FISKocr

Metadon Molteni


UPUTSTVO ZA LEK


§ Metadon Molteni oralni rastvor, 1 mg/ml

Pakovanje: boca plastična, 1 x 20 ml Pakovanje: boca plastična, 1 x 40 ml Pakovanje: boca plastična, 1 x 60 ml Pakovanje: boca plastična, 1 x 100 ml


Proizvođač: L. Molteni & C dei F lli Alitti Società di Esercizio SpA


Adresa: Strada Statale 67, Fraz. Granatieri 50018 Scandicci (Firenze), Italija

Podnosilac zahteva: Providens d.o.o.

Adresa: Alekse Nenadovića 24, Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik § Metadon Molteni 1 mg/ml, oralni rastvor

INN metadon


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Metadon Molteni i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Metadon Molteni

 3. Kako se upotrebljava lek Metadon Molteni

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Metadon Molteni

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK METADON MOLTENI I ČEMU JE NAMENJEN


  Metadon Molteni 1 mg/ml oralni rastvor

  Lek Metadon Molteni spada u grupu opioidnih analgetika. Koristi se za odvikavanje od zavisnosti od opijata ili za otklanjanje umerenih do jakih bolova. Aktivna supstanca je metadon- hidrohlorid.

  1 ml oralnog rastvora sadrži 1 mg metadon- hidrohlorida.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK METADON MOLTENI


  Lek Metadon Molteni ne smete koristiti:


  -ako ste alergični (preosetljivi) na metadon ili na druge sastojke u preparatu (videti odeljak 6)

  Alergijska reakcija može da uključi, osip,svrab i otežano disanje

  -ako imate teških problema sa disanjem ili astmu. Ne smete koristiti ovaj lek u toku napada astme.

  -ako imate povišen intrakranijalni pritisak ili povredu glave

  -ako ste na terapiji inhibitorima monoaminooksidaze (MAO), lekovima koji se koriste za lečenje depresije ili ako ste ih uzimali u protekle dve nedelje (videti Primena drugih lekova)

  ako ste zavisni od bilo kojih drugih droga

  u toku porođaja


  Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, ne smete uzimati ovaj lek. Ako niste sigurni, posavetujte se sa lekarom.


  Lek Metadon Molteni se ne sme davati deci.


  Kada uzimate lek Metadon Molteni, posebno vodite računa:  Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, posavetujte se sa Vašim lekarom pre uzimanja leka Metadon Molteni.


  Uzimanje leka Metadon Molteni sa hranom ili pićima


  Prisustvo hrane ne utiče na dejstvo leka Metadon Molteni. U toku terapije ovim lekom izbegavajte akohol, obzirom da lek Metadon Molteni izaziva pospanost koja se pojačava pri istovremenoj primeni alkohola. U toku terapije lekom Metadon Molteni nemojte da pijete sok od grejpfruta jer on može da promeni dejstvo leka.


  Primena leka Metadon Molteni u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Trudnoća

  Ako ste u drugom stanju ili mislite da ste u drugom stanju, posavetujte se sa lekarom pre uzimanja leka

  Metadon Molteni. Ako radite test na trudnoću, obratite pažnju s obzirom da lek Metadon Molteni može uticati na rezultate testa. Ovaj lek ne treba uzimati u toku porođaja.


  Dojenje

  Nemojte dojiti ukoliko uzimate lek Metadon Molteni.


  Uticaj leka Metadon Molteni na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  ▲§ Lek Metadon Molteni može u značajnoj meri smanjiti Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama za vreme primene i nakon prestanka terapije. Nemojte upravljati motornim vozilima i rukovati mašinama dok Vam lekar ne potvrdi da je bezbedno.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Metadon Molteni

  Lek Metadon Molteni sadrži natrijum- benzoat kao pomoćnu supstancu koji može uzrokovati alergijske reakcije. Ako vam je lekar rekao da imate bolest tzv. nepodnošenja nekih šećera, pre nego što počnete uzimati ovaj lek posavetujte se sa svojim lekarom. Ovaj lek sadrži 40 mg saharoze na 100 ml. O tome treba voditi računa kod bolesnika koji imaju šećernu bolest. Lek Metadon Molteni sadrži malu količinu etanola (alkohola), manje od 100 mg na 100 ml. Lek Metadon Molteni sadrži glicerol: u najvišim dozama, može uzrokovati glavobolju, želudačne

  tegobe i proliv.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK METADON MOLTENI


  Lek Metadon Molteni uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek Metadon Molteni je namenjen oralnoj primeni. U 1 ml leka nalazi se 1 mg metadon- hidrohlorida.


