Moozeeck

NEXIUM


UPUTSTVO ZA LEK


Nexium®, gastrorezistentna tableta, 20 mg Pakovanje: ukupno 7 gastrorezistentnih tableta, blister, 1 x 7 gastrorezistentnih tableta


Nexium®, gastrorezistentna tableta, 20 mg Pakovanje:ukupno14gastrorezistentnihtableta,blister, 2x7gastrorezistentnihtableta


Nexium®, gastrorezistentna tableta, 40 mg Pakovanje: ukupno 7 gastrorezistentnih tableta, blister, 1 x 7 gastrorezistentnih tableta


Nexium®, gastrorezistentna tableta, 40 mg Pakovanje: ukupno 14 gastrorezistentnih tableta, blister, 2 x 7 gastrorezistentnih tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanjeProizvođač/adresa:


Proizvođač/adresa: Proizvođač/adresa:

Corden Pharma GmbH,

Otto-Hahn-Strasse, 68723, Plankstadt, Nemačka AstraZeneca AB,

151 85 Södertalje, Gartunavagen, Švedska


AstraZeneca UK Limited,

Macclesfield, Cheshire, Silk Road Business Park, Velika Britanija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo AstraZeneca UK Limited

Adresa: Augusta Cesarca 12, Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Nexium®, 20 mg, gastrorezistentna tableta

Nexium®, 40 mg, gastrorezistentna tableta

INN esomeprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek NEXIUM i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek NEXIUM

 3. Kako se upotrebljava lek NEXIUM

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek NEXIUM

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NEXIUM I ČEMU JE NAMENJEN


  Nexium sadrži supstancu koja se zove esomeprazol i pripada grupi jedinjenja pod imenom inhibitori protonske pumpe. Nexium deluje tako što smanjuje lučenje želudačne kiseline.


  Nexium se upotrebljava:


  Kod odraslih i dece starije od 12 godina:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NEXIUM


  Lek NEXIUM ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NEXIUM


  Uvek uzimajte lek Nexium tačno onako kako Vam je savetovao lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite još jednom sa svojim lekarom ili farmaceutom.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek Nexium može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne jave kod svakog.


  Ukoliko primetite neko od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava, prestanite da uzinate Nexium i javite se odmah svom lekaru:


  Nexium u veoma retkim slučajevima može da, svojim delovanjem na bela krvna zrnca, dovede do oslabljenja imunog sistema. Ukoliko imate infekciju sa simptomima kao što su povišena temperatura sa teškom malaksalošću, ili povišenu temperaturu sa simptomima lokalne infekcije kao što su bol u vratu, grlu ili ustima ili teškoće prilikom mokrenja, morate konsultovati svog lekara što je pre moguće kako bi se isključio nedostatak belih krvnih zrnaca (agranulocitoza). Neophodno je da tom prilikom date podatke o lekovima koje uzimate.


  Nemojte brinuti zbog ovog spiska neželjenih dejstava. Možda nećete dobiti bilo koje od njih. Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili primetite neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK NEXIUM


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja dece.


  Čuvati na temperaturi do 30°C. Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek NEXIUM


Aktivna supstanca je esomeprazol-magnezijum,trihidrat.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole


Predstavništvo AstraZeneca UK Limited Augusta Cesarca 12, Beograd, Srbija


Proizvođač


Corden Pharma GmbH, Otto-Hahn-Strasse, 68723, Plankstadt, Nemačka AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Gartunavagen, Švedska

AstraZeneca UK Limited, Macclesfield, Cheshire, Silk Road Business Park, Velika Britanija


Napomena:


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Nexium®, gastrorezistentne tablete, 7 x (20mg): 515-01-5280-12-001 od 14.02.2013.

Nexium®, gastrorezistentne tablete, 14 x (20mg): 515-01-5282-12-001 od 14.02.2013.

Nexium®, gastrorezistentne tablete, 7 x (40mg): 515-01-5283-12-001 od 14.02.2013.

Nexium®, gastrorezistentne tablete, 14 x (40mg): 515-01-5285-12-001 od 14.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z