FISKocr

Calgel


UPUTSTVO ZA LEK


Calgel®, gel za desni, 0.33% + 0.1%


Pakovanje: ukupno 10g, tuba, 1x10g


Proizvođač: GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A.


Adresa: ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Poljska


Podnosilac zahteva: GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED - PREDSTAVNIŠTVO


Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Calgel®, 0.33% + 0.1%, gel za desni

lidokain, cetilpiridinijum-hlorid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Calgel, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Calgel i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Calgel

 3. Kako se upotrebljava lek Calgel

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Calgel

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CALGEL I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Calgel, olakšava tegobe koje se javljaju prilikom nicanja zuba. Lokalni anestetik (lidokain) koji se nalazi u leku Calgel pomaže u ublažavanju bola koji se javlja pri nicanju zuba i smirivanju desni odojčadi. Takođe, lek sadrži i blagi antiseptik (cetilpiridinijum-hlorid) koji pomaže u sprečavanju infekcije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CALGEL

  Lek Calgel je pogodan za primenu kod većine dece, ali se kod neke dece ipak ne sme koristiti. Ukoliko niste sigurni da li se navedeno odnosi na Vaše dete, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Lek Calgel ne smete koristiti:

  Nemojte primenjivati lek Calgel Vašem detetu


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CALGEL


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi lek Calgel može dovesti do pojave neželjenih dejstava, mada su ona retka i uglavnom blaga.


  Ukoliko se kod Vašeg deteta pojavi bilo šta od navedenog, prestanite sa primenom leka i odmah potražite medicinsku pomoć:


  Ukoliko se kod Vašeg deteta pojavi bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu, ili ukoliko niste sigurni, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu


  Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije


  Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  fax: +381 (0)11 39 51 131


  website: www.alims.gov.rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK CALGEL

  Čuvati izvan domašaja dece.


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe neotvorenog leka je 3 godine.

  Rok upotrebe leka posle prvog otvaranja je 28 dana, na temperaturi do 25°C.


  Lek ne koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan naznačenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati u originalnom pakovanju, dobro zatvoreno, na temperaturi do 25°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Calgel

Aktivne supstance leka su lidokain-hidrohlorid i cetilpiridinijum-hlorid.

Jedan gram gela sadrži 3.3mg lidokain-hidrohlorida i 1mg cetilpiridinijum-hlorida.


Ostali sastojci leka su: sorbitol, 70% rastvor (nekristališući); ksilitol; etanol 96%; glicerol; hidroksietilceluloza 5000 cps; polietilenglikol-40 hidrogenizovanog ulja ricinusa; hidroksipolietoksidodekan; makrogol 300; daharin-natrijum; levomentol; aroma: Herbal Flavor; boja: Karamel (E150); natrijum-citrat; limunska kiselina, monohidrat; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Calgel i sadržaj pakovanja

Gel je žućkastosmeđe boje, karakterističnog mirisa. Homogen gel, bez grudvica i stranih čestica je u

fleksibilnoj aluminijumskoj tubi od 10 g, lakiranoj sa unutrašnje strane, sa otvorom prekrivenim zaštitnom membranom i zatvorenom polipropilenskim zatvaračem.


U kartonskom pakovanju se nalazi 1 tuba i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED - PREDSTAVNIŠTVO

Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A.

ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Poljska Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Jun, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-01185-14-001 od 28.10.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z