajnom lečenju.


  Zadržavanje tečnosti (edem), visok krvni pritisak (hipertenzija) i srčana slabost (srčana insuficijencija) su prijavljeni pri lečenju sa NSAIL.


  Najčešće primećeni neželjeni efekti pogađaju digestivni trakt (gastrointestinalni trakt):

  Zabeležena su sledeća neželjena dejstva meloksikama, aktivne supstance leka Movalis:


  Vrlo često: Pogađa više od 1 na 10 pacijenata


  Česta neželjena dejstva: Pogađa 1 do 10 na 100 pacijenata


  Vrlo retka neželjena dejstva: Pogađa manje od 1 na 10 000 pacijenata


  Nije poznata: Učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Neželjena dejstva izazvana nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL), koji još uvek nisu primećeni nakon uzimanja leka Movalis.


  Promene u strukturi bubrega koje dovode do otkazivanja bubrega:


  Ako ma koje od ovih neželjenih dejstava postane teško, ili ako primetite ma koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo da to saopštite svom lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK MOVALIS

  Rok upotrebe


  Rok upotrebe Movalis tableta je 3 godine.


  Lek se ne sme upotrebljavati posle isteka roka koji je označen na blisteru ili pakovanju.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage. Čuvati lek van domašaja dece!

  Lekovi se ne smeju bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Posavetujte se sa farmaceutom kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Movalis

Aktivna supstanaca: Jedna tableta sadrži 15 mg meloksikama Pomoćne supstance:


Kako izgleda lek MOVALIS i sadržaj pakovanja


Tableta

Pakovanje: 2 PVC/PVDC- aluminijumska blistera sa po 10 tableta.

Okrugle tablete sa podeonom crtom, svetložute do limunžute boje; jedna strana tablete je blago ispupčena, oštrih ivica sa utisnutom oznakom proizvođača; s druge strane tablete je podeona crta između dve fasete, a na obe fasete je utisnuta oznaka”77C”. Površina tablete može biti blago hrapava.


Movalis tablete imaju podeonu crtu pa se može deliti na polovine.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole

Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd

Milentija Popovića 5a, 11 070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođači:

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.


Grčka, Koropi,Attiki, 5th km Paiania-Markopoulo i

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Straße 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Nemačka


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. Da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2012..


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Movalis® tableta, 20 x (15mg): 515-01-4107-12-001 od 23.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z