FISKocr

Didermal mast


UPUTSTVO ZA LEK


Didermal® 0,5 mg/g + 1 mg/g, mast Pakovanje:tuba,1x15 g


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Srbija


Didermal® 0,5 mg/g + 1 mg/g, mast betametazon, gentamicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Didermal mast i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Didermal mast

 3. Kako se upotrebljava lek Didermal mast

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Didermal mast

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Didermal mast I ČEMU JE NAMENJEN


  Didermal mast u svom sastavu sadrži kombinaciju dve aktivne supstance, betametazon dipropionata i gentamicin sulfata. Betametazon dipropionat pripada grupi lekova koji se zovu topikalni kortikosteroidi, a koji lokalno primenjeni na kožu smanjuju crvenilo i svrab, simptome koji nastaju usled različitih bolesti kože. Gentamicin je antibiotik širokog spektra iz grupe aminoglikozida za lokalnu upotrebu, koji leči bakterijske infekcije izazvane mikroorganizmima osetljivim na gentamicin.


  Didermal mast se primenjuje za lečenje bolesti kože koje reaguju na lokalnu terapiju kortikosteroidima, a koje su primarno ili sekundarno inficirane bakterijama, odnosno primenjuje se i kada postoji mogućnost nastanka takvih infekcija uključujući ekcem (oboljenje kože praćeno svrabom i crvenilom), dermatitis (zapaljenje kože) i psorijazu (oboljenje kože praćeno pojavom roze ili srebrnkastih ljuspica na laktovima, kolenima, glavi i drugim delovima tela, koje su praćene svrabom).


  Didermal mast može da se primenjuje kod odraslih, adolescenata i dece starije od 1 godine.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Didermal mast


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Didermal mast ne smete upotrebljavati ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Didermal mast


  Uvek primenjujte lek Didermal mast tačno onako kako Vam je lekar odredio. Proverite sa svojim lekarom

  ili farmaceutom, ukoliko niste sigurni u način primene. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa svojim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Lek Didermal mast je namenjen isključivo za lokalnu primenu u terapiji hroničnih kožnih bolesti, tj. suvih, ljuspastih, orožalih promena. Lek Didermal mast primenjujte samo na čistu i suvu kožu.


  Mast nanosite samo na čistu i suvu kožu. Pre i posle primene leka dobro operite ruke.


  Količinu preparata Didermal mast, koja je potrebna da bi se pokrila bolesna površina kože, nanesite dva puta dnevno u tankom sloju, laganim utrljavanjem. Češća primena leka se preporučuje na mestima sa kojih se preparat tokom normalnih aktivnosti lako uklanja (kao što su dlanovi i tabani).


  Lečenje traje do nestanka simptoma, što zavisi od vrste i trajanja bolesti (akutna stanja 2-5 dana, hronične bolesti 2-3 nedelje). Kod hroničnih bolesti lečenje treba nastaviti uz stalni nadzor lekara još 3-7 dana nakon nestanka svih simptoma, kako bi se sprečila ponovna pojava bolesti (recidiv).


  Deca

  Zbog veće površine kože u odnosu na telesnu masu i nedovoljno razvijenog rožnatog sloja, kod dece može doći do resorpcije proporcionalno veće količine betametazona pri lokalnoj primeni, a shodno tome i do ispoljavanja sistemske toksičnosti. Ne preporučuje se primena masti ispod pelena (naročito plastičnih), jer imaju okluzivno dejstvo i mogu da pojačaju resorpciju aktivnih supstanci. Primena leka kod dece mora biti ograničena na najkraće moguće vreme.


  Trajanje lečenja

  Trajanje lečenja po pravilu ne treba da bude duže od 3 nedelje.


  Ako ste naneli više leka Didermal mast nego što je trebalo


  U slučaju da Vi ili Vaše dete progutate lek Didermal mast, neće doći do neželjenih dejstava. Međutim, ako ste ipak zabrinuti, javite se svom lekaru.


  U slučaju kada Didermal mast nanosite na velike površine oštećene i, kao posledica toga, propustljivije kože tokom dužeg vremenskog perioda (više od 3 nedelje) i uz primenu zavoja, kao i kada ga dugotrajno primenjujete kod dece, može doći do njegove pojačane resorpcije u krvotok i ispoljavanja sistemskog dejstva - slabljenje funkcije hipotalamo-hipofizno-nadbubrežne osovine sa zastojem rasta i pojavom intrakranijalne hipertenzije (povišenje pritiska unutar lobanje) koja se javlja samo kod dece, Cushing-ovog sindroma, hiperglikemije (porast nivoa šećera u krvi), glukozurije (pojava šećera u mokraći). Znaci slabljenja spomenute osovine kod dece uključuju usporenje rasta, smanjeno povećanje telesne mase, smanjenje kortizola (hormon nadbubrežne žlezde) u plazmi i mokraći, kao i izostanak odgovora na ACTH (hormon hipofize) stimulaciju. Intrakranijalna hipertenzija manifestuje se ispupčenjem fontanela, glavoboljom i obostranim otokom očnog živca.

