FISKocr

Cefexin


UPUTSTVO ZA LEKCefexin® film tablete, 400 mg Pakovanje: ukupno 10 kom, blister, 1 x 10 kom

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: PLIVA Hrvatska d.o.o.

Adresa: Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb

Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.

Adresa: Makenzijeva 24


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Cefexin® 400 mg, film tablete.


INN

Cefiksim


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cefexin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cefexin

 3. Kako se upotrebljava lek Cefexin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cefexin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CEFEXIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Cefexin pripada grupi cefalosorinskih antibiotika treće generacije koji se koriste u terapiji I lečenju infekcija.Ova grupa antibiotika je slična penicilinu.


  Kao i svi antibiotici lek Cefexin deluje na neke vrste bakterija, samim tim se koristi za lečenje nekih tipova bakterijskih infekcija:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CEFEXIN


  Lek Cefexin ne smete koristiti:


  •ako ste alergični (preosetljivi) na Cefexin ili bilo koji drugi sastojak u tableti. Alergijske reakcije mogu obuhvatati: osip, svrab, tešćkoće pri disanju ili oticanje lica, usana, grla i jezika.


  Kada uzimate lek Cefexin, posebno vodite računa:

  Cefexin ne smete koristiti ako ste:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CEFEXIN


  Cefexin koristite baš kako vam je rekao Vaš lekar. Upotreba ovog leka bez predhodne konsultacije sa lekarom ili farmaceutom nije preporučljiva. Preporučena doza od strane Vašeg lekara je uzela u obzir vrstu I težinu infekcije koju imate. Takođe propisana doza je u skladu sa funkcionalnošću rada vaših


  bubrega. Osvemu navedenom možete razgovarati sa vašim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasle osobe i deca starija od 10 godina

  Preporučena doza je 200-400mg dnevno kao pojedinačna doza ili podeljena u dve jednake doze.


  Deca starija od 6 meseci I do navršenih 10 godina starosti

  Deca starija od 6 meseci do navršenih 10 godina starosti treba da koriste oralnu suspenziju ovog leka.


  Starije osobe

  Doziranje kod starijih osoba je kao i kod odraslih, stim što treba voditi računa o očuvanju bubrežne funkcije. Kod bolesnika sa teškim bubrežnim oštećenjem, doziranje treba prilagoditi.


  Pacijente sa problemima u funkciji rada bubrega

  Kod pacijenata koji imaju problema sa radom bubrega, doza Cefexin-a treba da bude smanjena.Vaš lekar će izračunati pravu dozu za Vas a u skladu sa rezultatima analize krvi ili urina koje ukazuju na zdravstveno stanje vaših bubrega..

  Ne postoji dovoljno podataka o upotrebi Cefexin-a u dece I adolescenata koji imaju problema u radu bubrega. Zbog toga se Cefexinne preporučuje kod ovih bolesnika.


  Deca mlađa od 6 meseci

  Cefexin se ne preporučuje za upotrebu u dece mlađe od 6 meseci starosti.


  Ako ste uzeli Više leka Cefexin nego što je trebalo


  Ako ste,Vi ili Vaše dete, uzeli Više leka nego što je trebalo, razgovarajte sa Vašim lekarom ili odmah kontaktirajte najbližu bolničku ustanovu, odnosno ustanovu za hitnu medicinsku pomoć.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Cefexin


  Ako ste zaboravili da uzmete jednu tabletu, uzmite je čim se setite. Međutim, ako je vreme da uzmete sledeću dozu za manje od 6 sati, onda preskočite naknadno uzimanje propuštene doze i vratite se Vašem redovnom rasporedu doziranja. Nikako nemojte uzimati duplu dozu leka da bi ste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Cefexin


  Veoma je važno da uzimate ovaj lek sve dok se ne završi vremenski period određen za trajanje propisane terapije. Nikako ne treba da prestanete da uzimate ovaj lek samo zato što se, nakon nekog vremena, osećate bolje. Ako prerano prekinete sa uzimanjem leka, infekcija se može ponovo vratiti.


  Ako se osoba koja je na terapiji lekom Cefexin i dalje ne oseća dobro na kraju propisanog vremena trajanja perioda terapije, ili se oseća gore tokom trajanja terapije, obavezno o tome treba obavestiti lekara.


  Ako imate bilo kakvih, dodatnih pitanja o upotrebi ovog proizvoda, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, tako i Cefexin može dovesti do pojave neželjenih dejstava, mada se ta dejstva ne javljaju kod svih korisnika.

  Ukoliko primetite sledeća neželjena dejstva, prekinite uzimanje leka I odmah se javite Vašem lekaru ili

  najbližoj zdravstvenoj ustanovi-možda će Vam biti potreban hitan medicinski tretman.  Analize krvi

  Cefexin tablete mogu izazvati zgrušavanje krvi ili male promene u načinu rada jetre i bubrega.Ovo se

  može pokazati analizom krvi. Ovo nije česta pojava i vraća se normalu, vrlo brzo po prestanku uzimanja leka.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite bilo koji neželjeni efekat koji nije pomenut u ovom uputstvu, molimo Vas informišite lekara ili farmaceuta. 5. KAKO ČUVATI LEK CEFEXIN

  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja, ako se blister čuva u spoljašnjem pakovanju. Čuvati blister u spoljnjem pakovanju.

  Ne uzimajte Cefexin tablete po isteku roka upotrebe koji je utisnut na originalnom pakovanju. Datum isteka "EXP" odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju ili kućni odpad.Pitajte svog farmaceuta kako da postupite sa neupotrebljenim lekom.Ove mere će pomoći da zajedno zaštitimo životnu sredinu.

  Rok upotrebe


  Rok upotrebe: 2 godine

  Nemojte korititi Cefexin nakon isteka roka upotrebe.

  Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u navedenom mesecu.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Bez posebnih informacija.


Šta sadrži lek Cefexin


Aktivna supstanca leka Cefexin je cefiksim. Svaka film tableta sadrži 400 mg cefiksima u obliku cefiksim, trihidrata.


Pomoćne supstance su: Celuloza, mikrokristalna; Skrob, preželatinizirani;

Kalcijum-hidrogen fosfat, bezvodni; Magnezijum-stearat;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni;


OpadryWhite Y-1-7000: Hidroksipropilmetilceluloza; Polietilenglikol;

Titan-dioksid


Kako izgleda lek Cefexin i sadržaj pakovanja


Film tablete, bele do skoro bele boje, modifikovanog praavougaonog oblika sa isprekidanom utisnutom podeonom crtom sa obe strane.


PVC/PVdC/Aluminijumsko blister pakovanje: U blisteru se nalazi 10 tableta


-jedan blister se pakuje u složivu kartonsku kutiju.


PVC/Aclar Aluminijumsko blister pakovanje: U blisteru se nalazi 10 tableta


-jedan blister upakovan u složivu kartonsku kutiju


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: TEVA Serbia d.o.o.

Makenzijeva 24, Beograd

Proizvođač: PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2012.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Cefexin® film tableta, 10 x (400mg): 515-01-4277-11-001 od 02.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z