  Odrasli

  Zavisnost


  Deca

  Ovaj lek se ne sme davati deci.


  Ako imate utisak da je delovanje leka Metadon Molteni prejako ili preslabo, potražite savet lekara ili farmaceuta.


  Ako ste uzeli više leka Metadon Molteni nego što je trebalo


  Obratite se Vašem lekaru ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu. Ponesite pakovanje leka sa sobom. Simptomi predoziranja uključuju depresiju disanja, izrazitu somnolenciju koja progredira do stupora ili kome (stepeni smanjenja svesti), maksimalno sužene zenice, mlitavost skeletnih mišića, hladnu i vlažnu kožu i nekada usporen rad srca i pad krvnog pritiska. U teškom predoziranju javlja se prestanak disanja, cirkulatorni kolaps, srčani zastoj i smrt.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Metadon Molteni


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu, uzmite sledeću dozu leka Metadon Molteni prema propisanom režimu doziranja.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Metadon Molteni

  Nemojte da prestanete sa uzimanjem leka Metadon Molteni bez savetovanja sa lekarom, čak iako se osećate bolje.

  Lekar će Vam postepeno smanjivati dozu leka Metadon Molteni, obzirom da nagli prekid terapije može izazvati simptome obustave leka.


  U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primenom leka Metadon Molteni, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Metadon Molteni, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Moguća neželjena dejstva:


  Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata)

 5. KAKO ČUVATI LEK METADON MOLTENI


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe pre otvaranja:

  3 godine.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja (samo za 100 ml):

  12 meseci.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Uslovi čuvanja:

  Bočice od 20 ml, 40 ml, 60 ml, 100 ml se čuvaju u originalnom pakovanju (kartonskoj kutiji), radi zaštite od svetlosti


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Metadon Molteni


Metadon Molteni 1 mg/ml oralni rastvor sadrži:


1 ml oralnog rastvora sadrži 1 mg metadon- hidrohlorida.

Pomoćne supstance su: saharoza, glicerol, natrijum- benzoat (E211), limunska kiselina, monohidrat, aroma limuna (uključujući citropten, citral i etanol) i voda, prečišćena.


Bistar, bezbojan ili žućkast, sirupast rastvor, ukus na limun.


Kako izgleda lek Metadon Molteni i sadržaj pakovanja


Pakovanje 20 ml, 40 ml, 60 ml: smeđa PVC bočica sa sigurnosnim zatvaračem koji se sastoji od:


100 ml: smeđa PVC bočica sa sigurnosnim zatvaračem koji se sastoji od:

Na zatvaraču se nalazi dozer (u obliku plastične čašice), graduisan od 5 ml do 30 ml.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Providens d.o.o., Alekse Nenadovića 24, Beograd, Srbija


Proizvođač:

L.Molteni & C. Dei F.lli Alitti Societa di Esercizio S.p.A.

Strada Statale 67, Fraz. Granatieri 50018 Scandicci (Firenze), Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo na lekarski recept u dva primerka, shodno propisima o lekovima koji sadrže opojne droge.


Broj i datum dozvole:

▲§ Metadon MOLTENI 1 mg/ml oralni rastvor, boca plastična, 1 x 20 ml -515-01-3918-10-001

▲§ Metadon MOLTENI 1 mg/ml oralni rastvor, boca plastična, 1 x 40 ml -515-01-3919-10-001

▲§ Metadon MOLTENI 1 mg/ml oralni rastvor, boca plastična, 1 x 60 ml -515-01-3920-10-001

▲§ Metadon MOLTENI 1 mg/ml oralni rastvor, boca plastična, 1 x 100 ml -515-01-3921-10-001

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z