  Lečenje predoziranja je simptomatsko, uz uobičajene mere za održavanje normalne funkcije organizma, s tim

  da je potrebno odmah obustaviti primenu leka.


  Ako ste zaboravili da primenite lek Didermal mast


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste zaboravili da primenite lek u određeno vreme, učinite to čim se setite i nastavite sa primenom onako kako Vam je Vaš lekar propisao.


  Ako naglo prestanete da primenjujete lek Didermal mast


  Nije primenljivo.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Didermal mast, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Didermal mast može da prouzrokuje sledeće lokalne neželjene reakcije na mestu primene: crvenilo, peckanje,

  pojavu plikova, ljuštenje kože, otok, svrab, žarenje, osip, suva koža, zapaljenje korena dlake (folikulitis),

  prekomerna maljavost (hipertrihoza), hipopigmentacija (bele mrlje koje nastaju kao posledica smanjenja količine pigmenta melanina u koži), alergijski kontaktni dermatitis (crvenilo, otok i zapaljenjski mehurići na koži), sekundarne infekcije kože, smanjenje sadržaja kolagena u potkožnom tkivu što može prouzrokovati istanjenje kože, pojavu strija, ekhimoza (tačkasta krvarenja u koži) i teleangiektazija (vidljivo proširenje kapilara u koži). Pojava neželjenih reakcija je češća kod odojčadi i dece.


  Lokalna neželjena dejstva na gentamicin manifestuju se najčešće u vidu reakcije preosetljivosti na koži, koja se karakteriše pojavom osipa, svraba, crvenila, otoka ili drugih znakova iritacije koji nisu bili prisutni pre početka lečenja.


  Sistemska neželjena dejstva se veoma retko javljaju, uglavnom kao posledica predoziranja i obično nestaju odmah posle prekida lečenja. Količina betametazona u leku retko može pri pravilnoj primeni da dovede do pojave sistemskih neželjenih dejstava. Jedino u slučaju da se lek nanosi na velike površine oštećene, a samim tim i propustljive kože, ako se koristi duži vremenski period, ispod okluzije ili ako se primenjuje kod dece i bolesnika sa oštećenom funkcijom jetre, može doći do pojave sistemskih neželjenih efekata koji podrazumevaju: slabljenje funkcije osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žlezda (gubitak apetita, gubitak težine, umor, malaksalost, osećaj slabosti ili nesvestice tokom dužeg stajanja ili naglog ustajanja, poremećaji menstruacije), zaostajanje u rastu i porast intrakranijalnog pritiska kod dece (povišenje pritiska unutar lobanje), loše podnošenje šećera (smanjenje tolerancije) i povećan nivo šećera u krvi (žeđ i učestalo mokrenje), Cushing-ov sindrom (karakteristično okruglo lice, neuobičajen umor, malaksalost, depresija, nepravilnosti u menstrualnom ciklusu, smanjenje seksualne želje (smanjenje libida).


  Poremećaji sluha i sistema za ravnotežu (oštećenje sluha, zujanje u ušima) se javljaju izuzetno retko i to u slučaju potpune resorpcije gentamicina i kod bolesnika sa poremećenom funkcijom bubrega. Ova neželjena dejstva se javljaju češće kod bolesnika koji koriste i druge lekove koji toksično deluju na sluh i bubrege ili kod


  bolesnika sa poremećenom funkcijom bubrega.


  Ukoliko se lek Didermal mast primenjuje u oko ili u blizini oka može doći do pojave glaukoma (povišen očni pritisak), gljivične infekcije oka ili zamućenja vida.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Didermal mast


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine


  Nemojte koristiti lek Didermal mast posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Posle prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju, najduže 28 dana.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Didermal mast


Sadržaj aktivnih supstanci:

1 g masti sadrži 0,5 mg betametazona (u obliku betametazondipropionata) i 1 mg gentamicina (u obliku gentamicin - sulfata)


Sadržaj pomoćnih supstanci:

parafin, beli, meki; parafin, tečni, laki; parafin, čvrsti; izopropilmiristat


Kako izgleda lek Didermal mast i sadržaj pakovanja


Izgled:

Homogena mast, skoro bele boje.


Pakovanje:

tuba sa 15 g masti.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Avgust 2013.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01942-13-001 od 18.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z