FISKocr

Influcid


UPUTSTVO ZA LEK


Influcid®, tablete, 25 mg + 25 mg + 25 mg + 25 mg + 25 mg + 25 mg

Pakovanje: blister, 3 x 20 tableta


Proizvođač: Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG


Adresa: Ottostr.24, 76227 Karlsruhe, Nemačka

Podnosilac zahteva: Alpen Pharma d.o.o.


Adresa: Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija


Influcid®, 25 mg + 25 mg + 25 mg + 25 mg + 25 mg + 25 mg, tablete

Homeopatski lek


aconitum trit. D3, gelsemium trit. D3, ipecacuanha trit. D3, phosphorus trit. D5, bryonia trit. D2, eupatorium perfoliatum trit. D1


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Influcid, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Influcid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Influcid

 3. Kako se upotrebljava lek Influcid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Influcid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK INFLUCID I ČEMU JE NAMENJEN


  Homeopatski lek čija bezbednost i efikasnost nisu dokazane prema naučnim principima.


  To je terapija koja reguliše stanje, budući da ne deluje direktno na simptome bolesti. Homeopatski lekovi podstiču odbrambene mehanizme samog organizma i time aktiviraju moć samoizlečenja. Odgovor organizma na homeopatski lek je krajnje individualan i obuhvata različite simptome. Iz ovih razloga ne mogu se utvrditi farmakološki efekti neke specifične doze, niti bilo kakvi farmakokinetički ili farmakodinamički podaci.


  Lek Influcid je homeopatski lek koji se koristi u terapiji infekcija sličnih gripu, praćenih povišenom temperaturom i drugih akutnih, virusnih infekcija gornjih disajnih puteva i kao pomoćna terapija kod influence.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK INFLUCID


  Lek Influcid ne smete koristiti:  Primena drugih lekova


  Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Influcid sa hranom ili pićima


  Loše navike života, kao i stimulansi ili piće i duvan, mogu negativno uticati na dejstvo homeopatskog leka.


  Primena leka Influcid u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka Influcid na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema uticaja.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Influcid


  Lek Influcid sadrži laktozu (mlečni šećer). Ako Vam je lekar rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom lekaru pre upotrebe ovog leka.


  Lek Influcid sadrži pšenični skrob. Pšenični skrob može sadržati gluten, ali samo u tragovima, zbog čega ga mogu koristiti pacijenti oboleli od celijačne bolesti. Pacijenti koji su preosetljivi (alergični) na pšenicu (razlikuje se od celijačne bolesti) ne smeju koristiti ovaj lek..


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK INFLUCID


  Lek Influcid uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza je:


  Deca uzrasta od 3 do 12 godina:

  Kod akutnih tegoba treba uzimati po 1 tabletu na svaka 2 sata do poboljšanja stanja, a najviše 8 tableta dnevno. U nastavku terapije treba uzimati po 1 tabletu 3 puta na dan.


  Odrasli i deca iznad 12 godina:

  Kod akutnih tegoba treba uzimati po 1-2 tablete na svaki sat dok ne nastupi poboljšanje, a najviše 12 tableta dnevno. U nastavku terapije treba uzimati po 1-2 tablete 3 puta na dan.


  Za prevenciju se preporučuje da odrasli i deca iznad 12 godina uzimaju po 1-2 tablete 3 puta na dan, a deca uzrasta od 3 do 12 godina da uzimaju po 1 tabletu 3 puta na dan.


  Nemojte uzimati ovaj lek zajedno sa hranom i pićima. Tabletu treba uzeti najmanje pola sata pre obroka i pustiti da se lagano rastopi u ustima. Kod male dece tablete se mogu rastvoriti u malo vode.


  Ako ste uzeli više leka Influcid nego što je trebalo


  Nema štetnih efekata.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Influcid


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Influcid


  Nema efekata.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Influcid, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  U vrlo retkim slučajevima mogu se javiti reakcije preosetljivosti kao što su osip na koži i stomačno-crevne tegobe. U tim slučajevima treba prekinuti terapiju lekom Influcid i preduzeti odgovarajuće terapijske mere.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lekom Influcid i konsultujte se sa svojim lekarom.


 5. KAKO ČUVATI LEK INFLUCID


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.


  Nemojte koristiti lek Influcid posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Influcid


1 tableta sadrži: Aktivne supstance:

Aconitum trit. D3 25mg

Gelsemium trit. D3 25mg

Ipecacuanha trit. D3 25mg

Phosphorus trit. D5 25mg

Bryonia trit. D2 25mg

Eupatorium perfoliatum trit. D1 25mg


Ostali sastojci su: laktoza, monohidrat; skrob, pšenični; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Influcid i sadržaj pakovanja

Okrugle, ravne, fasetirane, slabo melirane tablete bele do skoro bele boje. 60 tableta.

3 blistera sa po 20 tableta u kartonskoj kutiji sa uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Alpen Pharma d.o.o., Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija


Proizvođač: Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Ottostr.24, 76227 Karlsruhe, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-7445-11-001 od 22.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z