FISKocr

Myconafine


UPUTSTVO ZA LEK


Myconafine®, tablete, 250mg

Pakovanje: blister, 1 x 14 tableta


Proizvođač: Actavis Ltd


Adresa: B 16 Bulebel, Industrial Estate , Zejtun, Malta

Podnosilac zahteva: Actavis d.o.o.

Adresa: Đorđa Stanojevića 12, 11070 N.Beograd, Srbija


Myconafine®, 250mg, tableta terbinafin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Myconafine i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Myconafine

 3. Kako se upotrebljava lek Myconafine

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Myconafine

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MYCONAFINE I ČEMU JE NAMENJEN


  Terbinafin, aktivna supstanca u leku Myconafin, deluje antigljivično. Myconafin se koristi za lečenje velikog broja gljivičnih infekcija kože i noktiju.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MYCONAFINE


  Lek Myconafine ne smete koristiti:


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Primena leka Myconafine u periodu trudnoće i dojenja

  Ne koristiti Myconafine u periodu trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka Myconafine na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Kod nekih osoba se javio osećaj nesvesti ili vrtoglavice tokom uzimanja leka Myconafine. Ako se ovako osećate, upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama se ne preporučuje.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MYCONAFINE


  Doktor će odlučiti koju dozu leka Myconafine treba uzeti. Uvek uzmite lek onako kako Vam je lekar preporučio. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena doza za odrasle, uključujući i starije osobe, je 250 mg jednom dnevno.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i lek Myconafine može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Neželjeni efekti su obično blagi i umereni i ne traju dugo.


  Ozbiljna neželjena dejstva:

  Prekinite sa uzimanjem leka i odmah se obratite lekaru ako uočite neki od sledećih simptoma:

 5. KAKO ČUVATI LEK MYCONAFINE

  Rok upotrebe

  3 godine.

  Lek se ne može upotrebiti posle isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju leka.


  Čuvanje

  Držati lek van domašaja i vidokruga dece!

  Čuvati u originalnom pakovanju.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Myconafine.


Aktivna supstanca:

Jedna tableta sadrži 250 mg terbinafina u obliku terbinafin-hidrohlorida.


Ostali sastojci: celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; hipromeloza (HPMC 5cps); magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Myconafine i sadržaj pakovanja

Okrugle, ravne, fasetirane tablete bele boje, sa utisnutom podeonom crtom sa obe strane između dva bočna useka; sa jedne strane podeona crta je između oznaka T I 1.


Pakovanje: Jedan blister (PVC/PVDC/aluminijum) sa 14 tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

Actavis d.o.o., Đorđa Stanojevića 12, 11070 N.Beograd, Srbija


Proizvođač

Actavis Ltd, B16 Bulebel Industrial Estate, Zejtun, Malta Ovo uputstvo je poslednji put odobreno: Decembar 2012. Režim izdavanja leka

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole


Myconafine, 250mg, tableta 515-01-5332-12-001 od 07.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z