Moozeeck

Elaroten


UPUTSTVO ZA LEK


Elaroten®, film tableta, 5 mg

Pakovanje: ukupno 10 kom, blister, 1 x 10 kom


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Elaroten®, 5 mg, film tableta INN: desloratadin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Elaroten i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Elaroten

 3. Kako se upotrebljava lek Elaroten

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Elaroten

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ELAROTEN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Elaroten sadrži aktivnu supstancu desloratadin koji je antihistaminik.


  Elaroten ublažava simptome alergijskog rinitisa (upala nosnih puteva izazvana alergijom, na primer, polenska groznica i alergija na grinje) kao što su kijanje, svrab ili curenje iz nosa, svrab nepca i crvenilo, svrab i suzenje očiju.

  Elaroten se takođe koristi za ublažavanje simptoma povezanih sa urtikarijom (promene na koži usled alergije). Ti

  simptomi uključuju koprivnjaču i svrab kože.


  Simptomi su ublaženi tokom čitavog dana, što Vam pomaže da normalno obavljate svoje dnevne aktivnosti i da normalno spavate.


  Elaroten tablete su namenjene za primenu kod odraslih i adolescenata (uzrasta od 12 godina i starijih).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ELAROTEN


  Lek Elaroten ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ELAROTEN


  Odrasli i adolescenti (uzrast 12 godina i stariji): uzeti jednu tabletu jednom dnevno. Progutati celu tabletu uz čašu vode, bez obzira na vreme obroka.

  Lekar će odrediti od kojeg tipa alergijskog rinitisa bolujete pa će u skladu sa tim odlučiti koliko bi dugo trebalo

  da uzimate lek Elaroten.


  Ako bolujete od intermitentnog alergijskog rinitisa (simptomi su prisutni manje od 4 dana u nedelji ili manje od 4 nedelje), lekar će dati preporuku o trajanju lečenja nakon procene Vaše istorije bolesti. Ukoliko bolujete od perzistentnog alergijskog rinitisa (simptomi su prisutni 4 ili više dana u nedelji i duže od 4 nedelje), lekar Vam može propisati dugotrajnije lečenje.


  Dužina lečenja urtikarije razlikuje se od pacijenta do pacijenta, i zato sledite uputstva svog lekara.


  Ako ste uzeli više leka Elaroten nego što je trebalo


  Uzimajte lek Elaroten samo na način kako Vam je propisano. Ne bi trebalo da se jave ozbiljni problemi kod slučajnog predoziranja. Međutim, ako ste uzeli više Elaroten tableta nego što Vam je propisano, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Elaroten

  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće, a zatim lek nastavite da uzimate po uobičajenom rasporedu uzimanja. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.


  Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi upotrebe ovog leka, molimo Vas da se obratite Vašem lekaru ili


  farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Elaroten


  O prekidu primene odlučuje Vaš lekar.

  Ako imate bilo koja pitanja o upotrebi ovog leka pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, lek Elaroten može izazvati neželjena dejstva kod pojedinih osoba.

  Kod odraslih najćešće prijavljena neželjena dejstva su umor, suva usta i glavobolja. Kod adolescenata, najćešće prijavljeno neželjeno dejstvo je glavobolja.


  U postmarketinškom periodu praćenja leka Elaroten, vrlo retko su prijavljeni slučajevi teških alergijskih reakcija (otežano disanje, zviždanje u plućima, svrab, koprivnjača i oticanje) kao i osipa na koži. Takođe, veoma retko su prijavljeni slučajevi kao što su: lupanje srca, ubrzan rad srca, bol u stomaku, mučnina, povraćanje, naduvenost stomaka, proliv, vrtoglavica, pospanost, nemogućnost spavanja, bol u mišićima, halucinacije (priviđanja), epileptični napadi, uznemirenost sa nevoljnim pokretima tela, zapaljenje jetre i poremećaj funkcije jetre.


  Ako se bilo koje gore navedeno neželjeno dejstvo pojača ili primetite bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu potrebno je da obavestite lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ELAROTEN


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 2 (dve) godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Čuvati van domašaja dece!


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Elaroten


Aktivna supstanca:


Jedna tableta sadrži 5 mg desloratadina. Pomoćne supstance:

Sastav jezgra tablete:


Celuloza, mikrokristalna; Kukuruzni preželatinizirani skrob; Manitol;

Talk;

Magnezijum–stearat.


Sastav film obloge:


Hipromeloza 6cP; Titan- dioksid; Makrogol 6000;

Indigo karmin aluminijum lak (E132).


Kako izgleda lek Elaroten® i sadržaj pakovanja

Plave, okrugle, bikonveksne, obložene film tablete, prečnika 6 mm, sa oznakom "LT" ugravirano na jednoj

strani. Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: blister, OPA/Alu/PVC–Alu, 1 blister sa 10 tableta Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D.

Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-6024-12-001 od 03.02.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z