FISKocr

CERSON


UPUTSTVO ZA LEK


CERSON tablete, 5 mg Pakovanje: blister, 1 x 10 tableta Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.


Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

CERSON®, 5 mg tablete


INN

nitrazepam


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek CERSON® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CERSON®

 3. Kako se upotrebljava lek CERSON®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek CERSON®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CERSON® I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek CERSON sadrži aktivnu supstancu nitrazepam koja pripada grupi lekova koji se zovu benzodiazepini. Lek CERSON se koristi za kratkotrajno lečenje nesanice (insomnia).

  Benzodiazepini se primenjuju samo kod teških, onesposobljavajućih poremećaja, kao i kod osoba koje su izložene ekstremnoj uznemirenosti, brizi, konfliktu, umoru i stresu.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CERSON®

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

  Nemojte uzimati lek CERSON® ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CERSON®

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek CERSON. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Uvek uzimajte lek CERSON tačno onako kako Vam je Vaš lekar propisao. On će propisati dozu prikladnu za Vas. Ukoliko niste sigurni kako da uzimate ovaj lek, neophodno je da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Doza koju će Vaš lekar da Vam propiše, zavisi od prirode Vaše bolesti, Vaše reakcije na lek, uzrasta i telesne težine. Vaš lekar će odrediti najnižu dozu koja će imati dejstvo na Vaše simptome. Možda nećete morati da uzimate lek svako veče. Lečenje treba da traje što je kraće moguće.


  Uzmite lek CERSON neposredno pre odlaska na spavanje. Progutajte tabletu sa punom čašom vode ili nekim drugim bezalkoholnim napitkom.


  Odrasli


  Uobičajena preporučena doza za odrasle je 5-10 mg pre odlaska na spavanje.


  Starije osobe

  Uobičajena preporučena doza je 2,5 mg (pola tablete) pre odlaska na spavanje.


  Deca

  Ne preporučuje se primena leka CERSON kod dece.


  Posle uzimanja leka CERSON trebalo bi da imate 7-8 sati neprekidnog sna.


  Preporučuje se da lečenje traje od nekoliko dana do 2 nedelje, a maksimalno, uključujući i postepeni prestanak uzimanja leka, do 4 nedelje.

  Ako ste uzeli više leka CERSON® nego što je trebalo

  Ukoliko ste Vi ili neko drugi slučajno uzeli veću dozu leka CERSON odmah obavestite Vašeg lekara ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek CERSON®

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Preskočite propuštenu dozu i vodite računa da sledeću propisanu dozu uzmete tačno na vreme.


  Ukoliko imate utisak da je efekat leka CERSON prejak ili preslab, konsultujte Vašeg lekara, a nemojte sami da menjate dozu.

  Kada i kako da prestanete sa uzimanjem leka CERSON®


  Vaš lekar će Vam savetovati kada da prestanete sa uzimanjem leka CERSON. Zapamtite da lek nije prigodan za dugotrajnu upotrebu i posle nekoliko nedelja treba postepeno prekinuti sa primenom leka. Ovo će Vam pomoći da sprečite rizik od razvoja zavisnosti.


  Prilikom naglog prekida primene leka može doći do razvoja apstinencijalnih simptoma: depresije, nervoze, izražene uznemirenosti, napetosti, nemira, zbunjenosti, promene raspoloženja, ponovne pojave nesanice, razdražljivosti, znojenja, proliva, glavobolje i slabosti mišića.


  Takođe usled naglog prekida leka mogu se vratiti i Vaši osnovni problemi i mogu Vam se javiti sledeći simptomi: uznemirenost, nemir i promene raspoloženja. Prethodno navedeni simptomi se mogu javiti u blažem obliku ukoliko postepeno smanjujete dozu leka.


  U pojedinim slučajevima, ukoliko ste uzimali benzodiazepine duži vremenski period nego što je potrebno, neophodan je duži vremenski period za postepeni prekid lečenja. Ponekad je neophodna i pomoć specijaliste.


  U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primenom leka CERSON, obratite se Vašem lekaru.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i lek CERSON može imati neželjena dejstva, ali ne moraju svi da ih imaju. Ukoliko ste se probudili neposredno po uzimanju leka, Vaše pamćenje može biti privremeno oštećeno.

  Neželjena dejstva uključuju: pospanost tokom dana, gubitak emocija, smanjenje pažnje, zbunjenost,

  umor, glavobolju, vrtoglavicu, slabost mišića, lošu koordinaciju pokreta i duple slike (diplopija). Ova neželjena dejstva se uglavnom javljaju na početku lečenja i obično nestaju tokom nastavka lečenja.


  Povremeno su zabeležena i druga neželjena dejstva:

 5. KAKO ČUVATI LEK CERSON®


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 godine.

  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe koji je utisnut na pakovanju! Čuvanje

  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece. Čuvati na temperaturi do 25C.

  Lekovi se ne smeju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako da odložite

  lekove koji Vam više nisu potrebni. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek CERSON®


Aktivna supstanca je nitrazepam.

Jedna CERSON® tableta sadrži 5 mg nitrazepama.


Pomoćne supstance:


laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat i povidon K30.

Kako izgleda lek CERSON® i sadržaj pakovanja

Okrugle, svetložute tablete iskošenih ivica sa podeonom crtom na jednoj strani. Lek CERSON® 5 mg:

Unutrašnje pakovanje je PVC-aluminijumski blister.

U kutiji se nalazi 1 blister sa 10 tableta (1 x 10).


Nosilac dozvole i Proizvođač:

Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Oktobar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept; snažan uticaj na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama.


Broj i datum dozvole:

CERSON®: 1188/2006/12 od 13.07.2006.


Broj i datum obnove dozvole:


  1. od 09.12.2011.


   KAKO DA POMOGNETE SAMI SEBI DA BOLJE SPAVATE

   Promenite svoje dnevne navike kako bi mogli prirodno da zaspite.


   Probajte da pratite sledeće savete:

   • nemojte uveče da pijete napitke koji sadrže kofein kao što su: koka-kola, kafa ili čaj;

   • ne uzimajte obilne obroke uveče pred spavanje;

   • upražnjavajte vežbe za relaksaciju pred spavanje;

   • potrudite se da Vaša spavaća soba bude tiha, provetrena i zatamnjena.


Ukoliko Vam gore navedeni saveti ne pomognu da zaspite, lekovi Vam mogu pomoći. Međutim, morate da izbegavate uzimanje lekova za uspavljivanje duži vremenski period i uvek se konsultujte sa Vašim lekarom.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z