Moozeeck

Lasix


UPUTSTVO ZA LEK


Lasix®, tablete, 40 mg Pakovanje: blister, 1x12 tableta


Proizvođač: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE


Adresa: 56, Route de Choisy au Bac, Compiegne, Francuska


Nosilac dozvole: sanofi-aventis d.o.o.


Adresa: Španski boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija


Lasix®, 40mg, tablete


INN: furosemid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lasix i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lasix

 3. Kako se upotrebljava lek Lasix

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lasix

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Lasix I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Lasix sadrži aktivnu supstancu furosemid. Lek Lasix pripada grupi lekova koji se zovu diuretici (lekovi za izbacivanje tečnosti).


  Lek Lasix se upotrebljava za odstranjivanje viška tečnosti iz organizma. Daje se kada se nakupi prekomerna količina vode u organizmu. Lasix tablete se koriste kada imate puno vode oko srca, pluća, jetre ili bubrega.


  Lek Lasix Vam pomaže da izbacite višak tečnosti iz organizma, putem urina. Ako se višak vode iz organizma ne ukloni, može nepovoljno uticati na srce, krvne sudove, pluća, bubrege ili jetru.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Lasix


  Lek Lasix ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Lasix


  Pratite uputstva Vašeg lekara kada i kako da uzimate lek Lasix. Ako ste u nedoumici posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli i stariji:

  Uobičajena doza je 2 tablete na dan. Ukoliko ste stariji terapiju možete početi nižim dozama. Posavetujte se sa svojim lekarom.


  Deca:

  Kod dece doza zavisi od telesne mase (1-3 mg/kg telesne mase dnevno) do maksimalne doze od 1 tablete na dan. Posavetujte se sa svojim lekarom.

  Ukoliko Vam lekar nije rekao drugačije, uzimajte lek ujutru. Popijte ga sa dovoljno vode.


  Analiza krvi:

  Lekar će možda zatražiti da uradite analizu krvi, kako bi proverio da li je nivo određenih serumskih

  elektrolita u krvi u granicama normale.


  Ako ste uzeli više leka Lasix nego što je trebalo


  Ako mislite da ste Vi ili neko drugi uzeli više tableta nego što bi trebalo, odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili bolnicu. Ako ste uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo, možete osetiti zbunjenost, nemogućnost koncentracije, nedostatak emocija ili interesovanja prema bilo čemu. Takođe se može javiti vrtoglavica, ošamućenost, nesvestice (usled sniženog krvnog pritiska), neujednačeni otkucaji srca, mišićna slabost, grčevi i zgrušavanje krvi (uključujući i bol i otok na zahvaćenom delu tela). Takođe možete imati problema sa bubrezima i na nivou krvi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lasix


  Ako ste zaboravili da uzmete lek, sačekajte do vremena kada treba da uzmete sledeću dozu. Nikada ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Lasix


  Nastavite sa terapijom sve dok vam Vaš lekar ne kaže da prestanete.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Lasix tablete mogu imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata.


  Obratite se odmah lekaru ako primetite da imate neko od sledećih neželjenih dejstava, možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć.

 5. KAKO ČUVATI LEK LASIX


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju ili kućni otpad. Pitajte vašeg farmaceuta šta treba da uradite sa neupotrebljenim lekovima. Ove mere će pomoći očuvanju životne sredine.


  Rok upotrebe

  Nemojte upotrebljavati tablete leka Lasix, nakon isteka roka upotrebe navedenog na kutiji.

  Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Lasix

Aktivna supstanca:

Jedna tableta sadrži 40 mg furosemida.


Pomoćne supstance:

Skrob, kukuruzni; skrob kukuruzni, preželatinizovan; laktoza, monohidrat; talk; silicijum-dioksid koloidni, bezvodni i magnezijum stearat.

Kako izgleda lek Lasix i sadržaj pakovanja


Okrugle, skoro bele tablete sa utisnutom podeonom crtom na jednoj stani. Iznad i ispod podeone crte utisnuta je oznaka “DLI”. Sa druge strane tablete je utisnut logo “Hoechst”.


Unutrašnje pakovanje je PVC-aluminijumski blister koji sadrži 12 tableta. Spoljnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži jedan blister.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole: sanofi-aventis d.o.o. Španskih boraca 3/VI

11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

56, Route de Choisy au Bac, Compiegne Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2013.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01447-13-001 od 21.08.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z