FISKocr

Amoksiklav


UPUTSTVO ZA LEK


Amoksiklav®, 500 mg + 125 mg, film tablete

Pakovanje: bočica staklena, 1 x 15 film tableta


Proizvođač: Lek farmacevtska družba d.d.


Adresa: Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Podnosilac zahteva: Sandoz Pharmaceuticals d.d. Predstavništvo Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Amoksiklav®, 500 mg + 125 mg, film tablete

INN: amoksicilin, klavulanska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Ako ste uzeli više leka Amoksiklav nego što je trebalo


Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Amoksiklav nego što bi trebalo, mogu se javiti znaci kao što su nelagodnost u stomaku (mučnina, povraćanje ili dijareja) ili konvulzije. Razgovarajte sa Vašim lekarom što je pre moguće. Ponesite pakovanje leka sa sobom kako bi lekar znao koji lek ste uzeli.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Amoksiklav


Ukoliko zaboravite da uzmete tabletu leka Amoksiklav , uzmite je čim se setite. Ne uzimajte sledeću dozu suviše rano; potrebno je da prođe najmanje 4 sata između dve doze. Terapiju nastavite prema preporukama koje ste dobili od svog lekara. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Amoksiklav


Ne prekidajte uzimanje ovog leka pre nego što vam lekar odredi, čak i ako se osećate bolje. Ukoliko prekinete terapiju ranije, neke bakterije mogu preživeti i infekcija se može vratiti.

Međutim, ako ste potrošili sve propisane tablete i još uvek se ne osećate dobro, posetite lekara i potražite savet. Ne uzimajte veću dnevnu dozu od one koju Vam je lekar propisao.


Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Amoksiklav , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Okolnosti u kojima je potrebno da budete na oprezu

  Alergijskereakcije


  Ukoliko dođe do pojave nekog neželjenog dejstva

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili

  uznemiravajuće, ili ukoliko primetite pojavu neželjenog dejstva koje nije navedeno u ovom Uputstvu.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK Amoksiklav Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Rok upotrebe

  2 godine.


  Nemojte koristiti lek Amoksiklav posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, na suvom mestu; čuvati u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Amoksiklav


Aktivne supstance su: amoksicilin, trihidrat i kalijum-klavulanat


Amoksiklav®, 500 mg + 125 mg, film tablete

Jedna film tableta sadrži 500 mg amoksicilina u obliku amoksicilin trihidrata i 125 mg klavulanske kiseline u obliku kalijum klavulanata. Odnos iznosi 4:1.


Ostali sastojci su:

Jezgro film tablete

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni Krospovidon

Kroskarmeloza-natrijum Magnezijum-stearat Celuloza, mikrokristalna


Omotač film tablete Hidroksipropilceluloza Etilceluloza

Polisorbat 80

Trietilcitrat

Titan-dioksid (E171) Talk


Kako izgleda lek Amoksiklav i sadržaj pakovanja


Amoksiklav®, 500 mg + 125 mg film tablete: ovalne, bikonveksne film tablete, bele do skoro bele boje.


U kartonskoj kutiji se nalazi 1 staklena bočica (mrko liveno staklo hidrolitičke klase III) sa aluminijumskim, lakiranim zatvaračem sa navojem, sa desikantom stavljenim u bočicu sa tabletama.

U bočici se nalazi 15 film tableta..


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Sandoz Pharmaceuticals d.d. Predstavništvo Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Lek farmacevtska družba d.d. Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za Amoksiklav®, 500mg+125 mg film tablete: 515-01-2748-10-001 od 14.04.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z