FISKocr

Izopamil


UPUTSTVO ZA LEK


Izopamil® film tableta, 80 mg,

Pakovanje: ukupno 45 kom, blister, 3 x 15 kom


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Srbija


Broj rešenja: 515-01-00244-13-003 od 12.11.2013. za lek Izopamil® film tableta, 45 x (80mg)


Izopamil® 80 mg, film tableta verapamil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Izopamil i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Izopamil

 3. Kako se upotrebljava lek Izopamil

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Izopamil

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Izopamil I ČEMU JE NAMENJEN


  Izopamil pripada grupi lekova koji se zovu blokatori kalcijumskih kanala. Blokatori kalcijumskih kanala menjaju količinu kalcijuma koja ulazi u mišićne ćelije srca i krvnih sudova. Time se menjaju snaga i brzina kojom Vaše srce radi. Lek takođe širi krvne sudove, tako da krv može lakše kružiti telom. Time se povećava priliv kiseonika u srčani mišić i snižava Vaš krvni pritisak.

  Izopamil film tablete služe za lečenje

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Izopamil


  Obavestite svog lekara o svim medicinskim problemima i alergijama koje trenutno imate ili ste ranije imali.


  Broj rešenja: 515-01-00244-13-003 od 12.11.2013. za lek Izopamil® film tableta, 45 x (80mg)


  Lek Izopamil ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Izopamil


  Broj rešenja: 515-01-00244-13-003 od 12.11.2013. za lek Izopamil® film tableta, 45 x (80mg)


  Uvek uzimajte lek Izopamil na način koji Vam je propisao lekar. Ukoliko niste sigurni u to kako se koristi lek, proverite sa lekarom ili farmaceutom.

  Tablete treba progutati sa malo vode. Tablete uzimajte u toku ili nedugo posle jela. Progutajte ih cele; nemojte ih mrviti ni žvakati.

  Broj tableta koje trebate uzeti zavisi od bolesti od koje se lečite.

  Odrasli

  Hipertenzija (povišen krvni pritisak)

  Uobičajena doza kod hipertenzije je 40 do 120 mg tri do četiri puta dnevno. Maksimalna doza iznosi 480 mg dnevno, u podeljenim dozama, prema preporuci lekara.

  Angina (bol u grudima)

  Doziranje kod angine iznosi 80 do 120 mg tri do četiri puta dnevno.

  Poremećaji srčanog ritma

  Uobičajena doza iznosi 40 do 120 mg tri do četiri puta dnevno.


  Ako ste uzeli više leka Izopamil nego što je trebalo


  Odmah se obratite Vašem lekaru ili otiđite u najbližu hitnu bolničku službu. Ponesite tablete sa sobom i pokažite ih lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Izopamil


  Potrudite se da uzimate lek Izopamil na način koji Vam je propisan.

  Ukoliko propustite da uzmete dozu, uzmite je odmah čim to primetite, osim ukoliko je već skoro vreme za sledeću dozu. U tom slučaju nemojte ni uzimati izostavljenu dozu. Nemojte nikad uzimati duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Izopamil


  Lek Izopamil može lečiti Vaše oboljenje samo ako ovaj lek koristite u kontinuitetu. Važno je da nastavite sa uzimanjem leka Izopamil onoliko dugo koliko je to propisao lekar. Ukoliko prestanete sa uzimanjem leka, Vaše oboljenje se može pogoršati. Nemojte prestati da koristite lek zato što se osećate bolje.


  Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi upotrebe ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Broj rešenja: 515-01-00244-13-003 od 12.11.2013. za lek Izopamil® film tableta, 45 x (80mg)


  Lek Izopamil kao i drugi lekovi, može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ukoliko tokom primene leka primetite bilo kakav neuobičajen simptom, obavestite lekara o tome.


  Ukoliko primetite bilo koji od sledećih simptoma odmah se javite lekaru:

 5. KAKO ČUVATI LEK Izopamil Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Rok upotrebe


  Broj rešenja: 515-01-00244-13-003 od 12.11.2013. za lek Izopamil® film tableta, 45 x (80mg)


  5 godina.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Izopamil


Sadržaj aktivnih supstanci:

1 film tableta sadrži 80 mg verapamil-hidrohlorida.

Sadržaj pomoćnih supstanci: sadržaj jezgra tablete:

kukuruzni skrob; kalcijum-fosfat; krospovidon; povidon K-25; celuloza, mikrokristalna; magnezium- stearat.

sadržaj film obloge tablete:

hipromeloza E-5; makrogol 6000; gvožđe (III)-oksid žuti (E172); boja Quinoline Yellow (E104); titan-dioksid (E171); talk.


Kako izgleda lek Izopamil i sadržaj pakovanja


Izgled:

Okrugle bikonveksne filmom obložene tablete žute boje, na prelomu bele boje.


Pakovanje:

45 film tableta (3 blistera)


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Broj rešenja: 515-01-00244-13-003 od 12.11.2013. za lek Izopamil® film tableta, 45 x (80mg)


Avgust, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole: 515-01-00244-13-003 od 12.11.2013.


Broj rešenja: 515-01-00244-13-003 od 12.11.2013. za lek Izopamil® film tableta, 45 x (80mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z