FISKocr

Alopres


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Alopres®, tableta, 5 mg i 10 mg, Pakovanje: blister, 2x10 tableta i blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: Zdravlje A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Zdravlje A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Alopres®, 5 mg, tableta Alopres®, 10 mg, tableta INN: amlodipin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Alopres i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alopres

 3. Kako se upotrebljava lek Alopres

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Alopres

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALOPES I ČEMU JE NAMENJEN


  Alopres pripada grupi lekova pod imenom blokatori kalcijumovih kanala.


  Ovaj lek se koristi ua lečenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzije), ili određenog tipa bola u grudima pod imenom angina, uključujući hroničnu stabilnu anginu i retke oblike ove bolesti kao što je Prinzmetalova ili varijantna angina.


  Kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom ovaj lek deluje tako što opušta krvne sudove i omogućava da krv lakše prolazi kroz njih. Kod pacijenata sa anginom Alopres poboljšava dotok krvi u srčani mišić koji na taj način dobija više kiseonika i time se sprečava bol u predelu grudi. Ovaj lek ne može omogućiti trenutno olakšanje i prestanak bola u grudima koji se javlja usled angine.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALOPES


  Lek Alopres ne smete koristiti:  Kada uzimate lek Alopres, posebno vodite računa:


  Posavetujte se sa lekarom ukoliko imate ili ste imali neko od sledećih stanja:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ALOPES


  Lek Alopres uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Uobičajena početna doza kod povišenog krvnog pritiska i angine je 5 mg jednom dnevno, a može se povećavati do maksimalne doze od 10 mg dnevno.

  Pri istovremenoj primeni tiazidnih diuretika, beta-blokatora i inhibitora angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitora) nije potrebno prilagođavanje doze amlodipina.

  Preporučuje se uzimanje leka svakoga dana u isto vreme sa malo vode. Ne uzimajte lek a Alopres sa sokom od grejpfruta.


  Deca

  Ne preporučuje se primena leka Alopres kod dece mlađe od 18 godina.


  Ako ste uzeli više leka Alopres nego što je trebalo


  U slučaju uzimanja veće doze leka od preporučene, odmah se obratite lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Alopres


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Alopres, preskočite tu dozu. Uzmite sledeću dozu u predviđeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Alopres


  Lekar će Vas posavetovati koliko dugo treba da uzimate lek. Ukoliko prekinete sa primenom leka može doći do pogoršanja Vašeg stanja.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Alopres , kao i drugi lekovi može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Obratite se lekaru odmah ukoliko osetite neki od sledećih simptoma nakon primene ovog leka. Iako se retko javljaju simptomi mogu biti ozbiljni.  Učestalost nepoznata (ne može se ustanoviti na osnovu dostupnih podataka):


  -kožni pseudolimfom.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ALOPES®


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 (tri) godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece.

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Alopres®


Aktivna supstanca:

Jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipin-besilata) Jedna tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipin-besilata).


Pomoćne supstance: Celuloza, mikrokristalna; Kukuruzni skrob;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni;

Povidon K-30, Magnezijum- stearat.


Kako izgleda lek Alopres®i sadržaj pakovanja

Okrugla, ravna tableta, bele boje sa podeonom crtom na jednoj strani. Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Alu /PVC/PVDC /blister sa 10 tableta

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa 20 tableta (2 blistera sa po 10 tableta) i uputstvo i kartonska kutija sa 30 tableta (3 blistera sa po 10 tableta) i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Zdravlje A.D. Leskovac, Vlajkova 199, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Alopres®, tableta, 5mg (2x10 kom): 515-01-5416-10-001 od 20.05.2011. Alopres®, tableta, 10mg (2x10 kom): 515-01-5417-10-001 od 20.05.2011. Alopres®, tableta, 5mg (3x 10 kom): 515-01-4347-10-004 od 25.05.2011. Alopres®, tableta, 10mg (3x10 kom): 515-01-4348-10-004 od 25.05.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z